Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

DTL: Gennembrud for særtransport-ansøgninger

DTL-medlemmerne melder nu tilbage om store fremskridt i sagsbehandlingstiderne for særtransport-ansøgningerne. En officiel status fra politiet ventes ved udgangen af ugen, men allerede nu erfarer DTL-Danske Vognmænd, at sagsbehandlingstiden ikke længere skal tælles i uger men i dage, dvs. lige nu 8-9 dage.
11. november 2020

DTL: På tide at flytteydelser kommer under boligjobordningen

Regeringen har i dag lanceret flere nye initiativer, der på den korte bane og hurtigst muligt skal hjælpe de danskere, der lige nu er ramt på deres levebrød og livsgrundlag, igennem krisen. Det indebærer også en lempelse af boligjobordningen. Men hensynet til flytteydelserne mangler mener DTL – Danske Vognmænd.
9. november 2020

Formand for Danaffald: Vi kæmper en ulige kamp

Skrald er big business og arena for en politisk armlægning om, hvordan og af hvem vores affald skal indsamles og behandles. Vognmændene er oppe mod stærke kræfter, der gerne ser, at kommunerne enkeltvis eller i fællesskab tager sig af opgaven. Det siger Lars Sørensen, som er formand for DTL’s specialforening Danaffald, i dette interview med DANSKE VOGNMÆND.
9. november 2020

5 gange vokseværk

Vognmandsvirksomheden Obel Transport A/S fra Kalundborg gør det så godt, at den fem år i træk er blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed i dagbladet Børsens årlige opgørelse. DANSKE VOGNMÆND har været på besøg for at aflure hemmeligheden bag succesen.
9. november 2020

Afgifterne kommer!

Som branche må vi naturligvis insistere på, at de klima-tiltag, der rammer transportsektoren, har den ønskede effekt og er fair og proportionale, skriver direktør Erik Østergaard i lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND.
9. november 2020

COVID-19: Lastbiltrafikken har holdt stand

Lastbiltrafikken har under Covid-19-pandemien vist sig at være væsentlig mere robust og i stand til bedre at holde stand end andre dele af vejtrafikken overfor de negative tendenser, som udbruddet og tiltagene for at inddæmme smittespredningen har medført.
9. november 2020

Så kom der mere strøm på Scania

Scania kører hårdt frem med el-drift og holder nu igen på lastbilernes kongeplads med en ny dieselmotor på hele 770 hk.
9. november 2020

Nu skal trussel om urimelige bøder aflives

Europa-parlamentariker Asger Christensen (V) vil undersøge, om danske chauffører på dyretransporter straffes på baggrund af EU-regler, eller hvorvidt det er et særskilt dansk problem. Det skriver han i EU-klummen i DANSKE VOGNMÆND.
9. november 2020

Ny vejledning på plads for vognmænd og chauffører vedr. COVID-19 i Nordjylland

Flere møder mellem branchen og Transportministeriet har i løbet af dagen bragt præciseringer og opklaringer med sig, så vognmænd og chauffører ved, hvad der gælder for transporter i, til, fra og gennem Nordjylland og de syv berørte kommuner fra på mandag. Læs Transportministeriets vejledning herunder.
6. november 2020

COVID-19-restriktioner i Nordjylland: DTL følger situationen tæt

Myndighederne har iværksat en række lokale restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner for at begrænse smitteudviklingen af den særlige mink-virus-variant. DTL følger situationen tæt og er i løbende dialog med regeringen og myndighederne.
6. november 2020

Møde efter trussel om chaufførstrejke: Viljen er der, men konkrete løsninger udestår

DTL og en række andre aktører deltog på et møde her til formiddag med Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet, for at finde en fælles forståelse omkring de urimelige sanktioner overfor vognmænd og chauffører, der kører med levende dyr. Problemstillingen stod lysende klart på mødet, mens de gode svar og konkrete handlinger om forbedringer nu og her udestår.
30. oktober 2020

DTL: Grønne transportkrav fra det offentlige er velkomment

Regeringens netop fremlagte strategi for grønne offentlige indkøb falder i tråd med de klimaforslag, som DTL – Danske Vognmænd sidste år skitserede for den tiltrædende regering. Strategien hilses velkommen, men det indebærer samtidig, at regeringen er sig bevidst, at en grøn transportudvikling også kræver politisk medvind, mener DTL.
29. oktober 2020

Ministre under samråd: Sæt i gang med at udstede særtransporttilladelser

Onsdagens samråd i Folketinget med justitsministeren og transportministeren om særtransporter blev holdt i en venlig og jovial atmosfære. Langt fra den barske virkelighed, som mange særtransportører og deres kunder i disse dage oplever dagligt, når det gælder at få fingre i en eftertragtet tilladelse til transport af både byggemateriel og andre sværgodsemner rundt på landets stats- og kommuneveje til gavn for samfundets ve og vel. Der skal mere håndfast optræden til, mener DTL – Danske Vognmænd. Vi kan ikke leve med 4 ugers ventetid og store sagsbunker hos politiet.
28. oktober 2020

Chaufførerne og vognmændene er pålagt et urimeligt ansvar for transportegnethed

Der har i den seneste tid være røre blandt mange af de chauffører, der transporterer dyr, fordi chaufførerne er utilfredse med, at de skal være ansvarlige for, at de dyr, som de afhenter hos landmændene, er egnede til transport. En gruppe af chauffører har truet med at nedlægge arbejdet fra på onsdag for at få fødevareministeren i tale. Formanden for DTL Dyr Leif Lund Knudsen og adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd Erik Østergaard udtaler i den forbindelse:
26. oktober 2020

