Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

Jura

Her kan du læse om rådgivning og hjælp til jura i vognmandsvirksomheden, som du kan hente i DTL

Hjælp og rådgivning om jura i vognmandsvirksomheden

DTL's jurister er specialister i den jura, der vedrører transportbranchen.

Vi foretager en indledende juridisk vurdering af din sag og giver dig telefonisk rådgivning. Vi kan også i begrænset omfang hjælpe dig med at skrive breve og besvare breve i forhold til aftalepartnere, forsikringsselskaber, myndigheder mv. – afhængig af den konkrete sag.

Den juridiske bistand er omfattet af dit medlemskab i DTL.

Som medlem får du også gratis juridisk førstehjælp i sager, som vedrører din vognmandsvirksomhed, fx indenfor aftale- og køberet, forsikringsret, erstatningsret, strafferet, transportret, udbudsret, samt godskørselslovgivningen.

Hvis du får brug for en mere omfattende juridisk bistand end den, der er omfattet af dit medlemskab af DTL til fx udarbejdelse af kontrakter eller førelse af retssager, er der også en løsning.

Så har du mulighed for advokatbistand til DTL-medlemspris.

Vi har nemlig indgået et samarbejde med Forman Advokater. Læs mere

Yderligere oplysninger

Gratis juridisk førstehjælp

Som DTL-medlem kan du altid bede om juridisk førstehjælp i sager, som vedrører vognmandsvirksomheden - det e

Ring til DTL's jurister

  • Chefkonsulent Christoffer Greenfort, 3374 6750
  • Chefjurist John Roy Vesterholm, 40 63 64 33

Medlemstilbud: Advokatbistand

  • Advokatbistand: Forman Advokater

LÆS MERE