Del

Kender du reglerne for overførsel af ferie?

Medarbejderen skal som udgangspunkt afholde 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Find blanket herunder til aftale om ferieoverførsel, som gælder for ansættelsesforhold omfattet af Transportoverenskomsten mellem DTL's arbejdsgiverforening og 3F Transport.

Medarbejderen skal som udgangspunkt afholde 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter.Medarbejderen kan dog anmode om, at al ferie ud over 4 uger overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det er en betingelse for overførsel af ferie, at arbejdsgiveren godkender ferieoverførslen, og at der laves en skriftlig aftale med medarbejderen senest den 31. december, dvs. ved udløbet af ferieafholdelsesperioden.

Nedenstående blanket kan anvendes til aftale om overførsel af ferie med medarbejdere omfattet af Transportoverenskomsten.

Blanket: Aftale om overførsel af ferie