Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Kurser og arrangementer

DTL afholder bl.a. vognmandskurser og andre arrangementer. Herunder kan du se oversigten over aktuelle kurser, tid og sted, tilmelding og også læse mere om kursernes indhold

Oversigt

Vognmandskursus 02/2022

Tidspunkter og frister

 • 10. jan 2022 kl. 08:00
 • 18. feb 2022 kl. 15:00
 • 7
 • 20. dec 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Vognmandskursus 02/2022

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2022: Uge 02 og 07, DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Kran-Blok ERFA årsmøde 2022

Tidspunkter og frister

 • 29. jan 2022 kl. 09:00
 • 29. jan 2022 kl. 15:00
 • 39
 • 24. jan 2022 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Scandic Hotel

 • Hvidkærvej 25
 • 5250 Odense SV

Kran-Blok ERFA årsmøde 2022

DV                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Årsmøde 2022     

 

DTL KRAN-BLOK ERFAs medlemmer og abonnenter indbydes hermed til årsmøde:

 

Tid:               Lørdag den 29. januar 2022

Sted:             SCANDIC Hotel

                      Hvidkærvej 25

                      5250 Odense

 

DTL KRAN-BLOK ERFAs medlemmer har fri adgang for en person til årsmødet.

For yderligere deltagere og abonnenter koster det kr. 375,00 pr. deltager. 

 

Program:      kl. 09:00 indskrivning og kaffe

                      kl. 10:00 årsmøde

                      kl. 12:30 frokost

                      kl. 13:30 årsmødet genoptages

                      Årsmødet forventes at slutte ca. kl. 15:00

 

Der vil under Årsmødet være flere indlæg:


Jan Vig Nielsen, Rambøll fortæller om et arbejde Vejdirektoratet har igangsat med en udvikling af særtransportrestriktionerne

                       Underdirektør Jesper H. Bach fra Færdselsstyrelsen med et indlæg om arbejdet med den nye særtransportbekendtgørelse

Områdechef Gitte Hoeg og afdelingsleder Jørgen Sand Kirk Vejdirek. beretter om udstedelse af særtransporttilladelser

                       Indlæg om nye regler for kontrol af arbejdstid v/ underdirektør Frank Davidsen, DTL


 

     Tilmelding sker via MIT DTL    http://dtl.eu/om-dtl/arrangementer/


 

     Seneste tilmeldingsfrist er den 24. januar 1922

 

Dagsorden og regnskab vil efter tilmeldingen blive udsendt via e-mail.


Styregruppen gør opmærksom på, at de har ændringsforslag til vedtægterne, idet styregruppen foreslår en generel revision og opdatering af vedtægterne


Invitationen er med forbehold for evt. nye Covid-19 restriktioner, og mødet kan derfor blive udskudt eller ændret til et online-arrangement.

Møde i DTL Selvkørernetværk

Tidspunkter og frister

 • 12. feb 2022 kl. 09:00
 • 12. feb 2022 kl. 15:30
 • 21
 • 31. jan 2022 kl. 12:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Fuglsangcentret

Møde i DTL Selvkørernetværk

 

DTL-Selvkørernetværk afholder møde

 

Sted:             Fuglsangcenteret i Fredericia

Hotel Fuglsangcentret

Søndermarksvej 150

7000 Fredericia

 

 

Tidspunkt:    Lørdag den 12. februar 2022 kl. 09:00

 

Dagsorden vil blive udsendt hurtigst muligt.

 

Tilmelding via mit DTL

Vognmandskursus 03/2022

Tidspunkter og frister

 • 16. maj 2022 kl. 08:00
 • 24. jun 2022 kl. 15:00
 • 12
 • 2. maj 2022 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Vognmandskursus 03/2022

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2022: Uge 20 og 25, DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle
 • 2022: Uge 45 og 50, DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Varebilskursus 04/2022

Tidspunkter og frister

 • 16. maj 2022 kl. 08:00
 • 20. maj 2022 kl. 15:45
 • 9
 • 19. apr 2022 kl. 09:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Varebilskursus 04/2022

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Vejle

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.995 kr. + moms.
 • 5.995 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskursus 05/2022

Tidspunkter og frister

 • 7. nov 2022 kl. 08:00
 • 16. dec 2022 kl. 15:00
 • 12
 • 31. okt 2022 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Vognmandskursus 05/2022

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2022: Uge 45 og 50, DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Varebilskursus 06/2022

Tidspunkter og frister

 • 7. nov 2022 kl. 08:00
 • 11. nov 2022 kl. 15:45
 • 10
 • 31. okt 2022 kl. 09:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Varebilskursus 06/2022

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Vejle

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.995 kr. + moms.
 • 5.995 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle