Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2023
1. kvartal 2023
2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

Kilometerafgift vil skævvride Danmark

Den kilometerbaserede vejafgift, som blev aftalt af den tidligere regering og dens røde støttepartier, har overlevet regeringsskiftet og er blevet den nye regerings politik. Til stor beklagelse for vognmændene. Vi har ikke andet valg end at sende regningen videre til kunderne, siger de.
23. januar 2023

Greenwashing af værste politiske skuffe

Forslaget om en kilometerbaseret vejafgift har meget mindre med klima at gøre og meget mere med skat at gøre, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
23. januar 2023

Mesterflyt A/S efterlyser grønne krav fra det offentlige

Elektriske lastbiler er der ikke råd til endnu, men på de fleste øvrige punkter herunder genanvendelse af affald og flyttekasser forsøger flyttevirksomheden Mesterflyt A/S i Holbæk at rykke på den grønne dagsorden. Desværre har de endnu ikke kunderne især fra det offentlige med på ideen.
23. januar 2023

Løftet pegefinger fra DTL om Euro 7-krav

DTL støtter i et høringssvar en kommende Euro 7-norm for diesellastbiler, men advarer bl.a. mod, at forslaget kan føre til øget brændstofforbrug og dermed paradoksalt nok til større CO2-udledning.
23. januar 2023

Ny transportminister træder vande i sag om af ubetalte p-afgifter

Den nytiltrådte transportminister Thomas Danielsen (V) støtter Færdselsstyrelsens anbefaling om at fortsætte samarbejdet med EPC om opkrævning af ubetalte p-afgifter i udlandet trods manglende resultater.
23. januar 2023

Mørke skyer over økonomien

Det økonomiske barometer melder om afmatning efter et meget turbulent år med krig, en inflation, der er steget til historiske højder, stigende renter, ekstreme energipriser samt udbredt mangel på arbejdskraft.
23. januar 2023

Handel med emissioner fører til endnu højere dieselpriser

EU’s kvotehandelssystem med emissioner fører til højere brændstofpriser på et kritisk tidspunkt. Giv nu vognmændene reelle grønne alternativer og gør op med de afgifter, der yderligere belaster erhvervet, skriver de nordiske vognmænds repræsentant i Bruxelles i denne kommentar.
23. januar 2023

Vejafgift øverst på dagsorden på DTL-møde med transportministeren 

DTL havde i dag lejlighed til at præsentere transportminister Thomas Danielsen (V) for forslaget om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin fremfor den planlagte kilometerbaserede vejafgift, der rammer vognmændene hårdt. 
20. januar 2023

Organisationer til politikere: Gør overgang til eldrift nemmere for vognmændene

DTL – Danske Vognmænd fremlægger nu sammen med flere andre organisationer konkrete forslag til, hvordan politikerne kan medvirke til at sætte skub på elektrificeringen af vejtransporten. Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at skifte fra diesel til el, end det er i dag, mener de. I øvrigt opfordrer DTL til, at man politisk lader døren stå på klem til, at vognmændene også kan benytte sig af andre brændstoffer end eldrift.
18. januar 2023