Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2024
1. kvartal 2024
2. kvartal 2024
2023
1. kvartal 2023
2. kvartal 2023
3. kvartal 2023
4. kvartal 2023
2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

DTL: Det offentlige skal være villige til at betale ekstra for grøn transport

Hvis det offentlige ikke vil betale det ekstra, som det koster at vægte klima og miljø ved transportopgaverne, kan man ikke forvente, at andre kunder skal gøre det. Og så kan man heller ikke forvente, at vognmændene skal sætte fart på omstillingen til mere klimavenlig transport. Det mener DTL – Danske Vognmænd, der er tilfreds med, at Klimarådet nu efterlyser et målrettet arbejde for at nedbringe klimaaftrykket fra bl.a. offentlige indkøb.
13. juni 2024

Vil politikerne egentligt grøn omstilling?

Hvorfor ikke anvende biogas i en overgangsperiode, indtil el-lastbilerne med tilhørende ladeinfrastruktur er til at komme i nærheden af, spørger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
10. juni 2024

Satser på biogas: Arla går mod strømmen

Mejerigiganten Arlas afdeling i Ishøj har anskaffet 17 biogasbiler til distribution af mælk på Sjælland.
10. juni 2024

NLA-direktør: Sænk regeltempoet

EU-politikerne skal finde svar på usikkerheden om bl.a. ladeinfrastruktur, før vognmændene kan bidrage til den grønne omstilling. Det mener Torsten Laksafoss Holbek, direktør for Nordic Logistics Association (NLA).
10. juni 2024

Vognmænd ramt på pengepungen

Vognmændene har oplevet økonomisk tilbagegang i 2023 ovenpå rekordår sidste år. Samtidig forventer et flertal faldende investeringer. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.
10. juni 2024

Efterlyser løsning på papirvælde

DTL lægger sammen med flere andre organisationer nu pres på myndighederne for at afskaffe krav om dokumentation i form af leasingaftaler og ansættelseskontrakter ved kørsel i lejede og leasede køretøjer.
10. juni 2024

Pulje til ellastbiler får ben at gå på

Den pulje på 75 mio. kroner, der i dag er udløst af Transportministeriet som en del af støtteordningen til grøn transport får hurtigt ben at gå på. Det vurderer DTL – Danske Vognmænd, der også forudser store praktiske vanskeligheder for vognmændene, når ladestanderne skal installeres. Det vil derfor tillige være nødvendigt at stille lovkrav til elselskaberne.
29. maj 2024

Nyvalgte medlemmer i DTL’s bestyrelse

Jakob Andreasen, Majbrit Hald Christensen og Carsten Dyreborg blev valgt som nye medlemmer af DTL’s bestyrelse på generalforsamlingen den 25. maj.
27. maj 2024

EU-debat på DTL's generalforsamling

Grøn omstilling var hovedtemaet, da fire kandidater til Europa-Parlamentet i juni debatterede på DTL's generalforsamling lørdag.
25. maj 2024

DTL’s direktør: Støtte til grøn omstilling bør tidobles

Støtten til grønne investeringer i den tunge transport batter slet ikke, sagde DTL’s direktør Erik Østergaard i sin beretning til DTL’s generalforsamling.
25. maj 2024

DTL’s formand: Grøn omstilling er en svær øvelse

Transporterhvervet står i en mere gennemgribende omstilling end nogensinde før, sagde DTL’s formand Martin Danielsen i sin beretning til generalforsamlingen lørdag den 25. maj.
25. maj 2024

Langt de fleste kommer til at betale den høje vejafgift

Kun et fåtal af lastbiler ender i de ”billige” emissionsklasser. DTL’s Ove Holm godt tilfreds med politisk aftale, der i nogen grad kompenserer for vejafgiften.
6. maj 2024

Ingen udsigt til ændring af 11 kg-regel

En arbejdsgruppe har på to år ikke fundet en løsning på den omstridte 11 kg-regel på varebilsområdet. Varebils-formand skuffet over dødvande.
6. maj 2024

Nordmænd presser transportministeren

Den norske transportminister har bedt sin danske kollega Thomas Danielsen (V) redegøre for problemet med miljøzonebøder, hvor norske køretøjer pålægges bøder i modsætning til køretøjer fra en række andre lande. Den danske transportminister mener, at vejafgiften vil rette op på miseren. DTL kalder det ønsketænkning.
6. maj 2024

Papirvælde frustrerer vognmænd

Nye regler med krav om, at man bl.a. skal medbringe udlejningskøretøjers leje-/leasingkontrakt, bliver mødt med vantro af mange vognmænd. DTL arbejder på at finde en løsning med leasingselskaber og myndigheder.
6. maj 2024

