Del

Refusion af vejafgift (Maut) i Tyskland

Vognmænd kan nu få refusion af for meget indbetalt vejafgift (MAUT) i Tyskland. EU-Domstolen har nemlig ved domstolsafgørelse af d. 28. oktober 2020 afgjort, at niveauet for betaling af Maut er i strid med europæisk lov.

Virksomheder, som har indbetalt Maut i Tyskland, kan derfor kræve refusion af den overbetalte vejafgift fra Forbundsstaten. Muligheden for refusion vil udgøre mindst 4 procent af den betalte vejafgift. Beregning af det endelige niveau for overbetalt vejafgift pågår fortsat.

Forældelsesfristen for krav om refusion er tre år. Derfor kan man ikke kræve refusion for indbetalt Maut fra 2017 eller tidligere, hvis man ikke allerede er indgivet et krav om for meget indbetalt vejafgift. For betalingsafgift, der fandt sted i 2017, udløber forældelsesfristen den 31. december 2020, så det anbefales hurtig handling for at sikre, at 2017-krav kan opretholdes.

Sådan ansøger du

1. Via den tyske vognmandsorganisation BGL

BGL står sammen med advokatfirmaet Hausfeld Rechtsanwälte

Som vognmand skal man registrere sig inden 4. december 2020 for at undgå begrænsning på evt. 2017-krav.

LÆS MERE

 

2. Via tredjepart

Det være sig fx en advokat eller et konsulentfirma.

3. Via skriftlig henvendelse til de tyske myndigheder

Bundesamt for Güterverkehr,
Postfach: 190180
50498 Köln,

Baggrund

EU-Domstolen har for ganske nyligt slået fast, at transportvirksomheder, som i forbindelse med deres transportaktiviteter, er underlagt en særlig lastbil-vejafgift, i årenes løb har betalt for meget.

Det beløber sig til flere hundrede millioner euro i for meget opkrævet vejafgift. I henhold til EU-direktivet kan kun infrastrukturomkostninger medtages i beregningen af ​​lastbilafgiften, men den tyske forbundsregering har også indregnet omkostninger til politikontrol i opkrævning af vejafgifteb. Derfor er den tyske vejafgift i strid med europæisk lovgivning.

Kilde: IRU