Del

Nye satser for afsavnserstatning

F&P (Forsikring og Pension) har indeksreguleret taksterne for afsavnserstatning for lastvogne og påhængsvogne for uafsluttede sager indtruffet i perioden fra og med 1.4.2024 til og med den 31.3.2025. Se satserne for afsavnserstatning for køretøjer tilhørende medlemmer af DTL herunder.