Del

Klik her for visning af nyheder for årstal og kvartal

2023
1. kvartal 2023
2022
1. kvartal 2022
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022
2021
1. kvartal 2021
2. kvartal 2021
3. kvartal 2021
4. kvartal 2021
2020
1. kvartal 2020
2. kvartal 2020
3. kvartal 2020
4. kvartal 2020
2019
1. kvartal 2019
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
4. kvartal 2019

DTL: Traktorer i nyt statsudbud af vintertjeneste er et skråplan

Vejdirektoratets nye udbudsmateriale for vintertjeneste vil give mulighed for, at rydning og saltning på fem ud af 33 genudbudte ruter kan udføres med traktorer. Det er et klart skråplan, som DTL – Danske Vognmænd stærkt fraråder.
28. marts 2023

DTL: Finanslovspenge til historisk dyr administration

SVM-regeringens finanslovsforslag, der blev fremsat i dag, er på transportområdet præget af planerne om en kilometerafgift for lastbiler fra 2025. Der deles ud til statslige selskaber og myndigheder over en bred kam som oplæg til, hvad DTL – Danske Vognmænd kalder vejtransportens hidtil dyreste administrative projekt.
23. marts 2023

Samlet branche beder regering om at rette op på dyrepassivitet

En samlet landbrugs- og transportbranche beder nu SVM-regeringen om at prioritere, at producenten/landmanden altid har ansvaret for dyrs transportegnethed før pålæsning. DTL og DTL Dyr anser det for en kerneopgave at få samlet op på den passivitet, der har været udvist af den forrige regering.
20. marts 2023

Rapport om produktivitet berører også transporterhvervet

Produktivitetsrådets nyeste produktivitetsrapport fokuserer hovedsageligt på skatteforhold, klimatiltag og fremstillingsindustrien. Men nogle af de forhold, rapporten fremhæver af betydning for produktiviteten, har i høj grad også interesse for transporterhvervet, mener DTL – Danske Vognmænd.
14. marts 2023

Transportoverenskomsten er blevet fornyet

Den 11. marts 2023 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en 2-årig periode. Transportoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.
13. marts 2023

DTL: Valgfrihed mellem drivmidler er den hurtigste vej til grøn omstilling

Klimarådets årlige rapport med status for regeringens klimaindsats og tilhørende anbefalinger peger bl.a. på EU-forpligtelserne til at bruge bestemte typer drivmidler som en hæmsko for den danske klimaindsats. DTL – Danske Vognmænd ser valgfriheden for transportørerne som afgørende for, at transporterhvervet også kommer levende i mål.
28. februar 2023

Fire gange så dyrt at låne til grønne lastbiler

Peder Olsen & Søn A/S var en af de transportvirksomheder, som fik del i de 45 millioner kroner, som regeringen har givet i tilskud til indkøb af grønne køretøjer. Men så kom lånetilbuddet fra banken. Nu dropper virksomheden måske helt købet af elbil.
27. februar 2023

Ubetalte p-afgifter: Har danske myndigheder kapituleret?

Færdselsstyrelsens evaluering af samarbejdet med EPC om opkrævningen af ubetalte p-afgifter afslører en liste af ting, der er gået galt og indikerer, at danske myndigheder reelt har opgivet at opkræve tusinder af ubetalte p-afgifter. Transportministeren afviser, at Danmark har hejst det hvide flag overfor de fortrinsvist østeuropæiske skyldnere.
27. februar 2023

Klar til et opgør med PostNords pakkekørsel

Transportminister Thomas Danielsen ser gerne et opgør med statsstøtten til PostNord, som ifølge mange vognmænd i årevis har skævvredet markedet for stykgodskørsel.
27. februar 2023

Ræset mod en grønnere verden

Den grønne omstilling må ikke blive et ræs, der hægter nogen af, og hvor vi i bare iver bruger alt for mange samfundsressourcer på alt for lidt CO2-reduktion, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
27. februar 2023

Glem vejskatten

Hvorfor satser vi ikke på biogasdrevne lastbiler? spørger vognmand Poul Jørgensen fra HV Transport A/S i Herning i dette indlæg. Han har ene mand sparet klimaet for 305 tons CO2 med sin gaslastbil næsten lige så meget som Københavns Kommune venter at spare ved indkøbet af 270 elektriske last- og varebiler.
27. februar 2023

Bortvist for privatbrug af tjenestebil på gule plader

Det kan være muligt at bortvise en medarbejder, hvis han bruger gulpladebilen privat. Det har en faglig voldgift netop afgjort.
27. februar 2023

Positivt svar fra transportminister om syn af lastbiler i EU

Transportminister Thomas Danielsen (V) vil gøre spørgsmålet om gensidig anerkendelse i EU af lovpligtige periodesyn af lastbiler og påhængskøretøjer til en dansk prioritet. Det vil ske i forbindelse med de forestående EU-forhandlinger af den kommende synspakke, meddeler ministeren nu i et svar til fem transportorganisationer, der havde henvendt sig om sagen før jul.
23. februar 2023

