Del

Særtransporter

DTL - Danske Vognmænd rådgiver sammen med DTL Kran Blok Erfa medlemmerne om regler, myndigheder og uddannelse mv. på området for særtransporter.

Rådgivning om reglerne for særtransporter

DTL yder rådgivning og hjælp i om reglerne på området for særtransporter, fx Særtransportbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om visse personers adgang til at regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

DTL yder også vejledning ved ansøgning af tilladelser til særtransporter. Det er endvidere en del af DTL's politiske indsats at få forbedret nogle af uhensigtsmæssigheder i reglerne, der har martret området.

Det er Vejdirektoratet særtransportkontorer, som er beliggende flere steder i landet, der i samråd med kommunerne står for udstedelsen af disse særtransporttilladelser.

Reglerne for køretøjets registrering varetages af synsvirksomheder, der hører under Færdselsstyrelsen.

Undervisning af chauffører til special- og blokvognstransporter samt førere til trafikregulering ved kørsel med følgebil kan ske hos uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til dette.