Del

Kontakt ansvarlig

Jens Gjerløv

Konsulent og sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgivning, miljøledelse. Sekretær for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.

Farligt gods: Uddannelse

Transporteres der farligt gods over frimængden skal føreren af køretøjet være i besiddelse af et ADR-bevis udstedt af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed.

ADR-bevis

Transporteres der farligt gods over frimængden skal føreren af køretøjet være i besiddelse af et ADR-bevis udstedt af den kompetente myndighed eller af en organisation, der er anerkendt af denne myndighed. Det skal fremgå af ADR-beviset, at de har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods.

Efter du har gennemført farligt gods uddannelsen og bestået eksamen, skal der udstedes et ADR-bevis. For ADR-beviset skal betales et gebyr på 290,- kr.

Når du møder frem på kurset, skal du oplyse, hvem der skal betale gebyret, hvis ikke dette allerede er oplyst i forbindelse med din tilmelding til kurset.

Efter bestået eksamen og betaling af gebyr sættes ADR-beviset i produktion ved en ekstern kortproducent. Du vil modtage dit ADR-bevis med posten ca. 1 uge efter, at betalingen er registreret. ADR-beviset sendes som udgangspunkt til den adresse, der står anført i CPR-registret på tidspunktet for tilmeldingen til kurset. Hvis du er ved at flytte eller ønsker ADR-beviset sendt til en anden adresse, skal du oplyse dette, når du møder frem på kurset.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så du må ikke køre med farligt gods, før du har modtaget ADR-beviset. Har du i forvejen et gyldigt ADR-bevis, kan dette dog anvendes, indtil du modtager det nye ADR-bevis. Skal du på repetitionskursus, er det vigtigt, at du tilmelder dig i god tid, så du kan nå at modtage dit nye ADR-bevis inden udløbet af dit nuværende ADR-bevis.

Uddannelse af andre personer end førere med ADR-bevis
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods i overensstemmelse med ADR kapitel 1.3.

Dette krav gælder for personer, som f.eks. personale, der er ansat af vognmanden eller afsenderen, personale, som læsser eller aflæsser farligt gods, personale i speditørkontorer, som er involveret i transport af farligt gods ad vej.

Uddannelsen kan have en varighed fra få timer op til flere dage alt efter, hvilke funktioner det drejer sig om. Der er ingen formelle krav til underviseren ud over, at han skal kende til reglerne.

I princippet kan det være en ”intern” person, der underviser de øvrige ansatte.
Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført uddannelse og efter anmodning stille den til rådighed for medarbejderen eller den kompetente myndighed. Uddannelsesdokumentationen skal opbevares i en periode fastsat af den kompetente myndighed og kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold.

Når DTL laver kurser efter ADR kapitel 1.3, udsteder vi bevis til arbejdsgiveren og til hver enkelt deltager.

Kurser: ADR-bevis

Kurserne har forskellig længde alt efter, hvad ADR-beviset skal være gyldig til.

Grundkursus: 21 timer + eksamen

Repetition grundkursus: 12 timer +eksamen

Grundkursus + klasse 1: 25 timer + eksamen

Repetition grundkursus + klasse 1: 16 timer + eksamen

Grundkursus + klasse 7: 25 timer + eksamen

Repetition grundkursus + klasse 7: 16 timer + eksamen

Grundkursus + klasse 1 + tank: 38 timer + eksamen

Repetition grundkursus + klasse 1 + tank: 27 timer + eksamen

 

Hvis du vil vide mere: ADR-konventionen

Find ADR-konventionen på politi.dk

Hvis du vil vide mere: Farligt gods og uddannelse

Læs mere hos Beredskabsstyrelsen

 

Hvis du vil vide mere: Uddannelse af andre med farligt gods-opgaver

Læs mere hos Beredskabsstyrelsen