Del

Kontakt ansvarlig

Morten Lindbo

Pressechef

TIR

TIR er en international toldgarantiordning. Som TIR-organisation i Danmark godkender DTL brugerne af TIR-ordningen sammen med Toldstyrelsen. DTL hjælper dig med at erhverve TIR-carnet. Du kan ansøge om at blive TIR-bruger hos DTL.

TIR-ordningen kan bruges, hvis man transporterer gods ud af og ind i EU fra og til et tredjeland. Formålet er at lette afviklingen af den internationale godstransport ved at fritage transportøren for toldundersøgelser ved hver grænseovergang. Der vil nemlig være en international garantikæde, der kautionerer over for toldmyndighederne for den enkelte transport.

Til gengæld er du som transportør forpligtet til at lade toldmyndighederne undersøge godset ved køretøjets afgang og ankomst samt lade det forsegle i et køretøj godkendt til formålet. TIR- transporter forsynes med det blå letgenkendelige skilt.

Den internationale garantikæde er repræsenteret af IRU i Genève, og i hvert land tilsluttet konventionen er garantikæden repræsenteret af en national garantiorganisation, der udsteder TIR-carneter til landets vognmænd og speditører.

DTL – Danske Vognmænd er TIR-organisation i Danmark og godkender sammen med Toldstyrelsen brugerne af TIR-ordningen. DTL har outsourcet den fysiske udstedelse af TIR-carnet til Dansk Erhvervs carnet- og certifikatafdeling.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at anvende TIR-carnet, og vil du vide mere, så ring til DTL på tlf. 70 15 95 00

Ønsker du at blive TIR-bruger?

Kom videre her