Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

Skriftlige aftaler

For at lette arbejdet med udarbejdelsen af skriftlige aftaler har DTL - Danske Vognmænd (DTL) lavet et modelforslag til en skriftlig standardaftale, som du finder herunder.

En af transportbranchens store udfordringer er manglen på skriftlige aftaler. Selvom mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige, så har de det store problem, at det er svært at bevise indholdet af en mundtlig aftale.

For at lette arbejdet med udarbejdelsen af skriftlige aftaler, så har DTL - Danske Vognmænd (DTL) lavet et modelforslag til en skriftlig standardaftale, som man kan benytte.

DTL anbefaler også, at virksomhederne har nogle almindelige betingelser (standardvilkår), som man altid benytter i forbindelse med aftaleindgåelsen. Vi har derfor lavet et modelforslag til almindelige betingelser (standardvilkår), som virksomheden kan benytte sammen med standardaftalen. Hensigten er, at begge dele sammen udgør aftalegrundlaget. De almindelige betingelser skal derfor vedlægges aftalen. Det er også en god idé, at virksomhedens almindelige betingelser ligger på virksomhedens eventuelle hjemmeside.

Der er som nævnt kun tale om modelforslag, så husk at læse det igennem og tilpas det til den konkrete situation og parternes behov. Dokumenterne er derfor lavet i Word, så de skulle være nemme at tilrette.

DTL anbefaler: Lav en skriftlig ordrebekræftelse

Hvis du undtagelsesvist har fået lavet en mundtlig aftale, så anbefaler DTL at du altid sender en ordrebekræftelse til kunden – også for at undgå misforståelser.

DTL har derfor også lavet et modelforslag til en ordrebekræftelse, som du kan sætte ind i en mail. Her er det også hensigten, ordrebekræftelsen skal benyttes sammen med de almindelige betingelser (standardvilkår), så at de sammen udgør aftalegrundlaget.

Modelforslag til skriftlig aftale