DTL: Feberredning om særtransporttilladelser

De lange ventetider på ansøgninger til særtransporttilladelser, der i måneder har forsinket byggeriet og kostet vognmændene store summer, ser nu ud til at være løst. Det sker med en tilbagevenden til den gængse praksis hos politiets særtransportkontor i Greve. Stor ros fra DTL til Færdselsstyrelsen og den netop udsendte vejledning, hvor det slås fast, at der ikke har været nogen fare for trafiksikkerheden eller fremkommeligheden på vejene ved den praksis, som har fungeret så fint i mange år.
13. oktober 2020

Giv os en reel chance for at efterleve reglerne

Majbrit Hald Christensen fra Lastbilcentralen A/S ønsker sig, at politikerne i fremtiden giver danske vognmænd en fair tidshorisont til investering i og afskrivning af milliondyre speciallastbiler, før nye skærpede miljøkrav gør dem ubrugelige.
12. oktober 2020

Særtransport på svensk

Langsommelige sagsbehandlingstider hos politiet i Danmark gør det svært og dyrt at afgive tilbud på transportopgaver, hvor køretøjet inkl. godset ikke kan holde sig inden for standard-dimensionerne. Men kan det virkelig ikke gøres nemmere og hurtigere?
12. oktober 2020

Kras kritik af Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen er bureaukratisk, nidkær og magtfuldkommen. Det mener direktør Lars Rosgaard fra dyretransportvirksomheden Rosgaard A/S. Han efterlyser mere samarbejde og mere effektive og intelligente løsninger på samspillet med erhvervet.
12. oktober 2020

Fødevarestyrelsen: Vi har en god dialog med dyretransportørerne

Fødevarestyrelsen svarer ikke på kritikken om at være bureaukratisk, nidkær og magtfuldkommen, men erkender, at ”styrelsen ikke kan være lige vellidt alle steder”.
12. oktober 2020

Kommune ville ikke betale for vinterberedskab

Ringsted Kommune mente, at vinterberedskab er gratis, hvis det ikke kommer i brug og ville derfor ikke betale vognmanden. Men så skred DTL og Dansk Erhverv ind, og vognmanden fik sine penge.
12. oktober 2020

EU barsler med klimakvoter

EU-Kommissionen har en plan på tegnebrættet, der vil sætte et loft over den enkelte transportvirksomheds udledning af drivhusgasser. Kritikere påpeger, at planen ikke vil nedbringe emissioner i vejtransporten, skriver de nordiske vognmænds repræsentant i Bruxelles i denne måneds klumme.
12. oktober 2020

Den onde cirkel er brudt

Med vedtagelsen af lovforslag L 185 og vedtagelsen af EU’s vejpakke, er den fair konkurrence på vej tilbage i branchen, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND.
12. oktober 2020

Ny lovende Volvo FM

Heldig implementering af Volvo FH’s gode egenskaber i den nye FM-serie.
12. oktober 2020

Nordiske vognmænds stemme i EU holder årsmøde

De nordiske vognmænds stemme i EU – Nordic Logistics Association (NLA) – afholder i disse dage årsmøde i København. Organisationen, med 17.000 virksomheder bag sig, har nu virket på ottende år og kan med stor tilfredshed se tilbage på, at nordisk enighed i den grad har givet slagkraft i Bruxelles og har været en markant medvirkende faktor til gennemførelse af EU’s vejpakker.
1. oktober 2020

Dispensationer bragt op for Folketinget

Dagen før, fredningsperioden udløber i miljøzonerne, og politiet for alvor hiver bødeblokken frem for overtrædelse af de skærpede køretøjskrav, havde en DTL Kran Blok Erfa delegation lejlighed til at indvie Folketinget i specialvognmændenes oplevelse af situationen undervejs i forløbet.
30. september 2020

Pakkeafgift kan dræbe endnu flere erhverv end Corona

Det rumler fra Christiansborg med rygter om, at forestående forhandlinger om revidering af postloven vil indeholde et udspil fra regeringen om en pakkeafgift til at støtte PostNords underskudsgivende aktiviteter, herunder særligt brevudbringning. DTL – Danske Vognmænd kalder det galmandsværk, hvis afgiften får ben at gå på.
30. september 2020

DTL: Snarlig aftale om Brexit er påkrævet

DTL opfordrer sammen med sine skandinaviske allierede i Nordic Logistics Association (NLA) EU og den britiske regering til hurtigst muligt at indgå en aftale om Brexit, der forhindrer nyt bureaukratisk bøvl for vejtransporten.
25. september 2020

Kilometerafgift er dyr og kompliceret skatteopkrævning

Regeringens planer om kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler, som led i en reduktion i CO2-udslippet i vejtransportsektoren med en mio. ton, får knubbede ord med på vejen fra DTL – Danske Vognmænd. Regeringen vil nemlig beskatte lastbilerne i højere grad for at finde penge til grøn omstilling.
24. september 2020

Rigtigt af transportministeren at holde fast

Regeringen har i et svar til EU-Kommissionen om lovligheden af 25 timers parkering fastholdt sin opfattelse af, at det ikke krænker EU-Traktaten. Samtidig overvejer regeringen en øget fleksibilitet på pladserne. DTL – Danske Vognmænd bifalder regeringens tilgang.
16. september 2020

Politiet sinker særtransporter

Politiet har indført ny praksis, der forsinker tilladelser til særtransporter i op til flere uger. Det er helt uholdbart både for branchen og for kunderne, mener DTL, der sammen med en række erhvervsorganisationer, nu beder justitsministeren og transportministeren om at gribe ind.
9. september 2020

Eldrup-kommissionens ånd må forblive i regeringskontorerne

Lastbilerne skal være med til at holde for, hvis indførelse af 1 mio. elbiler i 2030 skal blive en realitet. Og det skal bl.a. ske ved en indførelse af en road-pricing model fra 2025, fremgik det af mandagens pressemøde med elbilkommissionen – den såkaldte Eldrup-kommission. DTL-Danske Vognmænd advarer regeringen mod at følge rådet.
7. september 2020

