Del

Stor sejr for de danske vognmænd vedtaget i Folketinget

Folketinget har i dag endeligt vedtaget lovforslaget, der skal sikre, at chauffører fra udlandet ikke kan løndumpe, når de kører indenrigstransporter (cabotage og kombitrafik) i Danmark. Dermed er vi kommet et stort skridt nærmere fair konkurrence på de danske veje.

Foto: Fagbladet 3F

Folketinget har i dag endeligt vedtaget lovforslaget, der skal sikre, at chauffører fra udlandet ikke kan løndumpe, når de kører indenrigstransporter (cabotage og kombitrafik) i Danmark. Dermed er vi kommet et stort skridt nærmere fair konkurrence på de danske veje.

Det er efter dagens vedtagelse ikke blevet lettere for de virksomheder og organisationer, der gennem årene har gjort alle mulige krumspring for at undergrave det danske transportmarked.

Udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark, skal fremover have en løn svarende til de mest repræsentative overenskomstniveauer, vi kender fra danske chaufførlønninger. Spekulationen i at hente større gevinster til speditører og kunder på bekostning af lavtlønschaufførers løn- og arbejdsvilkår og til skade for den fair konkurrence har dermed fået et ordentligt skud fra boven. DTL's adm. direktør, Erik Østergaard, er tilfreds:

-Der er tale om et meget stort fremskridt. Det står nu klart, at fx rumænske chaufførlønninger på dansk grund kun kan accepteres i forbindelse med transit. Ellers skal aflønningen holde et dansk niveau. Selv om vi vil se alskens måder at forsøge at omgå det på i praksis, så er det vigtigt, at det nu står klart, at godstransport internt i Danmark skal foregå på dansk lønniveau. Det har vi kæmpet for længe.

-Vi har jo set modstand på det her lovforslag gennem hele processen og organisationer og virksomheder, der har syntes, at det var helt urimeligt, at deres spekulation i social dumping og unfair konkurrence ikke bare kunne fortsætte til evig tid. Så der er utvivlsomt nogle, der ærgrer sig i dag. Men hos DTL - Danske Vognmænd er der stor tilfredshed.

-Jeg vil gerne kvittere over for den danske regering og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen for arbejdet og for resultatet. Alle kan huske Kurt Beier-skandalen, men det er helt åbenlyst ikke alle i Folketinget, der har haft lyst til at sikre denne lovgivning, så jeg er glad for, at det alligevel er lykkedes at samle så bredt et udsnit af Folketinget om loven.

-Der udestår en lang række praktiske vanskeligheder i forhold til håndhævelsen, og DTL - Danske Vognmænd indgår naturligvis gerne i dialogen med myndighederne og politikerne om, hvordan myndighedskontrollen bedst tilrettelægges, slutter Erik Østergaard.

Se lovforslaget, der nu er vedtaget, her