Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

Har du husket vejafgiften i dine almindelige betingelser? 

Brug DTL's modelforslag , så du er sikker på, at betaling af kørselsafgift er en del af dine almindelige betingelser i transportvirksomheden.

CPE

DTL - Danske Vognmænd har udarbejdet et forslag til almindelige betingelser for transportvirksomheder.

Med DTL’s model til almindelige betingelser for transportvirksomheder sikrer du dig bedst muligt i forhold til bl.a. prisregulering i aftaler med dine kunder. Herunder kan du læse om de almindelige betingelser, du bør være opmærksom på, når du indgår en aftale med en kunde om at udføre en transportopgave.

Betingelserne er et modelforslag og kan naturligvis ikke tage de individuelle hensyn, der kan være behov for i den enkelte aftale. Det anbefales derfor, at man foretager de nødvendige individuelle tilpasninger i forhold til behovet i den konkrete aftale og de enkelte aftaleparters behov. Derfor er de almindelige betingelser lavet i Word – format, med henblik på muligheden for individuel tilpasning.

Det skal bemærkes, at:

 • de almindelige betingelser kun er er gyldige, hvis parterne har vedtaget, at betingelserne skal gælde for den pågældende aftale. Det er frivilligt for parterne, om de ønsker, at de almindelige Betingelser skal være en del af deres aftalegrundlag, jf. nedenfor under ”Gyldighed”.

 • parterne kan vælge at fravige eller ændre i de enkelte bestemmelser i de almindelige Betingelser, således betingelserne tilpasses behovet i den konkrete aftale.

 • formålet med de almindelige betingelser er at forebygge konflikter og lette kontraktudarbejdelsen.

 • bestemmelserne tilsigter en afvejning af parternes interesser herunder hensynet til forsikringsmuligheder.

Betingelserne er opdelt i fem overordnede kapitler:

 • Almindelige betingelser

 • Ansvarsbestemmelser for transport

 • Oplagring af gods

 • Øvrige ydelser

 • Fælles bestemmelser

Betingelserne gælder for:

 • Dansk indenrigs- og international godstransport med køretøj på vej.

 • Oplagring af gods.

 • Øvrige tjenester såsom
 • andre opgaver med køretøj og maskiner såsom løft, gravning, baksning og montering m.m.
 • opgaver inden for logistikområdet, tjenester i ordregiverens lokaler, gods- og forsyningskæde opgaver formidling af opgaver
 • rådgivning inden for transport og logistik.

 

Gyldighed

Det er en forudsætning for, at de almindelige betingelser overhovedet kan gøres gældende som en del af aftalegrundlaget, at parterne har accepteret disse forud for aftalen.

De almindelige betingelserne skal fremlægges forud for aftalens indgåelse, der skal udtrykkeligt henvises til disse i den enkelte aftale, og man skal sørge for at modparten accepterer disse.

Det anbefales, at du udtrykkeligt i gør opmærksom på, at de almindelige betingelser indeholder særlige ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser, frister for reklamation og en 1-årig forældelse.

Det er retspraksis og dermed utilstrækkeligt, at de almindelige betingelserne optrykkes på en faktura, som fremsendes efter aftalen er indgået.

Alligevel er det en god idé fx at lægge virksomhedens almindelige betingelser på virksomhedens hjemmeside og lignende samt gøre opmærksom på disse på fakturaer osv.

Har du spørgsmål, til ovenstående eller de almindelige betingelser i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte DTLs chefjurist, John Roy Vesterholm, på tlf. +45 40 63 64 33 eller pr. mail: jrv@dtl.eu

Ansvarsbegrænsning

Betingelserne er inspireret af ”ALLTRANS 2007” fra Sverige og CMR-reglerne.
 
Det indebærer bl.a., at der er en ansvarsbegrænsning på 8,33 SDR (Special Drawing Rights) pr. kg. bruttovægt, svarende til ca. kr. 80,62, frister for reklamation og en 1-årig forældelse. Alle forhold og reguleringer som kendes fra bl.a. CMR-loven.

Det skal bemærkes, at betingelserne også indeholder en ansvarsfraskrivelse, hvis virksomheden fx. bliver omfattet/ramt af myndighedernes anbefalinger eller påbud omkring covid-19 eller lignende, jf. pkt. 8 – Ansvarsfrihedsgrunde.

Almindelige betingelser (standardvilkår)