Webdok: Grænselandet

Med vedtagelsen af vejpakken i EU og DA/FH-loven i Danmark samt tiltalen mod Kurt Beier blev 2020 året, hvor vigtige slag i krigen mod social dumping og for fair konkurrence blev vundet. Indtil videre er Toldpladsen i Padborg dog stadig fyldt med lastbiler på hvide plader. Kom med til grænselandet i denne webdok.
7. september 2020

Lysten skal drive værket

Vognmand Kåre Høj Jensen hos Æ' Vognmand i Lemvig har kun gode erfaringer med sin lærling, Steffen Kristensen, der i rutefart transporterer døde dyr fra landbruget til Daka i Randers.
7. september 2020

Rundspørge: Lidt flere opretter lærepladser

Flere vognmænd føler et ansvar for at have lærepladser, og flere har en eller flere lærlinge ansat sammenlignet med for et par år siden, skriver DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND.
7. september 2020

En verden under forandring

Det har taget det meste af et årti at få de her regelsæt ændret, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND om vedtagelsen af vejpakken.
7. september 2020

Vejpakkens nye regler

Europa­-Parlamentet vedtog endeligt og med komfortabelt flertal vejpakken den 9. juli. Allerede godt en måned senere, den 20. august 2020, trådte de første nye regler så i kraft. Tjek her, hvornår de vigtigste regler som følge af vejpakken kommer til at gælde på landevejene.
7. september 2020

Klumme: Slaget om implementeringen af vejpakken

Selvom et overvældende flertal i Europa­Parlamentet stemte for den endelige aftale om vejpakken, har Kommissionen lanceret en undersøgelse af hjemkør­ selskravet. Vores mand i Bruxelles skriver i klummen her om den sag, som bl.a. indbefatter EU’s rumænske transportkommissær Adina­Ioana Vălean.
7. september 2020

TVS udvider sortimentet

Der er gang i den hos TungVognsSpecialisten. Til nytår udvides produktsortimentet med Tacho Online+, og før sommerferien indgik TVS aftaler med nye prominente kunder.
7. september 2020

Roadshow nu med kransimulator

”Job i transport” har opgraderet med ny Mercedes Actros og en dedikeret udstillings­trailer med nye features. Vi har set nærmere på traileren.
7. september 2020

Hvem er Danmarks grønneste vognmand? DTL - Danske Vognmænd og Jyske Finans stifter Den Grønne Transportpris

Hvilke vognmænd er de største ildsjæle, når det gælder grøn transport i Danmark? Det skal afgøres, når en ny pris stiftet af DTL – Danske Vognmænd og Jyske Finans skal uddeles på Transportmessen i 2021 og sætte fokus på de mange grønne initiativer i den (klima)udskældte branche. Jagten på Danmarks grønneste vognmænd er i gang!
2. september 2020

Stram og politisk afhandlet finanslov

Finanslovsforslaget for 2021 byder som ventet ikke på de store overraskelser. Forudgående politiske aftaler, fokus på nedskæring af statens konsulenter samt indsats mod social dumping er gennemgående signaler fra regeringen. Flere ting udestår.
31. august 2020

Miljøminister tog imod DTL delegation

Miljøminister Lea Wermelin tog i dag imod en delegation fra DTL – Danske Vognmænd og en af organisationens medlemsvirksomheder. Mødet var kommet i stand efter udprægede frustrationer i medlemskredsen og flere forsøg hen over sommeren på reel dialog med ministeren om de nye miljøzonekrav.
28. august 2020

Længe ventet grønt lys til Københavnertunnel

Gennem mange år har diskussionerne om en tunnel øst for København – havnetunnelen – bølget frem og tilbage. Nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt. DTL – Danske Vognmænd er meget positivt indstillet.
21. august 2020

Påstået tomkørsel er et falsum

EU-Kommissionens udtrykte bekymringer om, at den netop vedtagne vejpakkes nye krav til lastbilers jævnlige returnering til deres hjemlande og begrænsninger i kombineret transport strider mod EU's klimamål, får ikke DTL – Danske Vognmænd til at ændre holdning.
4. august 2020

DTL: PostNord-overskud er skandaløst

At PostNord i andet kvartal kan fremvise et driftsoverskud er baseret på politikernes subsidiering – en subsidiering hvor man lader skatteyderne betale ekstra for stadig dårligere service og undergravning af fair konkurrencevilkår. Dét er skandaløst, mener DTL - Danske Vognmænd.
16. juli 2020

Vejpakken omsider på plads

Europa-Parlamentet har netop vedtaget EU’s vejtransportpakke. Et kæmpe fremskridt i retning af fair transport er dermed politisk på plads efter års tovtrækkeri og tunge procedurer. DTL er begejstrede.
8. juli 2020

DTL ekskluderer medlemsvirksomhed

DTL’s bestyrelse har besluttet at ekskludere virksomheden TS-Transport A/S, Rødekro, fra DTL.
6. juli 2020

Lækket mail om yderligere PostNord-støtte er dårligt nyt

Ifølge Ekstra Bladet varsler Transportminister Benny Engelbrecht endnu en hjælpepakke til det notorisk kriseramte PostNord. Denne gang skal skatteyderne lægge 112 mio. kr. oveni den allerede milliardstore subsidiering som PostNord har modtaget gennem årene. Det må stoppe nu, siger DTL's adm. direktør Erik Østergaard.
1. juli 2020

Stop mummespillet om infrastrukturen

Atter er de længe ventede politiske forhandlinger om landets trafikale infrastruktur sat på pause. Forud for folketingsvalget sidste år skortede det ellers ikke på omfattende infrastrukturudspil fra både den daværende regering sammen med DF samt Socialdemokraterne. Denne gang er en af landets mest presserende udfordringer blevet parkeret i Statsministeriet ifølge flere af Folketingets partier, der blot kan se frustreret til. DTL – Danske Vognmænd opfordrer regeringen til at tage både folkestyret og folket alvorligt.
26. juni 2020

