Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2023
1. kvartal 2023
2. kvartal 2023
3. kvartal 2023
2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

Få styr på dit klimaaftryk

Fra næste år skal store virksomheder rapportere bl.a. om klimaeffekten af deres aktivitet. Det kommer også til at berøre de vognmænd, der arbejder for de store virksomheder.
28. august 2023

Det offentlige vil ikke betale for miljøvenlig kørsel

Det offentlige lægger fra tid til anden vægt på at få tilbud på klima- eller miljøvenlig kørsel, men når det kommer til stykket, er det næsten altid prisen, der bliver udslagsgivende, viser rundspørge.
28. august 2023

Umuligt at dække omkostning ved at skifte til eldrift

Køb af ny ellastbil til Peder Olsen & Søn i Odense var ikke sket uden tilskud fra den grønne statslige pulje, ifølge driftsdirektør Michael Mertov. Værre ser det dog ud, hvis virksomheden skal etablere ladeinfrastruktur på fragtterminalen til eldrift i større stil.
28. august 2023

Giv os en plan for grøn omstilling

Branchen bidrager gerne til at lette trykket på klimaet. Men der mangler en plan, og så mangler vi værktøjerne, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
28. august 2023

Jubel over 42 tons på de femakslede

Fra nytår øges den tilladte totalvægt for femakslede forvogne fra 32 til 42 tons. Det vækker glæde hos bl.a. vognmand Torben Pedersen fra Lellinge Container og Kran A/S, som nu endelig kan køre med læs i sin femakslede forvogn.
28. august 2023

Giv plads til private indsamlere og konkurrence i affaldssektoren

Hvorfor skal kommuner indsamle affald, når det kan gøres af private vognmænd, der løser opgaven godt og effektivt i konkurrence? spørger formanden for Danaffald, Lars Sørensen.
28. august 2023

Vognmand i klemme mellem myndigheder

Politiet målte skæve bremser og viste vogntog til syn, hvor det blev godkendt uden anmærkninger. Retsfølelsen hos vognmand Michael Christensen fra Ilskov Vognmandsforretning har fået sig et knæk.
28. august 2023

DTL: Drop nu kilometerafgiften og hæv i stedet CO2-afgiften på brændstoffer

De seneste dages presseomtale af dieselafgiften viser en generel accept af en afgiftsforhøjelse for at stoppe ødelæggende grænsehandel ved fx udenlandske vognmænds tankning i Danmark. Derfor bør regeringen seriøst overveje at bruge netop afgiftsregulering som instrument til et grønnere Danmark. Men det kræver, at man samtidig dropper den milliarddyre og uhåndterbare kilometerafgift på lastbilerne, mener DTL – Danske Vognmænd.
21. august 2023

Nye EU–regler for tung transport er helt afgørende for den grønne omstilling

Transportbranchen venter spændt på et nyt udspil fra EU-Kommissionen om ændringer af direktivet om vægt og dimensioner for tunge køretøjer. Forventningen hos DTL – Danske Vognmænd er, at der generelt bliver åbnet for længere og tungere køretøjer internt i fællesskabet, og ønsket er samtidig at fastholde de nuværende særlige regler i Norden.
7. juli 2023

DTL: Stor tilfredshed med banebrydende forlig om fremtidens postbefordring

Det netop indgåede politiske forlig på postområdet fjerner stort set befordringspligten og overlader erhvervsmæssig omdeling af uadresserede- og adresserede forsendelser til markedet på omtrent frie vilkår. DTL – Danske Vognmænd er meget tilfreds med aftalen, der stopper de løbende milliontilskud til Post Danmark.
27. juni 2023

DTL: Positive meldinger fra Færdselsstyrelsen om længde og vægt på tunge køretøjer

Færdselsstyrelsen har netop sendt et længe ventet udkast til en revideret vægt- og dimensionsbekendtgørelse til høring i branchen. Udspillet bliver modtaget positivt hos DTL – Danske Vognmænd, der dog fremhæver to afgørende mangler, der har stor betydning for produktiviteten.
23. juni 2023

Vejafgift: Slipper udenlandske køretøjer igen?