Næste generation

Sabine Rosing Thunø har rykket teltpælene op på Bornholm for at blive chaufførlærling på Sjælland. Hun elsker chaufførlivet, men har også gjort sig sine tanker om, hvordan det skal hænge sammen med livet som mor til de børn, hun gerne vil have en dag. Vi mødte hende i april på DM i Skills.
6. maj 2024

Udsigt til kampvalg og EU-debat

For første gang i flere år vil DTL’s generalforsamling byde på kampvalg til bestyrelsen, da der er seks kandidater til de fire ledige pladser.
6. maj 2024

Transporten på valg

Godt vi har NLA-kontoret i Bruxelles, hvor vi samarbejder med vores norske, svenske, finske, franske og tyske kolleger om at varetage vognmændenes interesser i den europæiske lovmølle, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
6. maj 2024

DTL på DM i Skills med trafiksikkerhedskampagne for unge

DTL-Danske Vognmænd er repræsenteret med en stand ved DM i Skills i Roskilde den 18.-20. april 2024. DTL stiller nemlig op med trafiksikkerhedskampagnen 'Hop med i førerhuset'. Kampagnen er primært rettet mod unge i alderen 13-16 år, men mange flere kan lære af kampagnens budskab, mener DTL.
18. april 2024

DTL: Fornuftig kompensation for belastende dieselafgift

Dieselafgiften hæves med 50 øre pr. liter fra 2025, men en række kompensationer holder relativt set vognmændene skadesløse og giver nogle længe ventede kapacitetsfordele på materiellet. DTL – Danske Vognmænd betegner den nye politiske aftale på transportområdet som fornuftig, selv om man hellere havde været kilometerafgiften foruden.
15. april 2024

Lærling: Jeg sover bedre i bilen end derhjemme

DANSKE VOGNMÆND har taget temperaturen på lærlingesituationen blandt medlemmerne. Kun hver fjerde virksomhed har lærepladser, viser rundspørge. Vi har besøgt en af dem, System Transport A/S i Herning.
11. april 2024

Transportens fremtidslaboratorium

Amager Ressourcecenter (ARC), der står for affaldsindsamlingen i København, har taget omstillingen til eldrift i én mundfuld med indkøb af 100 ellastbiler.
11. april 2024

Regelrod sinker grøn omstilling

Elektriske varebiler er nu ved at være attraktive som alternativer til dieselbiler, men reglerne er ikke fulgt med, og det afholder varebilsvognmænd til at skifte til de elektriske biler.
25. marts 2024

Nye regler: Skal lastbilen omregistreres?

Med indførelsen af nye vægt- og dimensionsregler fra årsskiftet er mange vognmænd usikre på, hvordan deres køretøjer lever op til de nye krav, og om sikkerheden er i top, forklarer Finn Bjerremand, DTL. Applus+ Bilsyn forklarer de grundlæggende regler.
25. marts 2024

Alvorlig tvivl om vejafgift i 2025

Transportministeriet kan ikke give svar på branchehenvendelse vedrørende kontroltrykket og håndhævelsen af vejafgiften. Det sår ifølge DTL alvorlig tvivl om kontrol og hånd­ hævelse af vejafgiften fra 1. januar 2025.
25. marts 2024

Grus i det grønne maskineri

Indtil videre kan regeringens aktiviteter, når det gælder den grønne omstilling i al almindelighed, vel bedst beskrives om sabelraslen, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen i den nye udgave af DANSKE VOGNMÆND.
25. marts 2024

Det ukrainske problem

EU­-Kommissionen lægger nu op til at revidere aftalen om lempelser for ukrainske transportvirksomheder, der har ført til voldsomme polske protester ved grænsen mellem Ukraine og Polen. NLA har aktivt støttet de østeuropæiske vognmænd i kampen mod social dumping, skriver direktør Torsten Laksafoss Holbek.
25. marts 2024

Varebilsvognmænd valgte ny formand

Specialforeningen for Kurér­ og Varebilstransportører fik ny formand på generalforsamlingen i februar.
25. marts 2024

Affaldsvognmænd udfordret af klimaplan og myndigheder

Klimaplanen for affaldssektoren, der kom i 2020, og den grønne omstilling har sat et præg på affaldslovgivningen og erhvervsudøvelsen i Danmark, der udfordrer de private vognmænd og affaldsindsamleres vilkår. Det var tydeligt på årets generalforsamling i specialforeningen Danaffald, hvor formand Lars Sørensen satte fingeren på flere punkter, som kræver løbende årvågenhed og samarbejdsvilje fra foreningen.
20. marts 2024

Europa-Parlamentet godkender nordiske vognmænds grænsekrydsninger

Europa-Parlamentet har i dag ved en afstemning godkendt, at bl.a. nordiske vognmænd fortsat kan krydse grænserne mellem de nordiske lande med højere vægte og dimensioner end de gældende i EU. For DTL – Danske Vognmænd er Parlamentets positive holdning afgørende for bevarelsen af den særlige nordiske trafik.
12. marts 2024

