Del

Afsavnserstatning

DTL har indgået aftale med Forsikring og Pension om afsavnserstatning for køretøjer tilhørende medlemmer af DTL.

Afsavnserstatning: Læs mere om betingelserne

DTL har indgået aftale med Forsikring og Pension om afsavnserstatning for køretøjer tilhørende medlemmer af DTL.

Betingelser for krav om afsavnserstatning

1. Der skal være sket et færdselsuheld

2. Modparten skal være helt eller delvist skyld heri

3. Tabet samt størrelsen heraf skal kunne dokumenteres

4. Skadelidte skal være medlem af DTL, og erstatningen, jf. aftalen, kan kun opnås fra skadevolder, som er forsikret i danske forsikringsselskaber.

Satserne for afsavnserstatningen reguleres én gang årligt til den 1. juni på basis af Danmarks Statistiks indeks for lastbilkørsel.

Find skema til opgørelse af skader herunder.

Skema: Skader sket i perioden 1.7.2019-30.6.2020