Der er stor usikkerhed om, hvordan vejafgift i størrelsesordenen 700 millioner kroner skal opkræves fra tusinder af udenlandske lastbiler fra 1. januar 2025.
19. juni 2023

Skandale lurer i horisonten

DTL’s direktør Erik Østergaard forudser i sin leder af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND store problemer med at indkassere vejafgift fra udenlandske lastbiler.
19. juni 2023

Grøn omstilling sendes sydpå

Tusinder af danske lastbiler kunne køre på CO2-neutral biogas fra dansk landbrug. I stedet eksporteres biogassen til bl.a. Tyskland. Hvorfor? Fordi afgiften til den danske stat gør det urentabelt at køre på i Danmark.
19. juni 2023

4 ud af 10 chauffører oplever ugentligt chikane

Mange chauffører må, mens de udfører deres arbejde, finde sig i fuckfingre og det, der er værre, fra vrede medtrafikanter, viser rundspørge.
19. juni 2023

Prisvinder: Grønne løsninger bliver konkurrenceparameter

Køretrænere, grønne regnskaber og genanvendelse er blandt de tiltag, der bragte Frede Andersen og Søn A/S i Næstved Den Grønne Transportpris.
19. juni 2023

Der er langt fra Bagsværdvej til Bruxelles

DANSKE VOGNMÆND var med, da en gruppe yngre danske transportledere i starten af juni sammen med tyske, franske og norske kolleger besøgte EU-systemet bl.a. for at få svar på, hvad de skal gøre med den grønne omstilling.
19. juni 2023

DTL: Trods positive tal for trafikulykker kan det gøres bedre

Personskader ved lastbilulykker sker ikke i sving og rundkørsler, varebilernes andel i personskader er faldet, og meget få lastbilchauffører er indblandet i ulykker med spiritus- narko- eller medicin. Det er de positive meldinger om vejgodstransporten i Vejdirektoratets årlige rapport om trafikulykker i 2022.  Men det kan gøres bedre. DTL – Danske Vognmænd mener, at indsatsen de kommende år skal koncentrere sig om uopmærksomhed og bløde trafikanters færden omkring lastbiler.  
15. juni 2023

Dyretransportregler til debat i EU-Parlamentet

Hver dag bliver tusinder af dyr transporteret på landeveje, med skibe, med fly og med jernbaner til og fra og inden for EU. Den nuværende lovgivning om transport af dyr håndhæves meget forskelligt i medlemslandene, og et forslag til nye regler er på vej fra EU-Kommissionen.
7. juni 2023

Kilometerafgift: Politikerne har nu forpligtet sig til at levere på flere parametre

Loven om kilometerafgift på lastbiler blev i dag vedtaget af Folketinget med 76 stemmer mod 29. Dermed ligger det fast, at vognmændene fra 2025 skal betale afgift for hver kørt kilometer på alle statslige og en del af de kommunale veje. DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard mener, at kommunikationen fra regeringen mere end bekræfter antagelsen om, at der er tale om en reel skat, hvor vognmændene både bliver skatteopkrævere og skatteobjekter.
1. juni 2023

Kilometerafgift: Ministermøde før lukketid

DTL - Danske Vognmænd var tirsdag eftermiddag inviteret til møde med skatteminister Jeppe Bruus (S) og transportminister Thomas Danielsen (V) sammen med en række andre transportorganisationer. Anledningen var en dialog om det lovforslag om kilometerafgift, der lige nu ligger til behandling i Folketinget, samt muligheder for tiltag til at fremme den grønne omstilling.
16. maj 2023

DTL's bestyrelse fortsætter uændret

Efter DTL’s ordinære generalforsamling i dag lørdag har DTL’s bestyrelse konstitueret sig. Bestyrelsen fortsætter uændret med Martin Danielsen som formand og Jens H. Petersen som næstformand. 
13. maj 2023

Adm. direktør Erik Østergaard: Kilometerafgiften og hængepartierne

DTL’s direktør Erik Østergaard lovede i sin beretning til generalforsamlingen, at DTL fortsat vil bekæmpe kilometerafgiftens ødelæggende virkninger på erhvervet.
13. maj 2023

DTL's formand: Den store kæp er taget frem

Nu skal vognmændene en gang for alle mærke, at de sviner og fylder, sagde DTL’s formand Martin Danielsen i sin beretning til DTL’s generalforsamling lørdag den 13. maj om den kilometerafgift, som er godt på vej igennem Folketinget.
13. maj 2023

DTL: Vi tager stærkt afstand fra ulovlige protester og aktioner

Den varslede vognmandsdemonstration ved landets motorveje mv. mandag den 15. maj skaber en berettiget tvivl i offentligheden om fremkommeligheden. Arrangørerne har meddelt, at kun lovlige og anmeldte demonstrationer vil forekomme. På trods heraf kan der på sociale medier fortsat konstateres forskellige forslag til yderligere aktionsformer.
11. maj 2023