DTL: Klimarådets rapport er famlende og mangelfuld på transportdelen

Klimarådet foreslår i en ny rapport 40 øre lagt oven i hver liter diesel, der i forvejen efter regeringens planer skal hæves med 50 øre. Det vil standse især udenlandske lastbilers ”grænsetankninger” i Danmark og bøde på lastbilernes øvrige skadevirkninger på samfundet, mener rådet. DTL mener, at Klimarådet famler rundt uden for sit område og til gengæld forsømmer at beskrive, hvad der allerede er gjort på transportsiden for at nedbringe CO2-udledningen.
29. februar 2024

Vognmændene kan man regne med

Vognmændene sørger i hverdagen diskret for, at der er varer på hylderne, affaldsbeholderne er tomme, og folk kan komme frem på vejene, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard bl.a. i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
26. februar 2024

Nu kommer diesel- og benzinfri zoner i byerne

Politisk aftale på Christiansborg åbner for, at kommunerne kan indføre de såkaldte nulemissionszoner. Lastbiler over 12 tons undtages.
26. februar 2024

Rundspørge: ESG-krav er en administrativ byrde

Store virksomheder skal nu redegøre for deres CO2-belastning. Den forpligtelse ryger videre til underleverandørerne herunder vognmændene, der advarer om, at ESG-rapporteringen er en ny administrativ byrde.
26. februar 2024

Tusinder af miljøzonebøder er aldrig udstedt

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke er det kun halvdelen af miljøzoneovertrædelser blandt udenlandske lastbiler og busser, der registreres og straffes med bøde. Resten slipper ubemærket.
26. februar 2024

Forlænger aftale trods manglende resultater

Færdselsstyrelsen har forlænget aftalen med EPC trods begrænset succes med at opkræve ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler. Vi gør status efter tre år.
26. februar 2024

DTL Kran Blok: Glæde over nye vægte og dimensioner

På DTL Kran-Blok Erfas årsmøde i januar blev de øgede vægte og dimensioner rost.
26. februar 2024

Vejtransporten springes over i ekspertrapport – nu venter forhandlinger om dieselafgift

Der er flere forklaringer på, at ”Svarer-udvalget” ikke i sin anden delrapport har medtaget sit oprindelige forslag om omlægning af energiafgifterne på brændstoffer til en CO2-afgift. DTL – Danske Vognmænd er enig i udvalgets konklusion om, at vejtransport i rigelig grad har været igennem reducerende tiltag. Så nu afventer i stedet de politiske forhandlinger om en grøn fond og en kompenseret forhøjelse af dieselafgiften.
21. februar 2024

Rapport: To tons ekstra på de syv-akslede tidligst om to år

Der er god samfundsøkonomi i at forøge vægtgrænsen for syv-akslede vogntog med to tons, men det kan formentligt tidligst ske to år efter en eventuel beslutning. Det fremgår af et endnu ikke offentliggjort rapportudkast fra COWI.
22. januar 2024

EU bremser miljøzonebøder

Danske myndigheder kan ikke udstede miljøzonebøder til udenlandske køretøjer, fordi EU-regler ikke giver adgang til motorregistre i udlandet. Danmarksdemokraterne: Drop bøder, hvis ikke alle er omfattet af reglerne.
22. januar 2024

Minister overvejer at droppe p-afgift

Kan vi ikke håndhæve p-afgiftsreglerne, må vi overveje at droppe dem helt, sagde transportminister Thomas Danielsen (V) på en velbesøgt Vognmandens Dag i Herning.
22. januar 2024

Det er en kold tid

Afsæt de nødvendige midler, så det igen kan betale sig at være en del af vinterberedskabet. Forebyggelse betaler sig, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
22. januar 2024

Vognmandserhvervet er dyrest at omstille

På verdensplan er vognmandserhvervet dyrest at foretage grøn omstilling i, når det kommer til de påkrævede totale investeringer i infrastruktur. Det viser en ny rapport fra World Economic Forum.
22. januar 2024

Generation Z i lære som chauffører

Det kræver sit at tage unge som transportlærlinge i dag. I forhold til før i tiden er de mere følsomme og kræsne. Lemvig Beton A/S får hjælp til at have transportlærlinge via tæt samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro (UCH).
22. januar 2024

Øgede arealkrav giver store udfordringer for dyretransportører

En ny forordning for dyretransport skal indeholde større arealkrav til dyrene, mener EU-Kommissionen. DTL Dyr ser store økonomiske og klimamæssige udfordringer ved forslaget.
22. januar 2024

Thortrans A/S har styr på klimaet

Hos Thortrans A/S i Randers har man netop lagt sidste hånd på virksomhedens første ESG-rapport.
22. januar 2024