Del

Kontakt ansvarlig

Ove Holm

Underdirektør, leder af DTL's erhvervspolitiske afdeling

Infrastruktur

En samlet velfungerende infrastruktur er helt afgørende for en effektiv, trafiksikker og miljø- og klimavenlig transport af gods.

Investeringer i vej er investeringer i samfundsøkonomi og klima

Motorveje, landeveje og byveje, rastepladser, parkeringspladser, tankanlæg, broer, færger og havne: 

DTL arbejder for, at vejene til og fra afgangssted til modtager med alle godsknudepunkter er en god arbejdsplads for danske vognmænd.  

Investeringer påkrævet
Udbygningen af motorvejsnettet og ikke mindst Storebæltsbroen har haft enorm positiv effekt på godstransporten i Danmark til gavn for danske vognmænd. Samfundsmæssigt har det har været en fantastisk og klog investering.

Det står klart, at der i de kommende år skal foretages flere investeringer i infrastrukturen. Det gælder i Hovedstadsområdet, på Sjælland, hen over Fyn og Lillebælt, langs det østjyske bybånd og til Limfjorden. Hertil kommer gode internationale forbindelser, herunder en fast forbindelse over Femern Bælt til Tyskland.

Samtidig bør man fra politisk hold også fremme mange mindre, lokale projekter, herunder kommunale. Det handler i høj grad om øget trafiksikkerhed ved at fjerne de ”sorte pletter”.

Men det indbefatter fx også tværgående løsninger med bedre digital styring trafikken og information til trafikanterne, så køer og trafikpropper forebygges.

Rundkørsler, bump og chikaner har utvivlsomt stor berettigelse i trafiksikkerhedsmæssig sammenhæng. De dæmper den høje hastighed blandt nogle bilister.

Men en lastbil bruger endog meget energi på at komme op i fart igen efter at have bremset meget langt ned på grund af fartdæmpende foranstaltninger til personbiler. Det koster rigti meget diesel.

Heldigvis er der mere smarte løsninger, som både øger trafiksikkerheden og lader lastbilerne trille igennem uden unødige nedbremsninger og accelerationer. (eksempel?)

Pas på med begræsninger
Adgangsforholdene ved aflæssesteder, terminaler, virksomheder og inde i midt i byerne har stor betydning for den samlede effektivitet, ikke mindst for chaufførernes arbejdsmiljø.

Derfor arbejder DTL for, at kommunerne giver tid og rum til, at såvel varebiler og lastbiler kan komme til at standse lovligt i nærheden af varemodtageren/-afsenderen.

Her ligger der en opgave for kommunerne: De bør nøje overveje, hvordan de doserer tidsvinduer, vægtbegrænsninger, støjbegrænsninger og miljøzoner. For resultatet kan blive mere trafik med flere køretøjer og dermed forringet trafiksikkerhed, mere lokal luftforurening og støj – foruden en øget klimabelastning.

Husk rastepladserne
DTL minder i særlig grad de politiske beslutningstagere om ikke at nedprioritere  rastepladserne langs motorvejene. Det samme gælder rastepladserne dem langs statens og kommunernes landeveje.

Lastbiler og chauffører skal en gang imellem have et hvil og tanke brændstof. I dag er det diesel iblandet grøn biodiesel, men om i løbet af de kommend år bliver det i øget omfang biogas, hydrogen, Power2Fuel og elektricitet.

Selvkørende og automatiserede køretøjer får en fremtidig rolle i godstransporten, men den i overskuelige fremtid vil der fortsat blive brug for mange danske chauffører, og de skal også gøre rast, have pauser, hvil, mad og bruge toilet- og badefaciliteter.