DTL: En kilometerafgiftslov skal kunne udskydes

Ved et foretræde i dag for Folketingets Skatteudvalg redegjorde DTL – Danske Vognmænd for et ønske om at få en hjemmel til udskydelse og en revisionsklausul ned i kilometerafgiftsloven. Hvis loven da ellers – meget mod DTL’s ønske – bliver vedtaget af Folketinget 1. juni.
10. maj 2023

Rebellen fra Mors

Vognmand Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsfor­retning ApS i Nykøbing Mors stod indtil for et par dage siden i spidsen for den indædte modstand mod kilometerafgiften med tusindvis af chauffører, vognmænd og virksomheder. Før han trak sig, fortalte han til DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND bl.a. om den planlagte aktion mandag den 15. maj.
8. maj 2023

Dyrt betalt kilometerafgift

Med en evt. vedtagelse af kilometerafgiften stopper DTL’s indsats for at sikre fortsat erhvervsmæssig aktivitet i Nordvestjylland imidlertid ikke, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
8. maj 2023

Vognmænd trodser rædselsår

Vognmændene har generelt haft et godt år bl.a. med et historisk højt niveau i det økonomiske resultat pr. beskæftiget medarbejder. Stemningen skifter dog i forventningerne til 2023. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.
8. maj 2023

Man skal interessere sig for mennesker

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er den største udfordring lige nu, mener Kristian Skov Petersen, indehaver af fragtmand Viggo Petersens Eftf. A/S. Og det stiller krav til arbejdsgiveren i en transportvirksomhed, siger han.
8. maj 2023

Kan man være dyretransport bekendt?

Vi arbejder hårdt på at påvirke det kommende forslag til transportforordning, skriver Morten Bach Sørensen, formand for DTL Dyr.
8. maj 2023

Tjek den nye overenskomst

Den 11. marts 2023 indgik DTL's arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen en aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en to­årig periode fra den 1. marts 2023. Overenskomsten er nu endelig vedtaget og gældende. Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor ske med tilbagevirkende kraft fra den lønperiode, hvor 1. marts 2023 indgår. Se hovedpunkterne her.
8. maj 2023

Nye bæredygtighedskrav vil også stille krav til vognmændene

Erhvervsministeriet har udviklet en vejledning til, hvordan virksomheder kan dokumentere deres arbejde med bæredygtighed. Kommende EU-regler vil nemlig gøre det obligatorisk at opfylde krav om data. DTL – Danske Vognmænd har også et bidrag, der kan bruges i den sammenhæng.
26. april 2023

DTL’s Arbejdsgiverforening: Jobkampagne fortsætter i en eller anden form

DTL’s Arbejdsgiverforening vil gerne, også efter næste år, fortsætte med en jobkampagne i en eller anden form. Det sagde formanden for DTL’s Arbejdsgiverforening bl.a. på foreningens generalforsamling i dag i Messecenter Herning.
22. april 2023

Samråd om vejafgift: Regeringens pladespiller er ved at være slidt

Dagens samråd i Folketinget om kilometerafgiften bragte ikke regeringen tættere på de argumenter for en ændret løsningsmodel for grøn omstilling af den tunge transport, der er skyllet ind fra det samlede erhvervsliv. At regeringen klamrer sig til vurderinger fra tiden før, alle er blevet klogere, slider på troværdigheden, mener DTL – Danske Vognmænd.
20. april 2023

Frede Andersen & Søn vinder Den Grønne Transportpris 2023

Vognmandsforretningen Frede Andersen & Søn A/S fra Næstved kan nu smykke sig med titlen som ”Danmarks grønneste vognmand” og indkassere 25.000 kr., da de blev kåret som vinder af Den Grønne Transportpris 2023, der i dag blev uddelt på Transport 2023 i Messecenter Herning.
20. april 2023

Bliv en del af fællesskabet med DTL på Transport 2023

Mens politikerne i Folketinget lige nu planlægger en brandbeskatning af transporterhvervet, mødes erhvervet selv i Herning til åbning af Skandinaviens største transportmesse. DTL’s stand i Hal J1 er klar til at tage imod.
19. april 2023

DTL: Kilometerafgiften vil ikke reducere dieselkørsel væsentligt

Regeringens lovforslag om en kilometerafgift for lastbiler kalkulerer med, at lastbilernes trafikarbejde vil falde med ca. 10 procent, når diesellastbilerne bliver brandbeskattet fra 2025. DTL – Danske Vognmænd tror ikke på, at beregningerne holder, medmindre man altså medregner nedlukninger af erhverv. Regeringen bør afkræves en vurdering.
19. april 2023

