Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Kurser og arrangementer

DTL afholder bl.a. vognmandskurser og andre arrangementer

Oversigt

Møde DTL Selvkørernetværk sommer 2020

Tidspunkter og frister

 • 01. aug 2020 kl. 09:00
 • 01. aug 2020 kl.15:30
 • 10
 • 20. jul 2020 kl. 12:00

Afholdelsessteder

Møde DTL Selvkørernetværk sommer 2020

Hej


Så indkalder vi til et sommermøde i DTL-Selvkørernetværk lørdag den 1. august 2020 i Fredericia.


Dagsorden udsendes senere. 

Hilsen

Finn Bjerremand 

Tilmeld

Varebilskursus uge 37-2020

Tidspunkter og frister

 • 07. sep 2020 kl. 08:00
 • 11. sep 2020 kl.23:37
 • 8
 • 28. aug 2020 kl. 07:52

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Varebilskursus uge 37-2020

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Viborg

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: DTL Region Midt/Nord, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Tilmeld

ADR kap. 1.3. Blommenslyst

Tidspunkter og frister

 • 15. sep 2020 kl. 18:00
 • 15. sep 2020 kl.21:00
 • 28
 • 08. sep 2020 kl. 18:00

Afholdelsessteder

Blommenslyst Kro

 • Middelfartvej 420
 • 5491
 • Blommenslyst

ADR kap. 1.3. Blommenslyst

Uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne

Transporterer I farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal I uddannes efter ADR kapitel 1.3

DTL lovbefalede kursus i ADR KAPITEL 1.3

Kursussteder:

Roskilde (Slagteriskolen) 14.9.20 kl. 18.00 til 21.00

Blommenslyst kro:            15.9.20 kl. 18.00 til 21.00

Pårup Kro                            16.9.20 kl. 18.00 til 21.00


Pris: 600 kr pr. deltager (DTL-medlemmer)

850 kr. pr. deltager (ikke DTL-medlemmer)

Bespisning: Dagens ret med 1 øl/vand og kaffe/te under mødet

Bindende tilmelding til: lbe@dtl.eu eller tlf. 70 15 95 00

Ved minimum 10 deltagere kan kurset afholdes i jeres virksomhed tilpasset de produkter og situationer, der er gældende her. For virksomhedstilpassede kurser kontakt cbh@dtl.eu

 

Kurset henvender sig til:

Personer der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:

At chauffører der transporterer og medvirker til af- og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3.

Kursusindhold:

Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

• Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen

• Ansvar

• Identifikation af farligt gods

• Undtagne mængder

• Begrænsede mængder

• Frimængder

• Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation

• Afmærkning og påskrifter

• Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.

• Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:

Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:

Kurset afholdes som et 4 lektioners kursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold:

Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.


Tilmeld

ADR kap. 1.3. Pårup Kro & Hotel

Tidspunkter og frister

 • 16. sep 2020 kl. 18:00
 • 16. sep 2020 kl.21:00
 • 25
 • 09. sep 2020 kl. 18:00

Afholdelsessteder

Pårup Kro & Hotel

ADR kap. 1.3. Pårup Kro & Hotel

Uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne

Transporterer I farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal I uddannes efter ADR kapitel 1.3

DTL lovbefalede kursus i ADR KAPITEL 1.3

Kursussteder:

Roskilde (Slagteriskolen) 14.9.20 kl. 18.00 til 21.00

Blommenslyst kro:            15.9.20 kl. 18.00 til 21.00

Pårup kro                            16.9.20 kl. 18.00 til 21.00


Pris: 600 kr pr. deltager (DTL-medlemmer)

850 kr. pr. deltager (ikke DTL-medlemmer)

Bespisning: Dagens ret med 1 øl/vand og kaffe/te under mødet

Bindende tilmelding til: lbe@dtl.eu eller tlf. 70 15 95 00

Ved minimum 10 deltagere kan kurset afholdes i jeres virksomhed tilpasset de produkter og situationer, der er gældende her. For virksomhedstilpassede kurser kontakt cbh@dtl.eu

 

Kurset henvender sig til:

Personer der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:

At chauffører der transporterer og medvirker til af- og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker efter ADR Konventionens kapitel 1.3.

Kursusindhold:

Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

• Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen

• Ansvar

• Identifikation af farligt gods

• Undtagne mængder

• Begrænsede mængder

• Frimængder

• Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation

• Afmærkning og påskrifter

• Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.

• Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:

Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:

Kurset afholdes som et 4 lektioners kursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold:

Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.


Tilmeld

Varebilskursus uge 39-2020

Tidspunkter og frister

 • 21. sep 2020 kl. 08:00
 • 25. sep 2020 kl.23:37
 • 20
 • 11. sep 2020 kl. 07:52

Afholdelsessteder

DTL Region Sjælland

Varebilskursus uge 39-2020

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Roskilde

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Tilmeld

Vognmandskursus 03/2020

Tidspunkter og frister

 • 26. okt 2020 kl. 08:00
 • 04. dec 2020 kl.15:00
 • 12
 • 16. okt 2020 kl. 11:00

Afholdelsessteder

ZBC Roskilde - Danmarks Slagteriskole

 • Maglegårdsvej 8
 • 4000
 • Roskilde

Vognmandskursus 03/2020 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2020: Uge 44 og 49, DTL - Danske Vognmænd, Roskildevej 265, 4000 Roskilde (Kursussted Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8 , 4000 Roskilde
 • 2020: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Tilmeld

Vognmandskursus 04/2020

Tidspunkter og frister

 • 02. nov 2020 kl. 08:00
 • 11. dec 2020 kl.15:00
 • 10
 • 23. okt 2020 kl. 11:00

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Vognmandskursus 04/2020 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2020: Uge 44 og 49, DTL - Danske Vognmænd, Roskildevej 265, 4000 Roskilde: Kursussted Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
 • 2020: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Tilmeld

Varebilskursus uge 02-2021

Tidspunkter og frister

 • 11. jan 2021 kl. 08:00
 • 15. jan 2021 kl.23:37
 • 20
 • 01. jan 2021 kl. 07:52

Afholdelsessteder

DTL Region Sjælland

Varebilskursus uge 02-2021

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Roskilde

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Tilmeld