AVAS: Miljøzonekrav går ud over fleksibiliteten

Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS) står til at skulle skifte 15 biler, hvis virksomheden får afslag på dispensation til at køre ind og arbejde i miljøzonerne i landets største byer.
22. juni 2020

Interview: Tordner mod nyt særkrav

Krav om mere plads til smågrise under transport er overflødigt, dyrt og skader miljøet, mener både vognmænd og landmænd.
22. juni 2020

Ny lov: Sejr til fair konkurrence

Lige inden sommerferien vedtog et bredt folketingsflertal henover midten et lovforslag, der betyder, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark skal aflønnes, så lønnen ikke afviger entydigt og væsentligt fra de mest repræsentative overenskomster. En vigtig sejr i kampen mod social dumping, mener DTL. Læs nedenfor, hvad den nye lov indebærer.
22. juni 2020

Vejpakken er snublende tæt på

Der var stor glæde blandt bl.a. danske medlemmer af Europa-Parlamentet, da transportudvalget stemte for EU’s vejpakke, som nu er så tæt på målstregen, som det er muligt. Men kampen om ordnede forhold på de europæiske veje er ikke slut, skriver direktør for NLA, Torsten Laksafoss Holbek, i sin klumme.
22. juni 2020

Postnord er vores Kodak

Hvis jeg var politiker, ville jeg nægte at smide redningskrans efter redningskrans ud til en virksomhed, hvis kernefunktion er blevet disruptet, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND.
22. juni 2020

Investeringer i infrastruktur gavner produktiviteten

Vismandsrapport konkluderer, at de traditionelle trafikøkonomiske modeller, der benyttes ved de politiske beslutninger om at investere i infrastruktur, ikke medtager alle gevinster, at der overvejende er en positiv virkning på produktiviteten af infrastrukturinvesteringer i veje, og at udvidelsen af de østjyske motorveje i 90’erne har gavnet hele landet.
22. juni 2020

4 gode råd til rekrutteringen

At ansætte den forkerte medarbejder er tidskrævende og dyrt. Man kan ikke altid være 100 procent sikker på, at man har valgt rigtigt. Nedenfor følger en række gode råd fra Dansk Erhverv/DTL-A, der kan lette vejen til den rigtige kandidat.
22. juni 2020

Hightech-lastbilen er for alvor begyndt at rulle

Mercedes Actros 5 har mange moderne specifikationer ikke mindst de efterhånden legendariske digitale sidespejle samt et væld af digitale funktioner.
22. juni 2020

Det vigtige led i store vogntog

Dollyen er et lille, men vigtigt værktøj, når man skal sammenkoble store vogntog. DANSKE VOGNMÆND kigger denne gang på en ny HFR-dolly hos K.V. Markussen A/S i Middelfart.
22. juni 2020

Elektrisk Transit til skrappe miljøzoner

Fords nye bud på en varebil til forureningsfri kørsel i byerne byder på spændende nytænkning.
22. juni 2020

Danmarks bedste firling

Toyota har netop lanceret sit bidrag til den lille varebilsklasse, Toyota Proace City. Bilen deler platform og teknik med trillingerne fra Peugeot, Citroën og Opel, der sidste år vandt prisen som årets varebil.
22. juni 2020

DTL og Danaffald: Ensartet affaldssortering vil være en gevinst for miljø og effektivitet i affaldssektoren

DTL og Danaffald glæder sig over, at der med regeringens aftale om en klimaplan for affaldssektoren indføres ensartede kategorier for affaldssortering på tværs af landet for både husholdninger og virksomheder.
16. juni 2020

DTL: Ansvar for dyr før og under transport er vigtigt, men ansvar skal placeres rigtigt

Fødevareministeren vil gøre den skærpede kontrol med svinetransporterne permanent. Det er vigtigt, at branchen er bevidst om sit ansvar for at sikre dyrenes velfærd under transport. Men ansvaret for dyrenes tilstand forud for transporten kan aldrig med rimelighed placeres hos chauffør og vognmand. Det må være et ansvar, der påhviler landbruget og veterinærtjenesten, mener DTL.
15. juni 2020

Stor sejr for de danske vognmænd vedtaget i Folketinget

Folketinget har i dag endeligt vedtaget lovforslaget, der skal sikre, at chauffører fra udlandet ikke kan løndumpe, når de kører indenrigstransporter (cabotage og kombitrafik) i Danmark. Dermed er vi kommet et stort skridt nærmere fair konkurrence på de danske veje.
9. juni 2020

Vejpakker klar til endelig vedtagelse

Her til aften har Europa-Parlamentets transportudvalg, TRAN, stemt om vejpakkerne – og et flertal har stemt for. Dermed udestår nu kun det samlede parlaments godkendelse. Den forventes af falde på plads ved en afstemning i første halvdel af juli måned.
8. juni 2020

DTL: Skrappe miljøzonekrav kræver ordentlige dispensationer

Trods protester fra erhvervslivet og en samlet opposition i Folketinget valgte regeringen og dens støttepartier i dag at vedtage nye, skrappe regler for bl.a. lastbiler i de større byers miljøzoner. Det lægger et ekstra pres på miljøminister og -myndigheder for dels hurtig sagsbehandling af dispensationsansøgninger og dels en pragmatisk tilgang til at give dispensation, mener DTL – Danske Vognmænd.
4. juni 2020

Kæmpe brændstofanlæg ved København kan hjælpe danske vognmænd

Planer om at opføre verdens største anlæg til produktion af bæredygtige brændstoffer ved København kan blive gennembruddet for danske vognmænds grønne omstilling af den tunge transport. Det vil være helt afgørende for, at landtransporten kan give sit bidrag til de politiske klimamål, mener DTL – Danske Vognmænd.
25. maj 2020

LEDER: HVEM TALER TRANSPORTERHVERVET NED?

