Del

Klimaplan for vejtransporten

DTL - Danske Vognmænd står sammen med bl.a. Dansk Erhverv bag en række anbefalinger til tiltag på kort, mellemlangt og længere sigt på, hvordan transporterhvervet i Danmark kan bidrage til den grønne omstilling og reduktion af CO2-udledningen frem mod 2030

Foto: Dansk Erhverv

Til kamp mod klimadumping

Lastbilen er kommet for at blive. Tanker om omstilling til andre transportformer er selvfølgelig besnærende, men afhænger aldeles af markedet selv.

Transport er et internationalt og konkurrencepræget erhverv med små økonomiske marginer, og energiomkostningerne har meget stor betydning for danske vognmænds konkurrenceevne.

Derfor mener DTL, at det er nødvendigt, at enhver tanke om afgiftsreguleringer inddrager transportbranchens aktører, herunder selvfølgelig vognmændene.

Vi skal bekæmpe klimadumping, hvor transportører med base i lande med langt lavere klimakrav opererer i Danmark og skader danske vognmænds konkurrenceevne.

Læs klimaplanen her