Del

Kontakt ansvarlig

Steen Tofteng

Konsulent, direktør i Vognmandslauget

Flytte- og møbeltransport

DTL organiserer som de eneste flyttevirksomheder i en specialforening, Dansk Møbeltransport Forening (DMF). Gennem DMF kan du få rådgivning om regler, betingelser mv. som gælder, hvis du som vognmand driver flyttevirksomhed.

Flyttetransport omfattet af de gældende regler for godstransport

Flyttevirksomheder er underlagt de samme love og regelsæt som anden godstransport.

Det betyder, at en flyttevirksomhed skal have en vognmandstilladelse, og også typisk varebilstilladelser. Flyttevirksomhed er også omfattet af lovbefalede køre- og hviletidsregler.

Under flytning skal der ofte håndteres vanskelige og tunge løft. DTL og DMF har som repræsentanter for den professionelle del af flyttebranchen derfor fokus på arbejdsmiljø og hjælpemidler, der kan aflaste den enkelte flyttemedarbejder.

Det handler også om at sikre kunder en nænsom og sikker flytning af ofte værdifuldt gods.

Gennem DTL og DMF kan du bl.a. få vejledning til korrekte løfteteknikker, udnyttelse af hjælpegrej og viden om, hvordan man servicerer kunder, der gerne skulle opleve en flytning som en god og professionel opgave.

DMF - Dansk Møbeltransport Forening

Læs mere om rådgivning, mærkesager og medlemsskab hos Dansk Møbeltransport Forening - KLIK HER