DTL’s direktør, Erik Østergaard, går i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND i rette med ITD, der efter hans mening slår plat på Covid-19-situationen og fylder det offentlige rum med fake news.
25. maj 2020

MILJØZONER: KRANBILER - NEJ TAK

Vognmand Frank Segall fra Esbjerg bliver ramt af de nye skærpede miljøzoneregler, som er på vej. De partikelfiltre, som hans Euro4-kranbiler efter reglerne skal have monteret, virker nemlig ikke, fordi bilerne det meste af tiden kører lavt belastet med få omdrejninger. Og dispensation er det usikkert, om han kan få.
25. maj 2020

LARS KØRER CORONAAFFALD

Mens resten af samfundet spritter hænder, holder afstand og håber på det bedste, kører Lars Skipper fra Henrik Tofteng a/s i rutefart mellem hovedstadens hospitaler og Amagerforbrænding i sin lastbil lastet med klinisk affald.
25. maj 2020

KLUMME: HAR IKKE GLEMT KLIMAET

Coronakrisen har ikke bremset arbejdet med EU’s ambitiøse klimadagsorden, beretter direktøren for Nordic Logistics Association i sin EU-klumme. Og det betyder vidtgående krav til transportbranchen.
25. maj 2020

MR. TRAFIKSIKKERHED OPGRADERER

Vognmand Kim Ancker fra Ortved har netop modtaget en af Danmarks sikreste lastbiler. Iblandt meget andet sikkerhedsudstyr er den udstyret med hjertestarter.
25. maj 2020

DTL PRÆSENTERER NY DIGITAL FACADE

DTL har lanceret en ny hjemmeside, som skal sikre forbedret kommunikation med eksisterende og potentielle medlemmer og mere synlighed omkring arbejdet i hele organisationen. Den nye side ledsages af en digital pjece samt en præsentationsvideo bl.a. om DTL's politiske arbejde og medlemsservice.
25. maj 2020

GENERALFORSAMLINGER FØR CORONAENS TID

Hvor en række vognmandsforeninger har måttet udskyde årets generalforsamlinger på grund af coronakrisen, nåede en stribe vognmandsforeninger tidligt på året at få afviklet deres.
25. maj 2020

PACEMAKEREN HAVDE NÆR KOSTET KØREKORTET

Vognmand Knud Erik Søndergaard fra Nykøbing Mors fik en uvelkommen fødselsdagsgave fra politiet, da han fyldte 70: Nej til fornyelse af erhvervskørekortet. Heldigvis sluttede historien ikke der.
25. maj 2020

TEST: LASTBIL I ØJENHØJDE

Det lavt placerede førerhus på Scania L360 giver mange fordele, bl.a. gode ind- og udstigningsforhold for chaufføren samt et glimrende udsyn i bytrafikken.
25. maj 2020

FIK NEDSAT STOR ARBEJDSMILJØBØDE

Grønhøj Vognmandsforretning ApS ved Karup hev en halv sejr i land, da de med hjælp fra DTL og Dansk Erhverv fik nedsat en klækkelig arbejdsmiljøbøde.
25. maj 2020

KONJUNKTURUNDERSØGELSE: FORTSAT STOR SPREDNING I RESULTAT

Efter sidste års fald ovenpå flere års fremgang er væksten i resultatet pr. beskæftiget i vognmandsvirksomhederne nu stagneret.
25. maj 2020

KONJUNKTURUNDERSØGELSE: DYRETRANSPORTØRER ER UNDER PRES

Antallet af vognmandsvirksomheder, der udfører transport af levende dyr, er praktisk talt halveret over de seneste ti år. Årsagen er bl.a. klippekortsordningen, urealistiske krav til chaufførerne, alt for høje bøder samt konsolideringer.
25. maj 2020

TRAILERENS LASTEEVNE ER VIGTIG

DANSKE VOGNMÆND kigger nærmere på en ny trailer, som Kristian Rytter A/S i Svenstrup netop har fået leveret. Konklusionen lyder, at traileren er yderst brugervenlig og kundespecifik. Den byder samtidig på mange flotte finesser.
25. maj 2020

CO2-afgifter: Regeringen har forstået budskabet

Klimaminister Dan Jørgensen (S) slår ifølge dagens medier fast, at når regeringen i dag præsenterer et længe ventet klimaudspil, er det fuldstændigt renset for CO2-afgifter eller andre typer af afgifter, som kan fordyre hverdagen for borgere og virksomheder. Det glæder DTL – Danske Vognmænd, der roser regeringen for sin forståelse.
20. maj 2020

Ny bestyrelse på plads i DTL og DTL-A med nyt ansigt i kredsen

Morten D. Andersen fra Hadsund, som er formand for Skørping-Arden Vognmandsforening, kan kalde sig nyt bestyrelsesmedlem i DTL og DTL-A ovenpå dagens afstemning. Bestyrelserne konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingerne på et telefonmøde.
16. maj 2020

Overenskomsten blev til i én virkelighed – men skal gælde i en anden

”Ingen havde forudset, at vi – kun ti dage efter, at arbejdsmarkedet havde opnået enighed om en fornyelse af transportoverenskomsten - skulle opleve at, det meste af samfundet måtte lukke ned.” Det fastslog formand for DTL's arbejdsgiverforening Martin Danielsen i sin årlige beretning – afholdt virtuelt fra Grønningen 17 i København.
16. maj 2020

Kæmpe sejre for de danske vognmænd - kæmpe sejre for DTL

Den snarlige realisering af EU’s vejpakker, og dansk politisk aftale om den danske godskørselslov og aflønning på danske vilkår af udenlandske chauffører, blev af DTL's adm. direktør Erik Østergaard på DTL's generalforsamling betegnet som kæmpe sejre for de danske vognmænd – og dermed kæmpe sejre for DTL.
16. maj 2020