DTL: Stop løbende støtte til Post Danmark og sæt brevposten i udbud

Post Danmark har svært ved at planlægge sin udbringning efter befordringspligten. Det har fået den administrerende direktør til at klage sin nød i medierne over den usikre fremtid med de tilbagevendende etårige kapitalindsprøjtninger af statsmidler. Selskabet anser det for en dårlig forretning og vil have en permanent løsning fra politikerne. Det vil DTL – Danske Vognmænd også, men den går i en anden retning.
20. februar 2023

DTL: Forsyningssikkerheden er argumentet for at beholde forbrændingsmotoren

Lastbiler, der kører på fossile brændstoffer, vil gennemgå en gradvis men ikke fuldstændig udfasning frem mod 2040. 10 pct. af nye, tunge køretøjer kan stadig være forsynet med forbrændingsmotor efter 2040. Det fremgår af et forslag fra Europa-Kommissionen om reviderede CO₂-emissionsstandarder for tunge køretøjer offentliggjort i dag. DTL – Danske Vognmænd er positivt indstillet over for forslaget og advarer mod helt at afskaffe forbrændingsmotoren i lastbiler.
14. februar 2023

Forlængede førerhuse kan nu bruges til modulvogntog

Færdselsstyrelsen har nu bekræftet, at de forlængede aerodynamiske førerhuse på trækenheder kan indgå i modulvogntogskombinationer. DTL – Danske Vognmænd roser Færdselsstyrelsen for at have reageret hurtigt på en udvikling, der nu er stærkt på vej.
2. februar 2023

Kilometerafgift vil skævvride Danmark

Den kilometerbaserede vejafgift, som blev aftalt af den tidligere regering og dens røde støttepartier, har overlevet regeringsskiftet og er blevet den nye regerings politik. Til stor beklagelse for vognmændene. Vi har ikke andet valg end at sende regningen videre til kunderne, siger de.
23. januar 2023

Greenwashing af værste politiske skuffe

Forslaget om en kilometerbaseret vejafgift har meget mindre med klima at gøre og meget mere med skat at gøre, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.
23. januar 2023

Mesterflyt A/S efterlyser grønne krav fra det offentlige

Elektriske lastbiler er der ikke råd til endnu, men på de fleste øvrige punkter herunder genanvendelse af affald og flyttekasser forsøger flyttevirksomheden Mesterflyt A/S i Holbæk at rykke på den grønne dagsorden. Desværre har de endnu ikke kunderne især fra det offentlige med på ideen.
23. januar 2023

Løftet pegefinger fra DTL om Euro 7-krav

DTL støtter i et høringssvar en kommende Euro 7-norm for diesellastbiler, men advarer bl.a. mod, at forslaget kan føre til øget brændstofforbrug og dermed paradoksalt nok til større CO2-udledning.
23. januar 2023

Ny transportminister træder vande i sag om af ubetalte p-afgifter

Den nytiltrådte transportminister Thomas Danielsen (V) støtter Færdselsstyrelsens anbefaling om at fortsætte samarbejdet med EPC om opkrævning af ubetalte p-afgifter i udlandet trods manglende resultater.
23. januar 2023

Mørke skyer over økonomien

Det økonomiske barometer melder om afmatning efter et meget turbulent år med krig, en inflation, der er steget til historiske højder, stigende renter, ekstreme energipriser samt udbredt mangel på arbejdskraft.
23. januar 2023

Handel med emissioner fører til endnu højere dieselpriser

EU’s kvotehandelssystem med emissioner fører til højere brændstofpriser på et kritisk tidspunkt. Giv nu vognmændene reelle grønne alternativer og gør op med de afgifter, der yderligere belaster erhvervet, skriver de nordiske vognmænds repræsentant i Bruxelles i denne kommentar.
23. januar 2023

Vejafgift øverst på dagsorden på DTL-møde med transportministeren 

DTL havde i dag lejlighed til at præsentere transportminister Thomas Danielsen (V) for forslaget om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin fremfor den planlagte kilometerbaserede vejafgift, der rammer vognmændene hårdt. 
20. januar 2023

Organisationer til politikere: Gør overgang til eldrift nemmere for vognmændene

DTL – Danske Vognmænd fremlægger nu sammen med flere andre organisationer konkrete forslag til, hvordan politikerne kan medvirke til at sætte skub på elektrificeringen af vejtransporten. Det skal være nemmere, hurtigere og billigere at skifte fra diesel til el, end det er i dag, mener de. I øvrigt opfordrer DTL til, at man politisk lader døren stå på klem til, at vognmændene også kan benytte sig af andre brændstoffer end eldrift.
18. januar 2023