Flere ønsker til særtransportregler sparket til hjørne

Færdselsstyrelsen har været grundig i sin gennemgang af erhvervets ønsker til en revideret særtransportbekendtgørelse. Men en række ønsker er enten kasseret eller henvist til andre regelsæt. Det kalder på en mere topstyret proces, mener DTL – Danske Vognmænd.
19. april 2023

Ny trafiksikkerhedskampagne skydes i gang på Transport 2023 i Herning

Med en række korte filmbudskaber til unge mellem 13-16 år skal en ny kampagne fra DTL – Danske Vognmænd og en række samarbejdspartnere synliggøre lastbilers kraft og udfordringer i trafikken. Kampagnen med titlen ”hop med i førerhuset” har forpremiere fredag den 21. april på transportmessen Transport 2023 i Herning
18. april 2023

Den Grønne Transportpris: Det kræver mod, planlægning og hårdt arbejde

DTL - Danske Vognmænd og Jyske Finans står igen sammen om den Den Grønne Transportpris, som uddeles på Transport 2023. DTL’s adm. direktør Erik Østergaard vil sammen med Jyske Finans indlede prisoverrækkelsen, der foregår på grøn scene i messehal J3 torsdag kl. 13.
18. april 2023

Vognmænd om CO2 kvoter: Flere afgifter er ikke lig med mere grøn omstilling

Europa-Parlamentet har nu vedtaget at tilslutte sig en kommende aftale om at etablere et nyt CO2 kvotehandelssystem for vejtransport og byggeri, det såkaldte ETS II, samt aftalen om at lade skibsfarten indtræde i kvotehandelssystemet. Nordic Logistics Association (NLA) og DTL – Danske Vognmænd advarer kraftigt imod risikoen for dobbeltbeskatning, hvis EU og/eller nationale tiltag vil føre til yderligere omkostninger for vognmændene.
18. april 2023

Når sagligheden kommer til kort

Jeg forstår og deler den frustration over vejafgiften, som den 4. april giver sig udslag i vognmandsdemonstrationen på Christiansborg Slotsplads, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
3. april 2023

Minister: Send regningen videre til kunderne

Transportminister Thomas Danielsen (V) kom i marts tomhændet til Thy, hvor det lokale erhvervsliv havde kaldt til dialogmøde om den forhadte kilometerafgift.
3. april 2023

Vejafgift voldsomt dyrere allerede i 2025

Regeringens lovforslag til den kilometerbaserede vejafgift bliver 25 procent dyrere for vognmændene allerede fra 2025, end der først havde lagt op til.
3. april 2023

Kommentar: Har vi råd til den grønne omstilling?

Slamsugervirksomheden Leif M. Jensen A/S (LMJ) går foran i den grønne omstilling, og står alligevel til en økonomisk lussing som følge af vejafgiften. Hvorfor skal vi straffes? spørger adm. direktør Lykke Jensen i denne kommentar, hvor hun også leverer en opsang til politikerne.
3. april 2023

Flere tons på bilen, tak!

Vognmand Torben Pedersen fra LCK Lellinge Container og Kran A/S venter utålmodigt på at få forøget den tilladte totalvægt for femakslede lastbiler til 42 tons, for det er godt både for forretningen og for miljøet.
3. april 2023

Ny trafiksikkerhedskampagne skal fange de unge

Trafiksikkerhedsfilm med de 13-16-årige som målgruppe har forpremiere på Transport 2023 i Herning.
3. april 2023

Ni minutters forsinkelse ikke nok til bortvisning

En virksomhed er blevet dømt til at betale en godtgørelse svarende til tre måneders løn samt godtgørelse for tabt uddannelsesgode for at have bortvist en elev for at møde ni minutter for sent.
3. april 2023

Klar til Transport 2023

Når dørene den 20. april går op til tre dages transportmesse i Herning, finder man DTL på sin vante plads i Hal J1 sammen med ni samarbejdspartnere samt nogle af DTL’s netværk og specialudvalg.
3. april 2023

DTL: Traktorer i nyt statsudbud af vintertjeneste er et skråplan

Vejdirektoratets nye udbudsmateriale for vintertjeneste vil give mulighed for, at rydning og saltning på fem ud af 33 genudbudte ruter kan udføres med traktorer. Det er et klart skråplan, som DTL – Danske Vognmænd stærkt fraråder.
28. marts 2023

