Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2024
1. kvartal 2024
2023
1. kvartal 2023
2. kvartal 2023
3. kvartal 2023
4. kvartal 2023
2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

DTL: Klimarådets rapport er famlende og mangelfuld på transportdelen

Klimarådet foreslår i en ny rapport 40 øre lagt oven i hver liter diesel, der i forvejen efter regeringens planer skal hæves med 50 øre. Det vil standse især udenlandske lastbilers ”grænsetankninger” i Danmark og bøde på lastbilernes øvrige skadevirkninger på samfundet, mener rådet. DTL mener, at Klimarådet famler rundt uden for sit område og til gengæld forsømmer at beskrive, hvad der allerede er gjort på transportsiden for at nedbringe CO2-udledningen.
29. februar 2024

Vognmændene kan man regne med

Vognmændene sørger i hverdagen diskret for, at der er varer på hylderne, affaldsbeholderne er tomme, og folk kan komme frem på vejene, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard bl.a. i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
26. februar 2024

Nu kommer diesel- og benzinfri zoner i byerne

Politisk aftale på Christiansborg åbner for, at kommunerne kan indføre de såkaldte nulemissionszoner. Lastbiler over 12 tons undtages.
26. februar 2024

Rundspørge: ESG-krav er en administrativ byrde

Store virksomheder skal nu redegøre for deres CO2-belastning. Den forpligtelse ryger videre til underleverandørerne herunder vognmændene, der advarer om, at ESG-rapporteringen er en ny administrativ byrde.
26. februar 2024

Tusinder af miljøzonebøder er aldrig udstedt

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke er det kun halvdelen af miljøzoneovertrædelser blandt udenlandske lastbiler og busser, der registreres og straffes med bøde. Resten slipper ubemærket.
26. februar 2024

Forlænger aftale trods manglende resultater

Færdselsstyrelsen har forlænget aftalen med EPC trods begrænset succes med at opkræve ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler. Vi gør status efter tre år.
26. februar 2024

DTL Kran Blok: Glæde over nye vægte og dimensioner

På DTL Kran-Blok Erfas årsmøde i januar blev de øgede vægte og dimensioner rost.
26. februar 2024

Vejtransporten springes over i ekspertrapport – nu venter forhandlinger om dieselafgift

Der er flere forklaringer på, at ”Svarer-udvalget” ikke i sin anden delrapport har medtaget sit oprindelige forslag om omlægning af energiafgifterne på brændstoffer til en CO2-afgift. DTL – Danske Vognmænd er enig i udvalgets konklusion om, at vejtransport i rigelig grad har været igennem reducerende tiltag. Så nu afventer i stedet de politiske forhandlinger om en grøn fond og en kompenseret forhøjelse af dieselafgiften.
21. februar 2024

Rapport: To tons ekstra på de syv-akslede tidligst om to år

Der er god samfundsøkonomi i at forøge vægtgrænsen for syv-akslede vogntog med to tons, men det kan formentligt tidligst ske to år efter en eventuel beslutning. Det fremgår af et endnu ikke offentliggjort rapportudkast fra COWI.
22. januar 2024

EU bremser miljøzonebøder

Danske myndigheder kan ikke udstede miljøzonebøder til udenlandske køretøjer, fordi EU-regler ikke giver adgang til motorregistre i udlandet. Danmarksdemokraterne: Drop bøder, hvis ikke alle er omfattet af reglerne.
22. januar 2024

Minister overvejer at droppe p-afgift

Kan vi ikke håndhæve p-afgiftsreglerne, må vi overveje at droppe dem helt, sagde transportminister Thomas Danielsen (V) på en velbesøgt Vognmandens Dag i Herning.
22. januar 2024

Det er en kold tid

Afsæt de nødvendige midler, så det igen kan betale sig at være en del af vinterberedskabet. Forebyggelse betaler sig, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
22. januar 2024

Vognmandserhvervet er dyrest at omstille

På verdensplan er vognmandserhvervet dyrest at foretage grøn omstilling i, når det kommer til de påkrævede totale investeringer i infrastruktur. Det viser en ny rapport fra World Economic Forum.
22. januar 2024

Generation Z i lære som chauffører

Det kræver sit at tage unge som transportlærlinge i dag. I forhold til før i tiden er de mere følsomme og kræsne. Lemvig Beton A/S får hjælp til at have transportlærlinge via tæt samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro (UCH).
22. januar 2024

Øgede arealkrav giver store udfordringer for dyretransportører

En ny forordning for dyretransport skal indeholde større arealkrav til dyrene, mener EU-Kommissionen. DTL Dyr ser store økonomiske og klimamæssige udfordringer ved forslaget.
22. januar 2024

Thortrans A/S har styr på klimaet

Hos Thortrans A/S i Randers har man netop lagt sidste hånd på virksomhedens første ESG-rapport.
22. januar 2024