Del

Kontakt ansvarlig

Ove Holm

Underdirektør, leder af DTL's erhvervspolitiske afdeling

Ti klimindspark fra DTL - Danske Vognmænd

DTL har formuleret en række klimaindspark, som skal hjælpe politikerne med at gøre det nemmere at køre mere grønt og dermed gøre det muligt for at os bidrage til bedre klimaløsninger. Det må fx ikke betyde, at der stilles krav til danske vognmænd, som ikke gælder for de udenlandske transportvirkomheder, der kører på danske veje

Udvikling i tæt samarbejde med myndigheder og virksomheder

Nogle af de vigtigste bud handler om investering i at udvikle alternative brændstoffer til tung transport – samt infrastrukturen til at tanke eller lade sin lastbil med fremtidens drivmidler.

Staten skal også geare planloven og øvrig lovgivning til større lastbiler og modultransporter. Det er både små og store tiltag, der skal til. Og mange små tiltag kan vise sig at have en samlet stor effekt.

DTL foreslår statsstøtte til køb af fossilfrie lastbiler og fleksible miljøzoner, der giver os realistiske muligheder for at investere i forbedret teknologi. Det er også vigtigt, at vi ikke stiller krav til danske transportører, som ikke også gælder for udenlandske – for så får vi dårligere klimaløsninger samtidig med, at vi mister det danske transporterhverv.

Vi støtter den grønne omstilling
Der går en direkte vej fra bekæmpelsen af social dumping på godstransportområdet – til bekæmpelse af et overflødigt forbrug af fossile brændstoffer og dermed unødvendigt CO2-udslip fra godstransport med lastbiler.

DTL støtter den grønne omstilling, og udviklingen er nødt til at foregå i et tæt samarbejde mellem myndigheder og virksomheder, så der bevares et sundt og fair forretningsgrundlag samtidig med at vi får sikret de nødvendige CO2-reduktioner.

Læs DTL's ti klimaindspark på s. 10 i DTL Magasinet, nr. 3/2019