Største anslag mod hverdagen siden finanskrisen

DTL-formand Martin Danielsens skriftlige beretning til de delegerede på DTL's første virtuelle generalforsamling nogensinde stod i uvishedens tegn. Coronakrisens hærgen har nemlig skabt en betydelig usikkerhed, som mange vognmænd må leve med i øjeblikket, fortalte formanden.
16. maj 2020

Fortsat dispensation fra varebilschaufføruddannelse påkrævet

Corona-krisen har medført en eksplosion i nethandlen. Dermed reduceres smittespredning i det offentlige rum. Her spiller varebilsdistribution en afgørende rolle. Det kan ikke sikres med kun få dages frist til normalisering af uddannelseskravet – for også uddannelserne har været nedlukket.
14. maj 2020

Sådan skal politikerne redde vognmænd fra økonomisk klemme

Vognmænd med kraner, slamsugere og andre specialkøretøjer har udsigt til at komme i en alvorlig økonomisk klemme, hvis Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag med nye skrappe miljøzonekrav. Lovforslaget er ganske enkelt ikke ordentligt belyst i forhold til konsekvenserne for vognmænd med specialkøretøjer og deres betydning for luftkvaliteten, mener DTL – Danske Vognmænd.
14. maj 2020

Coronakrisen truer vognmændenes miljø- og klimainvesteringer

Vognmændene og deres chauffører knokler videre, men afmatningen i flere erhvervsaktiviteter kan også mærkes i transporterhvervet. Tilbagegang forventes at slå igennem i andet halvår 2020 - med mindre de mange hjælpepakker, kommunale- og statslige investeringer samt den generelle åbning af samfundet i både Danmark og eksportmarkederne omkring os i det øvrige Europa får erhvervslivet tilbage på sporet.
13. maj 2020

DTL: Appel til Europa-Parlamentet fra organisationer

Det er vognmandsorganisationer fra både Øst- og Vesteuropa, der sammen med NLA (NLF i Norge, SÅ i Sverige og SKAL i Finland) i dag retter en direkte appel til Europa-Parlamentet om at få vejtransportpakkerne endeligt vedtaget. Vi kan ikke vente længere, hedder det bl.a. i den fælles erklæring.
27. april 2020

Transport og forsyning har højeste prioritet, mens særtransporterne syltes

Myndighederne må rette op her og nu på den kritisable situation omkring manglen på udstedelse af tilladelser til særtransporter, mener DTL.
24. april 2020

DTL: Fremrykning af frister om omstilling til skærpede miljøzoner er dybt problematisk

Det længe ventede lovforslag om miljøbeskyttelsesloven vedrørende miljøzoner, er blevet strammet i forhold til det lovforslag som regeringen sendte i høring. Det har nemlig pludselig reduceret omstillingsfristerne for vognmændene, og det giver – ovenikøbet midt i en økonomisk vanskelig tid – vognmændene store udfordringer. DTL har netop skrevet om sagen til miljøminister Lea Wermelin.
22. april 2020

DTL: ITD helt på vildspor

ITD har i dag indrykket store annoncer i flere dagblade for at advare imod de længe ventede ændringer og præciseringer af godskørselsloven. Men Padborg-organisationen - som husede både Kurt Beier og HP Therkelsen som medlemmer lige indtil de blev afsløret i alvorlige overtrædelser – skyder til alle sider.
21. april 2020

Landtransporten kommer ikke helt i mål

Gradvis indførsel af alternative drivmidler, omlægning af brændstofafgifterne, større lastekapacitet og levering i ydertimerne. Det er de centrale anbefalinger fra regeringens klimapartnerskab for landtransport.
18. april 2020

Denise – en af de sjældne få

Denise Altenburg er lastbilchauffør og med i en taskforce, der skal skaffe flere kvinder til branchen.
18. april 2020

Digitale generalforsamlinger

Coronakrisen har tvunget mange virksomheder og organisationer til at revidere planerne for årsmøder og generalforsamlinger. Hos DTL og DTL-A kommer generalforsamlingerne i maj delvist til at foregå via nettet.
18. april 2020

DTL: Rådet sender Vejpakken godt videre

I går vedtog EU's Ministerråd formelt sin førstebehandling af mobilitetspakken, også kendt som Vejpakken. Dermed har et flertal af medlemslande nu formelt godkendt den såkaldte trilogaftale, som Rådet og Parlamentet blev enige om i december 2019. Et vigtigt skridt, mener DTL - Danske Vognmænd.
8. april 2020

Landtransporten kommer ikke helt i mål

Gradvis indførsel af alternative drivmidler, omlægning af brændstofafgifterne, større lastekapacitet og levering i ydertimerne. Det er de centrale anbefalinger fra regeringens klimapartnerskab for landtransport.
6. april 2020

Corona-krisen banker nu også på hos vognmændene

Mens vognmændene og deres chauffører knokler for at betjene de stadig fungerende samfundsfunktioner, er afmatningen i flere erhvervsaktiviteter så småt begyndt også at kunne mærkes i transporterhvervet.
3. april 2020

Nu kan nøglemedarbejdere i transportsektoren testes

Nu kan nøglemedarbejdere i transportsektoren, der varetager en ”samfundskritisk funktion”, blive indstillet af sin arbejdsgiver til klinisk vurdering og evt. hurtig test for COVID-19. Det oplyser Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til transportbranchen.
30. marts 2020

DTL hilser ophævelse af anlægslofter velkommen

Regeringen har indgået aftaler med KL og Danske Regioner bl.a. om at ophæve anlægsloftet i kommuner og regioner i 2020. Det giver mere arbejde til bl.a. vognmændene i en svær tid og hilses velkommen hos DTL – Danske Vognmænd.
26. marts 2020

EU-Kommissionen giver opskrift på frit lejde for godstransport

Under Coronakrisens rasen i de europæiske lande har EU Kommissionen lagt hovederne i blød for at gøre livet lettere for den fri bevægelighed af gods på tværs af landene – og har opfundet de ”grønne baner” ved grænseovergangene.
23. marts 2020

