Del

Specialforeninger og netværk

Medlemmer af DTL transporterer gods i 23 forskellige kategorier.

Medlemmer af DTL transporterer gods i 23 forskellige kategorier

Nogle er specialister i dyretransport, andre i byggematerialer, møbler eller affald. Mange kører med stykgods, kurerpakker eller frostvarer.

Som specialister har transportørerne brug for at udveksle erfaringer og stå skulder ved skulder over for myndighederne. Derfor har mange fundet sammen i faglige netværk under DTL eller i tæt tilknytning til DTL.

I de faglige netværk samles specialisterne til forskellige arrangementer, og de bakker hinanden op, når deres særlige områder bliver påvirket af fx ny lovgivning.

DTL bakker op om de otte specialnetværk – bl.a. ved at stille konsulenter til rådighed for organisering af deres arbejde.

Samtidig har specialforeningerne den rolle, at de rådgiver DTL i politiske sager, der vedrører deres område.