Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Kurser og arrangementer

DTL afholder bl.a. vognmandskurser og andre arrangementer

Oversigt

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Tidspunkter og frister

 • 2. jul 2021 kl. 00:00
 • 31. dec 2021 kl. 00:00
 • 29
 • 31. dec 2021 kl. 00:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3

Transporterer i farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder skal i uddannes efter ADR kapitel 1.3.

 

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der er involveret i vejtransport af farligt gods, skal have en viden der passer til deres arbejdsopgaver og ansvarsområde. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, lager- og terminalpersonale samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden.

 

Har du tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

 

GRUNDUDDANNELSE Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.

FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.

SIKKERHEDSUDDANNELSE Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods.

Sikringsuddannelse Du får en viden om eventuelle sikringsplaner i forhold til enkeltpersoners ansvarsområder og opgaver og deres rolle i forbindelse med gennemførelse af sikringsplanerne.

 

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

 

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager m.m., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

 

Ansvarlig for kurset: Kurt Rinhack

 

Underviser: Jens Gjerløv/Christian B. Hansen/Kim Tatt Jacobsen

 

  

Åbne kurser

Kurset afholdes både som åbne og som virksomhedstilpassede kurser. Ved de åbne kurser ”samler vi sammen”, og når vi har tilstrækkeligt mange interesserede, sender vi dig en mail med tid og sted for det næste kursus. Tilmeld dig åbent kursus her

 

Virksomhedstilpasset kursus

Et virksomhedstilpasset kursus, der er målrettet jeres behov, er ofte både den bedste og billigste løsning. Her tager vi udgang i jeres produkter og jeres arbejdsgange. Få et tilbud på virksomheds-tilpasset kursus her.

 

Pris for medlemmer: Kr. 600,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Pris for ikke medlemmer: Kr. 850,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Ingen refusion ved afbud senere end tre hverdage før kurset.

Vognmandskursus 03/2021

Tidspunkter og frister

 • 8. nov 2021 kl. 08:00
 • 17. dec 2021 kl. 15:00
 • 1
 • 29. okt 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Køreteknisk Anlæg, Spar 10

 • Ålandsvej 2
 • 8800 Viborg

Vognmandskursus 03/2021 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2021: Uge 45 og 50, Køreteknisk anlæg, Ålandsvej 2, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Varebilskursus 01/2022

Tidspunkter og frister

 • 3. jan 2022 kl. 08:00
 • 7. jan 2022 kl. 15:45
 • 10
 • 14. dec 2021 kl. 09:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Varebilskursus 01/2022

BLIV VAREBILSVOGNMAND - Kursus afholdes i Vejle

For at blive varebilsvognmand, dvs. transportere gods for fremmed regning med varebiler med tilladt totalvægt over 2000 kg og under 3500 kg med colli, der overstiger 11 kgn skal du bestå et vognmandskursus.

TAG DIT KURSUS HOS DTL-DANSKE VOGNMÆND

 • Vi er vognmændenes brancheforening og kender branchen ud og ind.
 • Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag.
 • Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.
 • Vi tager hånd om kursister, der har svært ved ’skolebænken’.
 • Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.
 • Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.

KURSETS FORLØB

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve.

KURSETS INDHOLD

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

PRIS

 • 6.500 kr. + moms.
 • 5.500 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning.

RING HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om vores Varebilsvognmandskursus?

Ring til konsulent og underviser i DTL-Danske Vognmænd

Kurt Rinhack på 7015 9500.

Eller tilmeld dig her

Kursusadresse: DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskursus 02/2022

Tidspunkter og frister

 • 10. jan 2022 kl. 08:00
 • 18. feb 2022 kl. 15:00
 • 10
 • 15. dec 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL Region Syd

Vognmandskursus 02/2022 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2022: Uge 02 og 07, DTL Danske Vognmænd, Transitvej 10, 7100 Vejle

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.