Del

Kontakt ansvarlig

John Roy Vesterholm

Chefjurist

Jura

Her kan du læse om rådgivning og hjælp til jura i vognmandsvirksomheden, som du kan hente i DTL

Hjælp og rådgivning om jura i vognmandsvirksomheden

DTL's jurister er specialister i den jura, der vedrører transportbranchen.

Vi foretager en indledende juridisk vurdering af din sag og giver dig telefonisk rådgivning. Vi kan også i begrænset omfang hjælpe dig med at skrive breve og besvare breve i forhold til aftalepartnere, forsikringsselskaber, myndigheder mv. – afhængig af den konkrete sag.

 

Den juridiske bistand er omfattet af dit medlemskab i DTL.

Som medlem får du også gratis juridisk førstehjælp i sager, som vedrører din vognmandsvirksomhed, fx indenfor aftale- og køberet, forsikringsret, erstatningsret, strafferet, transportret, udbudsret, samt godskørselslovgivningen.

Yderligere oplysninger

Gratis juridisk førstehjælp

Som DTL-medlem kan du altid bede om juridisk førstehjælp i sager, som vedrører vognmandsvirksomheden - det koster dig ikke noget.

Ring til DTL's jurister

  • Chefkonsulent Christoffer Greenfort, 3374 6750

  • Chefjurist John Roy Vesterholm, 40 63 64 33