Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

Persondatapolitik

På denne side finder du DTL's persondatapolitik

DTL's persondatapolitik

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger vi modtager, samt hvilke rettigheder de personer oplysninger vedrører har.

Vi har opdelt behandlingsaktiviteterne i emner efter formålet med behandlingen.

Det drejer sig om følgende emner:

  • Brug af vores hjemmeside
  • Indmeldelse i DTL
  • Rådgivning
  • Politisk interessevaretagelse
  • Deltagelse i arrangementer, kurser og konferencer
  • Abonnement på DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND
  • Administration hos medlemsforeninger