Del

Lokalforeninger

DTL's lokalforeninger i hele Danmark skaber faglige og sociale netværk, der hvor du har din forretning. Lokalforeningernes erfaringer og viden kommer videre til DTL's konsulenter. Derfra bringer vi sagerne videre til Christiansborg, Bruxelles og medierne. Foreningerne afholder bl.a. Vognmandens Dag-arrangementer, hvor der udveksles erfaringer, snakkes med leverandører, drikkes kaffe og grilles pølser. Find alle lokalforeninger herunder.

Din lokale forankring i DTL

I DTL findes der 23 lokalforeninger, som alle har forskellig størrelse og sammensætning, og som selv sætter mål for, hvor ofte man vil mødes, og hvilke lokale eller generelle emner der er på dagsordenen. Der er gode muligheder for at få indflydelse, og gode muligheder for netværk med ligesindede.

Vores lokalforeninger er samlet under fire regioner: Region Øst, Region Syd, Region Midt/Nord og Region Hovedstaden.

Både lokalforeninger og regioner fungerer som et naturligt talerør til lokale og regionale myndigheder og til beslutningstagere, der har indflydelse på forholdene for godstransporten.

Lokalforeningernes erfaringer og viden går videre til DTL. Vores dygtige konsulenter er kun et telefonopkald eller en mail væk og oftest deltager DTL i møderne. Fra hovedkontoret i København bringer vi sagerne videre til Christiansborg, Bruxelles eller til medierne – afhængig af hvad vi ønsker at opnå.

Der bliver lyttet til DTL's input og synspunkter i alt det lovgivningsarbejde, der har betydning for transporterhvervet.

DTL har gennem mange år har vist sit værd som en seriøs, fagligt velfunderet og troværdig brancheorganisation. Og ofte sker det i tæt samarbejde med en konkret berørt vognmand, som enten deltager i møder med beslutningstagerne eller stiller op og fortæller sin historie i medierne.