DTL: Finanslovspenge til historisk dyr administration

SVM-regeringens finanslovsforslag, der blev fremsat i dag, er på transportområdet præget af planerne om en kilometerafgift for lastbiler fra 2025. Der deles ud til statslige selskaber og myndigheder over en bred kam som oplæg til, hvad DTL – Danske Vognmænd kalder vejtransportens hidtil dyreste administrative projekt.
23. marts 2023

Samlet branche beder regering om at rette op på dyrepassivitet

En samlet landbrugs- og transportbranche beder nu SVM-regeringen om at prioritere, at producenten/landmanden altid har ansvaret for dyrs transportegnethed før pålæsning. DTL og DTL Dyr anser det for en kerneopgave at få samlet op på den passivitet, der har været udvist af den forrige regering.
20. marts 2023

Rapport om produktivitet berører også transporterhvervet

Produktivitetsrådets nyeste produktivitetsrapport fokuserer hovedsageligt på skatteforhold, klimatiltag og fremstillingsindustrien. Men nogle af de forhold, rapporten fremhæver af betydning for produktiviteten, har i høj grad også interesse for transporterhvervet, mener DTL – Danske Vognmænd.
14. marts 2023

Transportoverenskomsten er blevet fornyet

Den 11. marts 2023 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en 2-årig periode. Transportoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.
13. marts 2023

DTL: Valgfrihed mellem drivmidler er den hurtigste vej til grøn omstilling

Klimarådets årlige rapport med status for regeringens klimaindsats og tilhørende anbefalinger peger bl.a. på EU-forpligtelserne til at bruge bestemte typer drivmidler som en hæmsko for den danske klimaindsats. DTL – Danske Vognmænd ser valgfriheden for transportørerne som afgørende for, at transporterhvervet også kommer levende i mål.
28. februar 2023

Fire gange så dyrt at låne til grønne lastbiler

Peder Olsen & Søn A/S var en af de transportvirksomheder, som fik del i de 45 millioner kroner, som regeringen har givet i tilskud til indkøb af grønne køretøjer. Men så kom lånetilbuddet fra banken. Nu dropper virksomheden måske helt købet af elbil.
27. februar 2023

Ubetalte p-afgifter: Har danske myndigheder kapituleret?

Færdselsstyrelsens evaluering af samarbejdet med EPC om opkrævningen af ubetalte p-afgifter afslører en liste af ting, der er gået galt og indikerer, at danske myndigheder reelt har opgivet at opkræve tusinder af ubetalte p-afgifter. Transportministeren afviser, at Danmark har hejst det hvide flag overfor de fortrinsvist østeuropæiske skyldnere.
27. februar 2023

Klar til et opgør med PostNords pakkekørsel

Transportminister Thomas Danielsen ser gerne et opgør med statsstøtten til PostNord, som ifølge mange vognmænd i årevis har skævvredet markedet for stykgodskørsel.
27. februar 2023

Ræset mod en grønnere verden

Den grønne omstilling må ikke blive et ræs, der hægter nogen af, og hvor vi i bare iver bruger alt for mange samfundsressourcer på alt for lidt CO2-reduktion, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
27. februar 2023

Glem vejskatten

Hvorfor satser vi ikke på biogasdrevne lastbiler? spørger vognmand Poul Jørgensen fra HV Transport A/S i Herning i dette indlæg. Han har ene mand sparet klimaet for 305 tons CO2 med sin gaslastbil næsten lige så meget som Københavns Kommune venter at spare ved indkøbet af 270 elektriske last- og varebiler.
27. februar 2023

Bortvist for privatbrug af tjenestebil på gule plader

Det kan være muligt at bortvise en medarbejder, hvis han bruger gulpladebilen privat. Det har en faglig voldgift netop afgjort.
27. februar 2023

Positivt svar fra transportminister om syn af lastbiler i EU

Transportminister Thomas Danielsen (V) vil gøre spørgsmålet om gensidig anerkendelse i EU af lovpligtige periodesyn af lastbiler og påhængskøretøjer til en dansk prioritet. Det vil ske i forbindelse med de forestående EU-forhandlinger af den kommende synspakke, meddeler ministeren nu i et svar til fem transportorganisationer, der havde henvendt sig om sagen før jul.
23. februar 2023

