Del

Kontakt ansvarlig

Christian B. Hansen

Chefkonsulent og sikkerhedsrådgiver

Kursusbeskrivelse: ADR kap. 1.3.

Transporterer I farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder, skal I uddannes efter ADR kapitel 1.3.

Indhold, forløb og pris

DTL afholder lovbefalet kursus i ADR kap. 1.3., som omhandler uddannelse af chauffører og personale involveret i transport af farligt gods efter undtagelsesbestemmelserne.

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR-konventionen.

Kursusindhold
Kursets indhold er afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen?
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Undtagne mængder
  • Begrænsede mængder
  • Frimængder
  • Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation
  • Afmærkning og påskrifter
  • Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.
  • Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer
Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed
Kurset afholdes som et 4 lektioners kursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

Dokumentation
Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed.

Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed

Pris

Medlemmer af DTL: 600 kr. pr. deltager

Ikke-medlemmer af DTL: 850 kr. pr. deltager