Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Kurser og arrangementer

DTL afholder bl.a. vognmandskurser og andre arrangementer

Oversigt

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Tidspunkter og frister

 • 10. feb 2021 kl. 00:00
 • 31. dec 2021 kl. 00:00
 • 29
 • 31. dec 2021 kl. 00:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3

Transporterer i farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder skal i uddannes efter ADR kapitel 1.3.

 

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der er involveret i vejtransport af farligt gods, skal have en viden der passer til deres arbejdsopgaver og ansvarsområde. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, lager- og terminalpersonale samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden.

 

Har du tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

 

GRUNDUDDANNELSE Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.

FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.

SIKKERHEDSUDDANNELSE Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods.

Sikringsuddannelse Du får en viden om eventuelle sikringsplaner i forhold til enkeltpersoners ansvarsområder og opgaver og deres rolle i forbindelse med gennemførelse af sikringsplanerne.

 

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

 

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager m.m., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

 

Ansvarlig for kurset: Kurt Rinhack

 

Underviser: Jens Gjerløv/Christian B. Hansen/Kim Tatt Jacobsen

 

  

Åbne kurser

Kurset afholdes både som åbne og som virksomhedstilpassede kurser. Ved de åbne kurser ”samler vi sammen”, og når vi har tilstrækkeligt mange interesserede, sender vi dig en mail med tid og sted for det næste kursus. Tilmeld dig åbent kursus her

 

Virksomhedstilpasset kursus

Et virksomhedstilpasset kursus, der er målrettet jeres behov, er ofte både den bedste og billigste løsning. Her tager vi udgang i jeres produkter og jeres arbejdsgange. Få et tilbud på virksomheds-tilpasset kursus her.

 

Pris for medlemmer: Kr. 600,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Pris for ikke medlemmer: Kr. 850,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Ingen refusion ved afbud senere end tre hverdage før kurset.

Vognmandskursus 02/2021

Tidspunkter og frister

 • 17. maj 2021 kl. 08:00
 • 25. jun 2021 kl. 15:00
 • 8
 • 7. maj 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Vognmandskursus 02/2021 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2021: Uge 20 og 25, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg
 • 2021: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Varebilskursus VB 05/2021

Tidspunkter og frister

 • 17. maj 2021 kl. 08:00
 • 21. maj 2021 kl. 23:37
 • 10
 • 7. maj 2021 kl. 07:52

Tilmeld

Afholdelsessteder

Skærehallernes Konferencecenter - ZBC

 • Maglegårdsvej 10
 • 4000 Roskilde

Varebilskursus VB 05/2021

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Roskilde

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: Skærehallernes Konferencecenter - ZBC, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Online Årsmøde Kran Blok Erfa

Tidspunkter og frister

 • 12. jun 2021 kl. 10:30
 • 12. jun 2021 kl. 13:30
 • 96
 • 4. jun 2021 kl. 15:30

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Online Årsmøde Kran Blok Erfa

DTL Kran-Blok Erfa holder årsmøde på

 

DTL Regionskontor Viborg, Farvervej 1C, 8800 Viborg 

 

Lørdag den 12. juni, kl. 10.30

 

Styregruppen opfordrer til at man deltager via Teams på grund af covid-19 og usikkerheden om forsamlingsforbuddets størrelse på tidspunktet for afholdelsen af årsmødet.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den årsmødet, skal sendes skriftligt til DTL med en kort motivering senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 

Når man har meldt sig til, vil der blive fremsendt et link til arrangementet samt en dagsorden.  

 

Tilmelding sker via MIT DTL  (https://mit.dtl.eu/)

 

Tilmelding med angivelse af navn på den eller dem der deltager i generalforsamlingen skal oplyses

Tilmelding seneste den 4. juni 2021.

 

Varebilskursus VB03/2121

Tidspunkter og frister

 • 14. jun 2021 kl. 08:00
 • 18. jun 2021 kl. 23:37
 • 10
 • 4. jun 2021 kl. 07:52

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Varebilskursus VB03/2121

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Viborg

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskursus 03/2021

Tidspunkter og frister

 • 8. nov 2021 kl. 08:00
 • 17. dec 2021 kl. 15:00
 • 12
 • 29. okt 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Vognmandskursus 03/2021 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2021: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.