Del

Kender du Danmark grønneste vognmand?

Indstillingen af kandidater til den Grønne Transportpris 2023 er slut. Vinderen kåres på Transportmessen i Herning den 20. april 2023.

DTL - Danske Vognmænd og Jyske Finans står igen sammen om den Den Grønne Transportpris, som næste gang uddeles på transportmessen i Herning i 2023.

I 2021 stiftede DTL og Jyske Finans Den Grønne Transportpris. Mange virksomheder delte deres inspirerende historier og grønne tiltag. Prisen skabte så meget positiv omtale i en ellers udskældt branche, at der ikke er tvivl om, at det skal gentages, mener de to stiftere.

Jagten på Danmarks grønneste vognmænd 2023 er derfor nu gået ind.

DTL: Kræver mod at være first mover
DTL’s direktør Erik Østergaard mener, at de vognmænd, der helt frivilligt har givet sig i kast med at rykke et stykke i den grønne omstilling allerede på nuværende tidspunkt, skal have et klap på skulderen, som inspirerer andre til også at tage skridtet.
- At være ”first mover” kræver mod, planlægning og hårdt arbejde. Der er ingen garanti for succes, siger han og fortsætter:
- Vognmændene opererer i forvejen i en hverdag, hvor der hersker stor usikkerhed om, hvilken teknologi man skal investere i, hvilket brændstof man skal køre på og ikke mindst usikkerhed om, hvorvidt vilkårene pludselig ændres efter, at man har investeret.
- Trods den megen usikkerhed er der altså vognmænd, der har taget springet og forsøgt sig med nogle af de grønne teknologier eller har taget andre initiativer for at nedbringe deres klimabelastning. Forhåbentlig vil deres indsats bidrage til at give politikerne en bedre forståelse for, hvorfor den grønne omstilling af transportbranchen ikke er helt så ligetil som i andre brancher, hvor udviklingen ofte er hjulpet på vej gennem politisk prioritering og massiv økonomisk støtte, siger Erik Østergaard.

Jyske Finans: Vigtigt at holde fokus
Ifølge direktør Allan Mortensen fra Jyske Finans tæller alle fremskridt.
- Vi skal forsætte med at inspirere hinanden i den grønne omstilling. Derfor ser vi, at vi med Den Grønne Transportpris kan medvirke til at inspirere og sætte fokus på de mange gode tiltag, der bliver arbejdet med i transportbranchen. Vi ser et stadig stigende fokus på omlægning til en mere grøn transportsektor, hvor man er villig til at eksperimentere med nye processer, produkter og sidst men ikke mindst samarbejde om nye grønne tiltag, siger han.
- Den grønne omstilling er ekstrem vigtig at fastholde fokus på nu. Vi så fra sidste år, hvor alvorligt branchen arbejder med det. Den alvor bør vi bakke op og endnu en gang vende rampelyset mod de vognmænd, der gør en særlig indsats for en grønnere fremtid i branchen. Det er fantastisk, at Jyske Finans kan være med til at booste dette fokus, det er vi meget stolte af, siger Allan Mortensen.

Er du en grøn vognmand?
I uddelingen af prisen vil der igen blive lagt vægt på innovative tiltag, der bidrager til at reducere miljøbelastningen og klimaaftrykket samt fremme bæredygtighed. Det kan fx være indfasning af nye brændstoftyper, brug af solceller, fokus på logistik eller politiske initiativer.

Perioden for indstilling af initiativer til nominering løber fra nu til januar 2023. Alle er velkomne til at indstille kandidater til prisen gennem DTL eller Jyske Finans. Man skal dog være medlem af DTL for at kunne blive nomineret.

Vinderne bliver kåret på Skandinaviens største transportmesse Transport 2023 i Herning til april. Vinderne kan se frem til en 1. præmie på 25.000 kr., 2. præmie på 15.000 kr. og 3. præmie på 10.000 kr. Pengene skal anvendes til yderligere miljøforbedringer i virksomheden.

Kriterier: Hvordan kommer en virksomhed i betragtning til prisen?

Prisen uddeles til de nominerede, som ud fra en samlet bedømmelse vurderes at have gennemført de bedste tiltag, som bidrager til at reducere miljøbelastningen, reducere klimaaftrykket og/eller som fremmer bæredygtighed og/eller biodiversitet. Der kan blandt andet lægges vægt på tiltagenes effektivitet og omfang, men også nytænkning og anvendelse af utraditionelle løsninger til at fremme grøn omstilling.

Eksempler på tiltag for at komme i betragtning til Den Grønne Transportpris:

 • Differentiering af vognpark mhp. miljø- og klimamæssig optimering ift. reelt behov, herunder korrekte specificering af motor/transmission i forhold til størrelsen af vogntoget.

 • Indfasning af nye brændstoftyper/drivmiddel f.eks. overgang til brug af HVO-diesel, overgang til hybrid/el-drift.

 • Investering i miljø- og klimarigtigt materiel (dæk mv.) herunder korrekte specificering af motor/transmission i forhold til størrelsen af vogntoget.

 • Brug af solceller o. lign. til drift at kontorer, vaskehal, containere mv.

 • Brug af solceller til lastbilernes køleelementer.

 • Optimering af kørselsplanlægning med henblik på reduceret brændstofforbrug fx. rute, CO2 udledning i byområde, mindre pres på chauffører, så de kan holde de grønne kørselsmønster.

 • Uddannelse af chauffører til miljørigtig kørsel.

 • Eco-trimning, dvs. optimering/demontering af overflødigt udvendigt udstyr (lamper, horn mm.) der påvirker vindmodstanden og dermed brændstofforbruget negativt.

 • Udlægning af grønne arealer omkring firmaet mhp. øget biodiversitet, bistader eller andet.

 • Logistik og kunden, fx kører uden for myldretiden, samarbejder med kollegaer etc.

 • Politiske initiativer, fx får gennemført lokale forbedringer af infrastruktur fx adgang for modulvogntog, deltager i den politiske debat, ved at stille op med eksempler fra egen vognmandsvirksomhed og dermed deltage aktivt i debatten lokalt eller på Christiansborg