Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

Miljøzoner

Miljøzoner er en fornuftig foranstaltning for at mindske udledningen i de mest belastede områder. Miljøzonekravene skal dog indføres og skærpes på en sådan måde, at danske vognmænd får mulighed for at tilpasse forretningen til kravene. Herunder kan du bl.a. læse om skærpede miljøzonekrav, og hvornår de træder i kraft.

Alle lastbiler med Euro 6-motor må køre i de skærpede miljøzoner fra 2022

Den 1. januar 2022 skærpes miljøzonerne. For at kunne køre lovligt i miljøzonerne fra 2022 skal lastbiler enten tidligst være registreret første gang den 1. januar 2015 eller have monteret et effektivt partikelfilter.

Alle lastbiler med Euro 6-motor må køre i miljøzonerne, uanset hvornår de er registreret. Det skyldes, at Euro 6-motorer har et fabriksmonteret filter, som lever op til kravene.

Kontrollen i miljøzonerne gennemføres automatisk med skanning og opslag i Motorregisteret. Kontrolsystemet er indrettet, så det accepterer alle lastbiler, der er registreret med Euro 6-motor eller godkendt partikelfilter.

DTL anbefaler, at du som vognmand kontrollerer, at dine lastbiler er registreret med korrekt Euronorm, og at eventuelle eftermonterede filtre fremgår af Motorregisteret. Det kan du gøre ved at slå køretøjet op ud fra dets registreringsnummer eller stelnummer i Motorregisteret. Oplysninger om Euronorm og partikelfilter fremgår af punktet ”Miljøoplysninger” nederst i fanen ”2. Tekniske oplysninger”

Hvis der er fejl i Motorregistreret, kan de blive rettet i forbindelse med syn af køretøjet.

Find køretøjet i Motorregistret

Vognmænd skal stadig kunne drive forretning

I Danmarks tættest befolkede og største byer, København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg, er der etableret miljøzoner for at mindske den lokale forurening fra trafikken.

Miljøzonerne udelukker ældre køretøjer fra at køre i bestemte byområder. Oprindeligt omfattede kun dieseldrevne lastbiler og busser.

Fra den 1. juli 2020 gælder miljøzonerne også for dieseldrevne varebiler.

Vognmænd skal kunne tilpasse forretningen til kravene
DTL mener, at miljøzoner er en fornuftig foranstaltning for at mindske udledningen i de mest belastede byområder.

Udledning af partikler og kvælstofforbindelser fra trafikken kan medføre miljø- og sundhedsproblemer.

For danske vognmænd er det vigtigt, at miljøzonekravene indrettes på en måde, der giver mulighed for, at vognmændene kan tilpasse deres forretninger.

Skærpede miljøzonekrav og nye miljøzoner bør fx kun indføres med flere års varsel, så eksisterende materiel kan afskrives, og der skabes sikkerhed for investeringer i nye lastbiler.

For specialkøretøjer såsom slamsugere, kraner, flyttebiler mv. udgør miljøzonerne en særlig udfordring, fordi specialkøretøjer ofte er dyre i anskaffelse, kører få kilometer og derfor kan have markant længere levetid end andre lastbiler. En forceret udfasning af specialkøretøjer vil medføre store værditab for danske vognmænd.

Derfor mener DTL, at der bør være undtagelser for specialkøretøjer i miljøzonereglerne eller at myndighederne udviser en imødekommende dispensationspraksis.

Elektronisk kontrol er positiv foranstaltning
Miljøzonekravene vil i fremtiden blive kontrolleret elektronisk med nummerpladeskanning og automatiseret træk af data fra det elektroniske motorregister.

DTL er positiv over for, at kontrollen automatiseres og lægger vægt på, at sanktioneringen indrettes, så den også er effektiv over for udenlandske køretøjer, der måtte overtråde miljøzonereglerne.

I øvrigt mener DTL

Miljøzonerne er etableret for at mindske forurening, der skaber lokale miljø- og sundhedsproblemer. Det er vigtigt at fastholde dette lokale hensyn i miljøzonelovgivningen og undgå at miljøzoner benyttes i klimaindsatsen som foranstaltning mod udledning af CO2, fordi det vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger til CO2-fortrængning sammenlignet med generelle virkemidler.