Del

Klima og miljø

DTL har i mange år været med til at sætte klimaet på dagsordenen i godstransporterhvervet. I de kommende år vil det være en politisk dagsorden, der kun vokser og vokser.

Foto: Dansk Erhverv

Farbar vej til klimaeffektiv transport

Over en bred kam er forskere, meningsdannere og politikere enige om, at klimaforandringerne er ekstremt alvorlige og i mange år frem vil det kræve store omlægninger i den måde vi har indrettet vores samfund på. Her kommer også transportområdet til at spille en central rolle.

Transporterhvervet må og skal derfor bidrage aktivt og konstruktivt, så vi både nationalt og internationalt skal reducere CO2-udledningen. Det skal ske gennem ny og bedre teknologi, klogere kørselstilrettelæggelse, bedre kørsel og mindre brændstofforbrug, alternative drivmidler osv.

DTL indgår derfor løbende i partnerskaber og samarbejde med politikere og myndigheder om holdbare løsninger for hvordan transporterhvervet bedst bidrager til klimaforbedringer og CO2-reduktion. Det arbejde tager vi ekstremt seriøst.

Der er brug for at udvikle nye køretøjer, nye typer brændstof, ny infrastruktur og ikke mindst fair rammevilkår, så godstransporten kan tage de helt afgørende skridt i den grønne omstilling.

DTL arbejder derfor også hver dag på at bidrage til de konstruktive løsninger, som både kan bevare et sundt erhverv - og samtidig finde de farbare veje til mere klimaeffektiv transport.

Når alt kommer til alt, er godstransporten en livsvigtig nerve i det moderne samfund, hvor vi dagligt flytter enorme mængder af for eksempel madvarer, byggematerialer, affald – og møllevinger.

Transporterhvervet er nemlig også centralt for andre sektorers gode klimaløsninger. Og transportsektoren, og dermed de danske vognmænd, er derfor en helt central del af løsningen i kampen for et mere bæredygtigt samfund.

Miljøråd til transportvirksomheden