DTL: Stop løbende støtte til Post Danmark og sæt brevposten i udbud

Post Danmark har svært ved at planlægge sin udbringning efter befordringspligten. Det har fået den administrerende direktør til at klage sin nød i medierne over den usikre fremtid med de tilbagevendende etårige kapitalindsprøjtninger af statsmidler. Selskabet anser det for en dårlig forretning og vil have en permanent løsning fra politikerne. Det vil DTL – Danske Vognmænd også, men den går i en anden retning.
20. februar 2023

DTL: Forsyningssikkerheden er argumentet for at beholde forbrændingsmotoren

Lastbiler, der kører på fossile brændstoffer, vil gennemgå en gradvis men ikke fuldstændig udfasning frem mod 2040. 10 pct. af nye, tunge køretøjer kan stadig være forsynet med forbrændingsmotor efter 2040. Det fremgår af et forslag fra Europa-Kommissionen om reviderede CO₂-emissionsstandarder for tunge køretøjer offentliggjort i dag. DTL – Danske Vognmænd er positivt indstillet over for forslaget og advarer mod helt at afskaffe forbrændingsmotoren i lastbiler.
14. februar 2023

Forlængede førerhuse kan nu bruges til modulvogntog

Færdselsstyrelsen har nu bekræftet, at de forlængede aerodynamiske førerhuse på trækenheder kan indgå i modulvogntogskombinationer. DTL – Danske Vognmænd roser Færdselsstyrelsen for at have reageret hurtigt på en udvikling, der nu er stærkt på vej.
2. februar 2023

Kilometerafgift vil skævvride Danmark

Den kilometerbaserede vejafgift, som blev aftalt af den tidligere regering og dens røde støttepartier, har overlevet regeringsskiftet og er blevet den nye regerings politik. Til stor beklagelse for vognmændene. Vi har ikke andet valg end at sende regningen videre til kunderne, siger de.
23. januar 2023

Greenwashing af værste politiske skuffe

Forslaget om en kilometerbaseret vejafgift har meget mindre med klima at gøre og meget mere med skat at gøre, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
23. januar 2023

Mesterflyt A/S efterlyser grønne krav fra det offentlige

Elektriske lastbiler er der ikke råd til endnu, men på de fleste øvrige punkter herunder genanvendelse af affald og flyttekasser forsøger flyttevirksomheden Mesterflyt A/S i Holbæk at rykke på den grønne dagsorden. Desværre har de endnu ikke kunderne især fra det offentlige med på ideen.
23. januar 2023

Løftet pegefinger fra DTL om Euro 7-krav

DTL støtter i et høringssvar en kommende Euro 7-norm for diesellastbiler, men advarer bl.a. mod, at forslaget kan føre til øget brændstofforbrug og dermed paradoksalt nok til større CO2-udledning.
23. januar 2023

Ny transportminister træder vande i sag om af ubetalte p-afgifter

Den nytiltrådte transportminister Thomas Danielsen (V) støtter Færdselsstyrelsens anbefaling om at fortsætte samarbejdet med EPC om opkrævning af ubetalte p-afgifter i udlandet trods manglende resultater.
23. januar 2023

Mørke skyer over økonomien

Det økonomiske barometer melder om afmatning efter et meget turbulent år med krig, en inflation, der er steget til historiske højder, stigende renter, ekstreme energipriser samt udbredt mangel på arbejdskraft.
23. januar 2023

Handel med emissioner fører til endnu højere dieselpriser

EU’s kvotehandelssystem med emissioner fører til højere brændstofpriser på et kritisk tidspunkt. Giv nu vognmændene reelle grønne alternativer og gør op med de afgifter, der yderligere belaster erhvervet, skriver de nordiske vognmænds repræsentant i Bruxelles i denne kommentar.
23. januar 2023

Vejafgift øverst på dagsorden på DTL-møde med transportministeren 

DTL havde i dag lejlighed til at præsentere transportminister Thomas Danielsen (V) for forslaget om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin fremfor den planlagte kilometerbaserede vejafgift, der rammer vognmændene hårdt. 
20. januar 2023

Organisationer til politikere: Gør overgang til eldrift nemmere for vognmændene

DTL – Danske Vognmænd fremlægger nu sammen med flere andre organisationer konkrete forslag til, hvordan politikerne kan medvirke til at sætte skub på elektrificeringen af vejtransporten. Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at skifte fra diesel til el, end det er i dag, mener de. I øvrigt opfordrer DTL til, at man politisk lader døren stå på klem til, at vognmændene også kan benytte sig af andre brændstoffer end eldrift.
18. januar 2023