Del

Social dumping

Det er helt afgørende for de danske vognmænd, at konkurrencen foregår på lige og fair vilkår. Derfor har DTL - Danske Vognmænd også i årevis været den drivende kraft i arbejdet med at dæmme op for social dumping og unfair konkurrence.

Foto: Fagbladet 3F

Målrettet indsats mod social dumping

Bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence er en mærkesag for DTL - Danske Vognmænd.

 

Det er DTL - Danske Vognmænds holdning, at ikke alene skal det danske og europæiske transportmarked være kendetegnet ved fair transport. Det skal også være kendetegnet ved ordnede forhold for vognmændenes ansatte.

Transporterhvervet skal ikke være dét område hvor prisen altid kan presses nedad. Det er derfor vigtigt at gøre op med brugen af lavtlønschauffører og erhvervets dårlige løn- og arbejdsvilkår.

DTL - Danske Vognmænd arbejder målrettet med at påvirke politikerne. Både på Christiansborg og i Europa Parlamentet i Bruxelles. Vi arbejder hver dag på at øge offentlighedens kendskab til branchens udfordringer med social dumping og unfair konkurrence, ved at sætte fokus på problemerne.

I Bruxelles arbejder DTL - Danske Vognmænd tæt sammen med vognmandsorganisationer fra særligt Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Frankrig gennem Nordic Logistics Association (NLA). I Danmark er vi i løbende dialog med regeringen, de politiske partier samt en række andre organisationer, for at påvirke holdningerne til social dumping, unfair konkurrence og udbrede kendskabet til fair transport.