Del

DTL's arbejdsgiverforening

DTL's arbejdsgiverforening (DTL-A) er en arbejdsgiverforening for transportbranchen.

DTL's arbejdsgiverforening er organiseret under hovedorganisationen Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og derfor har medlemmerne af DTL's arbejdsgiverforening også adgang til rådgivning hos Dansk Erhvervs jurister og advokater om arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål.

Er du alene DTL-medlem, er du også basis-medlem i Dansk Erhverv. Som basis-medlem har du, ligesom medlemmer af DTL's arbejdsgiverforening mulighed for telefonisk rådgivning i Dansk Erhvervs Hotline.

Som medlem af DTL's arbejdsgiverforening har du derudover adgang til vejledning om ansættelsesforhold, arbejdsmiljø og uddannelse hos din lokale DTL-konsulent.

Det kan fx være om dine ansattes sygdom, ferie, ansættelseskontrakter, opsigelse samt om overenskomstens bestemmelser.

Når du er medlem af DTL's arbejdsgiverforening, ringer du til din lokale konsulent eller til Dansk Erhvervs specialiserede jurister og advokater. Det er dækket af dit kontingent til arbejdsgiverforeningen.

Som medlem af DTL's arbejdsgiverforening er du også omfattet af DA-Barsel.

Ansættelses- og fagretlige sager
Hvis en medarbejder rejser en sag over for din virksomhed, enten selv, via en fagforening eller en anden rådgiver, kan du få hjælp til at løse sagen hos DTL's konsulenter og Dansk Erhvervs jurister og advokater.

Er der tale om en sag omfattet af en overenskomst – en såkaldt fagretlig sag – fører arbejdsgiverforeningen sagen for dig i det fagretlige system. Er der tale om en civilretlig sag, der skal føres ved de almindelige domstole, kan arbejdsgiverforeningen efter en konkret vurdering også bistå dig i den forbindelse. Dansk Erhvervs advokater fører sager ved alle instanser, også Højesteret.

Medlemmer af arbejdsgiverforeningen får løbende information om relevante arbejdsgiveremner.

Overenskomst
DTL's arbejdsgiverforening har konkurrencedygtige overenskomster på alle relevante områder for transportbranchen. Overenskomsterne er indgået med Dansk Metal og 3F Transportgruppen.

Vores overenskomster indeholder bl.a. en feriekortordning. Ordningen indebærer, at du ikke skal indbetale feriegodtgørelse løbende til FerieKonto, men at du kan vente med at betale dine ansattes feriegodtgørelse   til det tidspunkt, hvor medarbejderen skal holde ferien.

Det kan være af stor værdi for dig, at du kan beholde pengene i virksomheden.

Kontakt DTL-A

Yderligere oplysninger

Rådgivning til medlemmer af DTL's arbejdsgiverforening

Når du er medlem af DTL's arbejdsgiverforening kan du få rådgivning af Dansk Erhvervs jurister

Dansk Erhvervs juridiske hotline

Som medlem af DTL kan du få telefonisk rådgivning af medarbejderne i Dansk Erhvervs juridiske hotline på 3374 6400

Hvad koster det at være medlem af DTL's arbejdsgiverforening?

Kontingentet til DTL's arbejdsgiverforening består af to dele.

1. Lønsumsdelen, som er 0,27 procent af lønsummen samt et grundkontingent på 1.092 kr. Lønsumsdelen er som minimum 2.935 kr. per år.

2. Et éngangs-indmeldelsesgebyr: 0,1 % af lønsummen.

Rekruttering og uddannelse

Læs mere om, hvordan du kan hente elever og ufaglærte til din virksomhed

Vedtægter: DTL's arbejdsgiverforening