Del

Kontakt ansvarlig

Lisbeth Hamberg

PA, direktionssekretær

DTL's diplomer og æresnåle

DTL uddeler æresbevisninger til chauffører ansat i DTL’s medlemsvirksomheder, til vognmænd der udnævnes til æresmedlemmer af en vognmandsforening og til æresmedlemmer af DTL – Danske Vognmænd. Læs mere om herunder, hvilke kriterier man skal opfylde.

Til chauffører: Indstilles af virksomheden 

 • DTL’s æresdiplom kan tildeles chauffører, der er ansat hos DTL’s medlemsvirksomheder og selvkørende vognmænd, der er medlem af DTL.
    
 • Chaufføren udnævnes som anerkendelse for dygtigt og loyalt arbejde som erhvervschauffør for 10, 15, 20 år og opefter. 

 • Chaufføren skal til stadighed have været aktiv som chauffør i mindst 10 år til den nuværende og tidligere arbejdsgivers fulde tilfredshed og ikke have forårsaget alvorlige trafikulykker med personskader, der kan lægges ham/hende til last.  
   
 • Æresdiplom og chaufførnål kan bestilles hele året, dog senest 14 dage før overrækkelsen skal finde sted. Klik her for ansøgningsskema, der herefter indsendes til direktionssekretær Lisbeth Hamberg: lih@dtl.eu

 • Pris for nål, diplom/ramme og forsendelse kr. 800,00 excl. moms. 

Til Vognmænd: æresmedlem af en medlemsforening. Indstilles af formanden for en DTL-medlemsforening 

 

 • Vognmanden udnævnes til æresmedlem af den pågældende forening som anerkendelse for dygtigt og loyalt gavn for vognmandserhvervet for 20, 25, 40 eller 50 års virke. 
   
 • Vognmanden må ikke have begået alvorlige overtrædelser af de regler, der regulerer erhvervet.  
   
 • Vognmanden må ikke have overtrådt DTL's etiske normer.  
   
 • Æresdiplom og vognmandsnål kan bestilles hele året, dog senest 14 dage før overrækkelsen skal finde sted. Klik her for ansøgningsskema, der herefter indsendes til direktionssekretær Lisbeth Hamberg: lih@dtl.eu
   
 • Pris for nål, diplom/ramme og forsendelse kr. 800,00 excl. moms. 

DIPLOM ANERKENDELSE/VIRKE/FORMANDSKAB/ BESTYRELSESESARBEJDE EL. ANDET.

DTL-medlemmer kan tildeles et diplom som anerkendelse for dygtigt og loyalt gavn for vognmandserhvervet. Det være sig forenings- eller bestyrelsesarbejde eller andet.

 • Vognmanden må ikke have begået alvorlige overtrædelser af de regler der regulerer erhvervet.

 • Vognmanden må ikke have overtrådt DTL's etiske normer.

 • Diplom og diplomnål kan bestilles hele året, dog senest 14 dage før overrækkelsen skal finde sted. Klik her for ansøgningsskema, der herefter indsendes til direktionssekretær Lisbeth Hamberg: lih@dtl.eu

Pris for nål, diplom/ramme og forsendelse kr. 800,00 excl. moms

til Vognmænd: æresmedlem af DTL - danske vognmænd. indstilles til DTL's hovedbestyrelse 

 • Personer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats inden for erhvervet eller i foreningsarbejdet inden for DTL eller de stiftende foreninger, kan udnævnes til  æresmedlemmer i  DTL efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning.

  Æresmedlemmer er kontingentfri. 

  Æresmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.  
    
 • Overrækkelsen af ærediplom og æresnål sker på DTL's ordinære generalforsamling i maj måned.
   
  Ansøgning sendes til DTL's hovedbestyrelse v/direktionssekretær Lisbeth Hamberg: lih@dtl.eu