Del

Kontakt ansvarlig

Lisbeth Hamberg

PA, direktionssekretær

Generalforsamling

DTL's ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.

DTL's ordinære generalforsamling 2023

DTL's ordinære generalforsamling 2023 afholdes lørdag den 13. maj kl. 9.00.

Dagsorden for generalforsamlingen kan findes herunder.

 

Klik her: Dagsorden for DTL's ordinære generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling: Formalia

DTL's ordinære generalforsamling afholdes én gang om året.

Den skal gennemføres inden udgangen af maj måned i et kalenderår. Generalforsamlingen sammensættes af 150 delegerede efter en mandatfordeling, der foretages på grundlag af medlemsvirksomhedernes indberettede lønsummer for det kalenderår, der ligger forud for generalforsamlingsåret.

Generalforsamlingen er åben for alle DTL's medlemmer. Derudover inviterer DTL traditionelt  en række eksterne gæster, fx presse, politikere og samarbejdspartnere.

På generalforsamlingen har hver delegeret én stemme. Dog gælder der den stemmeretsbegrænsning, at der til hver enkelt virksomhed højst kan tildeles 5 stemmeberettigede mandater og til hver lokalforening/kreds eller specialforening højst 45 stemmeberettigede mandater.

DTLs bestyrelse vælges af generalforsamlingen. DTL's formand, næstformanden og adm. direktør afgiver beretning. Desuden fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår.

For kandidater: Hent villighedserklæring her

Yderligere oplysninger

Ekstraordinær generalforsamling

DTL's bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det påkrævet.

Enkeltvirksomheder eller medlemsforeninger, der repræsenterer mindst 10 procent af det foregående års lønsum i hele DTL kan skriftligt begære en ekstraordinær generalforsamling til DTL med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.