Del

Kontakt ansvarlig

Frank Davidsen

Underdirektør, leder af DTL's medlemsservice

Køre- og hviletid

DTL hjælper dig med at forstå køre- og hviletidsreglerne. Vi rådgiver om brug af takografen, outkørsel og egenkontrol. Vi sender løbende vejledning ud og holder fyraftensmøder om emnet. Og vi afholder også gerne et kursus hos dig i din virksomhed, som er målrettet dine ansatte.

DTL hjælper dig med regler og data

Køre- og hviletidsreglerne er genstand for diskussion i branchen, og der opstår jævnligt fejlagtige opfattelser af, hvordan reglerne skal forstås. Reglerne efterlader plads til fortolkning, hvilket gør planlægning af kørselsopgaver og optimal udnyttelse af chauffører og materiel til en kompleks og udfordrende opgave i sig selv.

Kender man reglerne i deres enkelthed, er der dog god sammenhæng i reglernes indbyrdes afhængighed. Har man styr på sin egenkontrol, kan det gøre hverdagen både nemmere og billigere.

DTL hjælper både med rådgivning om reglerne og hvordan, du får hold dine data lokalt i virksomheden.

Som medlem af DTL får du gratis adgang til Tacho Online via TungVognsSpecialisten. Bliver du indkaldt til virksomhedskontrol, kan du også få bistand til kontrollen af dine køre- og hviletidsdata til medlemspris.

Regler, sanktioner, vejledninger mv.

Det er Færdselsstyrelsen, der er myndighed på køre- og hviletidsområdet i Danmark.

På styrelsens hjemmeside finder du nyttig viden om regler, sanktioner, takografer og takografkort, samt diverse vejledninger og blanketter til ansøgning om takografkort mv.

Læs mere: Takografkort - hvordan ansøger du osv.

Sådan ansøger du digitalt om nyt førerkort

Er du indkaldt til virksomhedskontrol...

...eller har du spørgsmål eller behov for hjælp?

Så kan du altid kontakte DTL's medlemsservice på tlf. 70 15 95 00

Formålet med reglerne

Køre- og hviletidsbestemmelsernes formål er at harmonisere konkurrencevilkårene inden for vejtransporten samt at forbedre arbejdsvilkår for chauffører og højne færdselssikkerheden. De baserer sig på EU-forordninger om henholdsvis køre- og hviletid og teknisk installation af kontrolapparater i lastbiler og busser.

Hvor gælder reglerne?
Reglerne er bindende i alle enkeltheder og direkte gældende i alle medlemsstater inden for EU Fællesskabet, i EØS landene (Norge, Island og Lichtenstein) samt i Schweiz. For international transport uden for de nævnte områder, fx på Færøerne, gælder AETR overenskomsten som udgangspunkt.

Måltal for kontrol

Myndighedskontrol af køre- og hviletid er en prioritet hos medlemsstaterne i EU, også i Danmark.

Alle landene er på grund af EU-lovgivning pålagt et krav om at kontrollere 3 procent af det samlede antal arbejdsdage, som en medlemsstat ”producerer”.

I Danmark skal der således kontrolleres 330.000 arbejdsdage. Halvdelen udføres som landevejskontrol af politiet.

Den anden del foregår som administrativ virksomhedskontrol og udføres af Færdselsstyrelsen. Det foregår enten ved indsendelse af data eller som fysisk kontrol ude hos virksomhederne.

I Danmark svarer det til, at der kontrolleres ca. 15.000 køretøjer på landevejen, samt at der indkaldes ca. 900 virksomheder til virksomhedskontrol om året.

Resultaterne opgøres hvert andet år og indsendes til EU-Kommissionen, der følger udviklingen nøje.

DTL med ved bordet

DTL's indflydelse og viden på køre- og hviletidsområdet er høj. Vi sidder med på internationalt niveau i IRU's Sociale Komité og i EU-Kommissionens Sociale Dialog på transportområdet.

Som repræsentant for NLA deltager vi i CORTE Enforcement Group sammen med både myndigheder, organisationer og producenter af udstyr og software, der omhandler myndighedskontrol og fortolkning af regler, samt ikke mindst EU-Kommissionens takografforum.

Før og nu

De første køre- og hviletidsregler kom i 1969.

Siden 1978 har det været obligatorisk at installere og bruge fartskriver (kontrolapparat) i lastbiler.

Den teknologiske udvikling på området går langsomt, men fartskriveren er i dag udskiftet med en Smart Takograf med GPS og fjernkontrol.

Der forventes at komme i en optimeret version af Smart Takografen i 2024.

Læs vejledningen

Her kan du læse DTL's vejledning om køre- og hviletid