DTL: Nedlukning fortsætter: Stor ros til vognmænd og chauffører i covid-19’s skygge

Der er grund til at rose den store indsats, som vognmænd og chauffører lægger for dagen i disse mildest talt sære tider.
23. marts 2020

Minister forlænger undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Transportministeren forlænger den midlertidige undtagelse for chaufførernes ugehvil til og med den 11 april 2020.
22. marts 2020

CHAUFFØRUDLÅN MULIGGØRES UNDER COVID-19 SITUATIONEN

Der kan, uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel, nu ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.
20. marts 2020

Tænk på chaufførerne, når de skal træde af

På baggrund af forlydender om, at toiletadgangen for chauffører på rastepladser og ved læsse- og aflæssesteder er blevet begrænset af frygt for smittefare, opfordrer DTL – Danske Vognmænd til forståelse for transportbranchens situation.
20. marts 2020

Covid-19: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods

Transporterhvervets organisationer har i samarbejde udarbejdet et sæt anbefalinger om forholdsregler ved modtagelse og afsendelse af gods. Dette for at undgå smittespredning af coronavirus.
19. marts 2020

Vognmændene kan også få brug for statens kompensationer

Regeringen og Folketinget har nu åbnet op for, at der gives midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, midlertidig lønkompensation og bedre mulighed for at låne penge.
19. marts 2020

Sundhedsministeren sætter lempelser i kraft for vejtransport

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet. Forbuddet mod chaufførudlån ophæves midlertidigt.
18. marts 2020

Klimarapport for landtransport med perspektiv og forbehold

Regeringens klimapartnerskab for landtransport har i dag afleveret sin rapport til regeringen. Rapporten indeholder en lang række mulige initiativer, der kan bidrage til en grøn omstilling af transportsektoren, og samtidig tager rapporten forbehold for transportsektorens praktiske markedssituation og betingelser for grøn omstilling.
17. marts 2020

Coronavirus' betydning for kommercielle kontrakter

DTL har fra advokatpartnerfirmaet GORRISSEN FEDERSPIEL modtaget følgende information om coronavirus' betydning for kommercielle kontrakter:
16. marts 2020

Transportministeren adresserer vejtransportbranchen

Transportminister Benny Engelbrecht har henvendt sig til vejtransportbranchen i et direkte brev. Brevet gengives nedenfor. Se link i teksten for FAQ.
16. marts 2020

Information om grænselukning og skærpede rejseinstrukser

DTL har fra advokatfirmaet GORRISSEN FEDERSPIEL modtaget følgende information om grænselukning og skærpede rejseinstrukser som følge af Corona-epidemien:
14. marts 2020

Godstransport omfattes ikke af nye regler om grænsekontrol

Regeringens nye drastiske tiltag med midlertidig lukning af de danske grænser fra i morgen lørdag den 14. marts kl. 12 til og med den 13. april vil ikke komme til at omfatte godstransport.
13. marts 2020

DTL: Fornuftige dispensationer fra regeringen i kølvandet på covid-19

Transport- og Boligministeriet har taget initiativ til, at der iværksættes en midlertidig dispensation på 10 dage fra artikel 8, stk. 6, i køre- og hviletidsforordningen vedrørende forordningens krav om det regulære hvil på 45 timer og det reducerede hvil på 24 timer, jf. forordningens artikel 14, stk. 2, målrettet forsyning af fødevarer og dagligvarer til detailbranchen.
13. marts 2020

Her er restriktionerne for transportaktiviteter og pligter for transportører som følge af Corona-epidemien

DTL har fra advokatfirmaet GORRISSEN FEDERSPIEL modtaget følgende information om regeringens seneste restriktioner for transportaktiviteter og pligter for transportører som følge af Corona-epidemien.
13. marts 2020

DTL i dialog med myndigheder og øvrige organisationer om COVID-19 situationen

DTL – Danske Vognmænd er i løbende dialog med myndighederne herunder Transportministeriet, Færdselsstyrelsen m.fl. samt øvrige organisationer, herunder internationale, der beskæftiger sig med transportsektoren.
13. marts 2020

DTLs drift under covid-19-situationen

Intet er helt som det plejer i disse dage. DTL-Danske Vognmænd opretholder dog alle funktioner og står som altid til rådighed for medlemskredsen – men arbejdet foregår fortrinsvis hjemmefra, over telefon, mail, skype etc., og møder og større forsamlinger udskydes de kommende uger. Den danske regerings instrukser følges naturligvis.
12. marts 2020

DTL: Endnu en rapport, der ikke giver svar

Klimarådets stærkt foromtalte rapport under navnet ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” giver ikke de svar, som transporterhvervet har behov for, når man skal finde ud af, hvilken teknologi, der er den mest fordelagtige, påpeger DTL – Danske Vognmænd.
9. marts 2020

Danaffalds hovedopgave er at bekæmpe kommunal hjemtagning

Danaffalds afgående formand John Andersen, Preben Andersen Vognmands- & Renovationsforretning ApS, skød i sin sidste beretning til foreningens generalforsamling med skarpt mod en tiltagende tendens: Kommunal hjemtagning af arbejdsopgaver.
9. marts 2020

VORES MAND I BRUXELLES

Torsten Laksafoss Holbek er ny adm. direktør for Nordic Logistics Association (NLA). Her kommer han til at trække på hele sit arsenal af viden, erfaring og kontakter, når der skal skabes politiske resultater for de nordiske vognmænd i den europæiske magts centrum.
2. marts 2020

KLIMA OG MOTORVEJE, HVAD NU?

