Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

International godskørsel

DTL rådgiver dig om, hvilke dokumenter du skal medbringe, når du kører i udlandet.

Det skal du huske, når du kører i udlandet

Godset

 • CMR-fragtbrev/transportdokument/skriftlige anvisninger.
 • TIR-carnet
 • Handelsfaktura (anbefales).
 • Ladeliste (anbefales).
 • ADR-transportdokument, skriftlige anvisninger.
 • Transportformular for grænseoverskridende overførsel af affald og evt., notifikation af de danske miljømyndigheder, læs mere på www.mst.dk.
 • Relevante dokumenter ved transport af dyr.
 • Relevante veterinærdokumenter.

Chaufføren

 • Pas, læs mere på www.borger.dk.
 • Kørekort.
 • Det blå EU-sygesikringskort samt tilhørende attest A1 (bevis for social sikring). Det blå sygesikringskort sikrer samme lægebehandling som borgerne i det i EU- eller EØS-land, som at chaufføren er i. Læs mere om reglerne for social sikring på www.borger.dk
 • Bevis (eller evt. police) fra forsikringsselskabet for, at der er tegnet en syge- og retshjælpsforsikring for chaufføren. Forsikringen skal også dække chaufførens eventuelle hjemtransport fra det pågældende land.
 • Ansættelsesaftale eller anden dokumentation for ansættelsesforholdet og lønniveau, fx lønsedler (dokumentation af minimumsløn).
 • chaufførudlejeaftale ved brug af vikarer.
 • Førerattest. Tredjelandschauffører, som udfører international kørsel inden for EØS-landene på grundlag af en fællesskabstilladelse, skal være i besiddelse af en Førerattest. Læs mere på www.indberet.virk.dk.
 • Førerkort eller diagramark.
 • EU-kvalifikationsbevis, læs mere på www.fstyr.dk.
 • EU’s aktivitetserklæring.
 • kørselsrapporter.
 • ADR uddannelsesbevis.
 • visum.

 

Om visumregler

 • Tjekke visumregler alt efter, hvor at transporten går hen.

Køretøjet           

 • Bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen.
 • CEMT-tilladelse
 • Originale registreringsattester.
 • Seneste synsattest.
 • Det grønne forsikringskort for trækker og trailer ved transporter udenfor for EU- og EØS-lande (med landekode ”AL”).
 • ADR-godkendelsesattest.
 • ATP-godkendelsesbevis (kølevognstransport).
 • Rådighedserklæring (over ret til at føre køretøjet) i tilfælde af, at køretøjet ikke transporteres af ejer eller chauffør ansat i den virksomhed, som er registreret bruger af køretøjet.
 • Ved brug af lejede/leasede køretøjer bør lejekontrakten eller et attesteret uddrag af kontrakten medbringes. Udlejers og lejers navn skal fremgå sammen med dato, kontraktens varighed samt køretøjets registreringsnummer. Hvis chaufføren ikke selv er lejeren, skal han medbringe en ansættelseskontrakt eller attesteret uddrag heraf, hvor navn på arbejdsgiver og arbejdstager fremgår samt dato og ansættelsesforholdets start.
 • betaling af vejskat.

Kørsel i EU-lande

Ingen toldgrænser, men flere lande kræver registrering

EU er en politisk og økonomisk union uden indre toldgrænser. Der er ingen grænseformaliteter for transporter inden for EU af EU-varer med oprindelse inden for EU´s område (de såkaldte T2-varer). Varer med EU-status kan frit handles og transporteres rundt internt i EU.

Told- og forsendelsesprocedurerne anvendes kun for transporter og varehandel ud over EU’s grænser (de såkaldte T1-varer).

Grænsekontrol af varer og gods finder ikke sted internt mellem EU-lande. Dette sker alene ved EU’s ydre grænser.

I flere lande er krav til virksomheden om registrering

Vejpakkens regler

EU's vejpakke indeholder blandt andet regler om udstationering mv., som gælder for vognmænd, der kører international godskørsel.

Læs mere

Før du kører transport i udlandet

Kontakt DTL

DTL anbefaler, at du kontakter os, inden at du begiver dig afsted på en transport til udlandet for at høre, hvilke regler og eventuelle restriktioner, der er i de lande, som du skal besøge eller køre igennem.

Internationalt fragtbrev