Del

Ønsker høring om godskørselslov

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K) ser gerne en snarlig høring om godskørselsloven med henblik på at evaluere spørgsmålet om overenskomster. Fin anledning til at minde om, hvorfor reglerne blev indført, siger DTL’s adm. direktør.

- Det er en lov, vi havde relativt meget blæst omkring, fordi regeringen ville give en meget guldrandet gave til 3F, og det havde jeg meget svært ved at acceptere, siger transportordfører Niels Flemming Hansen (K), der bekræfter, at hans ønske om en høring skal belyse spørgsmålet om, hvad der skal opfattes som den repræsentative overenskomst i forhold til fastsættelse af løn for at køre godstransport i Danmark.

- Når du søger udefra, så er det til enhver tid den største og mest repræsentative fagforening, som sætter barren. Og der gik en periode fra loven blev ændret, før andre overenskomster fik godkendelse. Det har nu kørt i en periode, og så det er måske meget fint at få en evaluering nu. Er alle parter tilfredse? Fungerer det nu? Eller er der oprør i branchen om, hvad er rimeligt og ikke rimeligt? siger Niels Flemming Hansen med henvisning til unavngivne aktører, som ifølge ordføreren er utilfredse med den nuværende situation.

DTL hilser høring velkommen
Hos DTL er adm. direktør Erik Østergaard positivt stemt overfor ideen om en høring.

- Jeg hæfter mig ved, at et meget bredt flertal i Folketinget for halvandet år siden vedtog ændringen af godskørselsloven, som har afstedkommet, at fx udenlandske chauffører, der kører indenrigstransport i Danmark, nu skal have en løn svarende til de mest repræsentative overenskomstniveauer, vi kender fra danske chaufførlønninger. Det kæmpede vi i DTL hårdt for. Skulle nogen have glemt det, stiller jeg mig gerne op og minder om, at formålet var at rette op på og forhindre den praksis, som vi indtil da manglede redskaber til at dæmme op for: nemlig unfair konkurrence og løndumping. Det håndgribelige billede på det var slumlejren i Padborg. I DTL – Danske Vognmænd vil vi se frem til en evaluering af, hvordan godskørselslovens krav om aflønning på almindelige danske vilkår har påvirket det ræs mod bunden, som vi var vidner til igennem et par årtier, siger Erik Østergaard.

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2021. Forud gik en bred politisk aftale om at sikre ordnede forhold inden for vejtransportområdet og det såkaldte DA/FH-forslag. Forslaget og aftalen blev realiteter, efter afsløringen af slumlejren hos Kurt Beier Transport i Padborg i oktober 2018 skabte voldsomt politisk røre.

Erik Østergaard kommer derfor også med en formaning.

- Det virker i sig selv påfaldende, at visse aktører med regelmæssigt interval vil spille omkamp, selvom kampen for længst er fløjtet af. Men for få uger siden kom det frem, at transportvirksomheden Contrans har ansat filippinske og ukrainske chauffører, der bor i deres lastbiler i årevis bl.a. på Århus Havn, mens de går til en sulteløn udbetalt i polske zloty. De oplysninger må da være relevante at få med i en drøftelse i forbindelse med en høring om netop aflønning og arbejdsforhold på danske vilkår, slutter Erik Østergaard.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2022