Forhandlingerne om ny infrastruktur i Danmark er udskudt til efteråret. DANSKE VOGNMÆND har spurgt en trafikforsker, hvad der har betydning, fx hensynet til klimaet, når politikerne skal beslutte sig for mere asfalt.
2. marts 2020

HER KØRER VI PÅ BIODIESEL

Mens klimapaneler, partnerskaber og politikere diskuterer, hvad vi skal gøre for at nedbringe vores CO2-udledning, er nogle virksomheder allerede i fuld gang. DANSKE VOGNMÆND har besøgt én af dem: Opbyggervirksomheden VM Tarm i Vestjylland.
2. marts 2020

VENT IKKE MED AT BYGGE VEJE OG BROER

Mobilitet for personer og gods er en helt afgørende forudsætning for økonomisk vækst og velfærd. Lad derfor ikke klimadebatten udskyde nødvendige investeringer i infrastruktur, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND
2. marts 2020

KLIMA OG MOTORVEJE, HVAD NU?

Forhandlingerne om ny infrastruktur i Danmark er udskudt til efteråret. DANSKE VOGNMÆND har spurgt en trafikforsker, hvad der har betydning, fx hensynet til klimaet, når politikerne skal beslutte sig for mere asfalt.
2. marts 2020

VORES MAND I BRUXELLES

Torsten Laksafoss Holbek er ny adm. direktør for Nordic Logistics Association (NLA). Her kommer han til at trække på hele sit arsenal af viden, erfaring og kontakter, når der skal skabes politiske resultater for de nordiske vognmænd i den europæiske magts centrum.
28. februar 2020

Fornem britisk orden til DTL’s adm. direktør

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er af Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland blevet benådet med titlen ”Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire” (OBE)
21. februar 2020

DTL: Håndholdt mobilsnak er bandlyst, men distraktionerne kan være mange

Så er den gal igen: Knap 3 procent af lastbilchaufførerne taler i håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i 2019. Det er ikke acceptabelt mener DTL – Danske Vognmænd.
18. februar 2020

Klippekortordning afskaffet, men dyretransportører behandles stadig urimeligt

Folketinget har torsdag vedtaget en ny dyrevelfærdslov, som skal erstatte og forbedre den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Med vedtagelsen bortfaldt den forhadte klippekortsordning for dyretransporter. Det var længe ventet, men der er andre og lige så væsentlige problemer for dyretransportørerne, mener DTL – Danske Vognmænd.
6. februar 2020

Fornem østrigsk fortjenstorden til DTL's adm. direktør

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er af Republikken Østrigs forbundspræsident Alexander Van der Bellen blevet tildelt Østrigs fortjenstorden i guld (Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich).
30. januar 2020

DTL: Flere håndsrækninger til PostNord er ikke en mulighed

PostNords ledelse betoner, at PostNords fremtid ligger i pakkeforretningen. Det ligner en tilståelsessag, hvor man fortsat trimmer den skrantende postbefordring og i stadig stigende grad vil gøre indhug på pakkebefordringen – for skatteydernes regning, mener DTL - Danske Vognmænd
30. januar 2020

Ny Bruxelles-spydspids for nordiske vognmænd

Torsten Laksafoss Holbek tiltræder 1. marts 2020 som ny adm. direktør i Nordic Logistics Association (NLA) i Bruxelles. Han har over ti års erfaring med det politiske arbejde i Bruxelles, senest som rådgiver om bl.a. transport- og arbejdsmarkedspolitik.
28. januar 2020

DANMARK 2-0 SOCIAL DUMPING

Årsskiftet førte til to afgørende politiske opgør med sig i kampen mod vejtransport udført af underbetalte udenlandske chauffører i Danmark: En politisk aftale i Danmark og kompromisset om EU-vejpakken.
27. januar 2020

SKYHØJE BØDER TRUER ERHVERV

Dyretransportører får kæmpebøder for skader på dyr, også selv om skaden er sket i stalden, og landmandens dyrlæge har godkendt dyrene til transport. Kropurimeligt, mener vognmand. Minister melder hus forbi.
27. januar 2020

Tema: Fremtidens lastbiler

Transportbranchen står overfor enorme investeringer i nyt materiel og ny teknologi for at kunne bidrage til de 70 procents reduktion i CO2-udslippet inden 2030. Men hvilke teknologiske løsninger vil kunne løse de fremtidige udfordringer?
27. januar 2020

BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF KAN GIVE HURTIGE RESULTATER

Der er udviklet masser af teknologi, der kan løse mange af udfordringerne, men så længe der ikke er truffet nogle afgørende politiske valg om fremtidens transportløsninger i Danmark, er det mere end svært for de enkelte vognmænd at vælge de optimale løsninger.
27. januar 2020

Vejpakken er accepteret af EU-Parlamentets transportudvalg

Resultatet af trilog-forhandlingerne om den såkaldte vejpakke med ændringer for, hvordan vejtransporten i fremtiden skal afvikles på de europæiske veje, er i dag godkendt af EU-Parlamentets transportudvalg ved en urafstemning. En landvinding og et skridt mod en bedre fremtid, mener DTL – Danske Vognmænd.
21. januar 2020

Glæde i DTL: Omdiskuteret datoregel droppet

Efter lang tids pres fra branchen herunder ikke mindst DTL – Danske Vognmænd lægger miljøminister Lea Wermelin (S) nu op til at droppe planerne om, at Euro5-biler indregistreret før 1. oktober 2009 ikke må i miljøzonerne.
16. januar 2020

DTL: Godt med bred aftale om udstationeringsloven og godskørselsloven

Trods rysten på hånden og nogle lidt besynderlige reservationer i processen, har Venstre og Dansk Folkeparti alligevel valgt at indgå i en aftale med regeringen, der skal sikre, at udenlandske chauffører, der kører indenrigskørsel i Danmark, ikke kan gøre det til dumpingpriser i fremtiden. De skal nemlig fremover aflønnes på dansk niveau. En kæmpe sejr for kampen mod social dumping, mener DTL- Danske Vognmænd.
15. januar 2020