Del

På sporet af Danmarks grønneste vognmand

DTL - Danske Vognmænd og Jyske Finans A/S er atter gået sammen om at finde spidskandidater til en ny omgang af priskonkurrencen Den Grønne Transportpris.

Har du gang i den grønne omstilling af din virksomhed? Hvis ja, kan du kan du være med i kapløbet om at vinde Den Grønne Transportpris.

Fra november i år begynder en kampagneperiode, der vil vare frem til januar 2025, og selve prisoverrækkelsen vil finde sted på Transport 2025 messen i april måned 2025. Alle medlemmer af DTL, har mulighed for at deltage i opløbet til Den Grønne Transportpris 2025 og evt. modtage prisen.

Prisen uddeles til de nominerede, som ud fra en samlet bedømmelse vurderes at have gennemført de mest omfattende og effektive tiltag til at reducere miljøbelastningen, reducere klimaaftrykket og/eller fremme bæredygtighed. Gerne gennem nytænkning og anvendelse af utraditionelle løsninger.

De tre bedste blandt de nominerede modtager henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner som 1., 2. og 3. præmie.

Skal sætte spot på den grønne omstilling

DTL og Jyske Finans vil i fællesskab arbejde på at finde egnede nominerede, og partnernes fælles ambition med samarbejdet er at promovere vognmandsbranchen som et ansvarligt erhverv med fokus på grøn omstilling.

- Den Grønne Transportpris har endnu engang til formål at sætte spot på den grønne omstilling i transporterhvervet. I Jyske Finans mærker vi en spirende og nysgerrig interesse i at omlægge bilporteføljen til nye og mere bæredygtige teknologier. Selvfølgelig med respekt for økonomi, rækkevidde og infrastruktur med opladning, siger Allan Mortensen direktør i Jyske Finans.

- Vi er enige med vognmændene i, at omlægningen ikke sker fra denne ene dag til den anden, men der er andre håndtag, der kan tages fat på som for eksempel udarbejdelse af klimaregnskaber. Det er i virkeligheden bare med at komme i gang, og det vil vi gerne understøtte med denne pris, siger han.

Grønne krav til store og små

Ifølge DTL’s adm. direktør Erik Østergaard har den grønne omstilling i den grad fået offentlighedens bevågenhed og dermed også en central plads i samfundsdebatten.

- Øjnene retter sig i endnu større grad mod transportens aktører, og de kommende krav om bæredygtighedsrapporteringer vil stille krav til både store og små, hvad angår klima og miljø. Derfor vil Den Grønne Transportpris 2025 helt sikkert tiltrække sig endnu mere opmærksomhed, siger han.

- Ved prisoverrækkelsen er vi halvvejs mod Folketingets helt store klima-milepæl – nemlig 2030 – og udviklingen vil på dette tidspunkt være endnu mere fremskreden. Så når vi ser på kandidater til prisen, vil det være med en forventning om, at deres grønne aftryk er tydeligt, siger Erik Østergaard.

Undervejs i kampagneperioden vil DTL og Jyske Finans fortælle omverdenen om tiltag, der fremmer bæredygtighed og mindsker miljø og klimabelastning. Og udgangspunktet vil være vognmandens og branchens egne initiativer. Det vil bl.a. ske gennem artikler i DTL-Magasinet, på Jyske Finans’ blog "Nye Tider" samt på de sociale medier.

KRITERIER: HVORDAN KOMMER EN VIRKSOMHED I BETRAGTNING TIL PRISEN?

Prisen uddeles til de nominerede, som ud fra en samlet bedømmelse vurderes at have gennemført de bedste tiltag, som bidrager til at reducere miljøbelastningen, reducere klimaaftrykket og/eller som fremmer bæredygtighed. Der kan blandt andet lægges vægt på tiltagenes effektivitet og omfang, men også nytænkning og anvendelse af utraditionelle løsninger til at fremme grøn omstilling.

Ikke-udtømmende eksempler på tiltag, der kan berettige til nominering til Prisen:

 • Differentiering af vognpark mhp. miljø- og klimamæssig optimering ift. reelt behov.

 • Indfasning af nye brændstoftyper/drivmiddel f.eks. overgang til brug af HVO-diesel, biogas og overgang til el-/brintdrift.

 • Investering i miljø- og klimarigtigt materiel (dæk mv.) herunder korrekte specificering af motor/transmission i forhold til størrelsen af vogntoget.

 • Brug af solceller o. lign. til drift at kontorer, vaskehal, containere mv.

 • Brug af solceller til lastbilernes køleelementer.

 • Optimering af kørselsplanlægning med henblik på reduceret brændstofforbrug fx. rute, CO2 udledning i byområde, mindre pres på chauffører, så de kan holde de grønne kørselsmønstre.

 • Uddannelse af chauffører til miljørigtig kørsel.

 • Eco-trimning, dvs. optimering/demontering af overflødigt udvendigt udstyr (lamper, horn mm.) der påvirker vindmodstanden og dermed brændstofforbruget negativt.

 • Udlægning af grønne arealer omkring firmaet mhp. øget biodiversitet, bistader eller andet.

 • Logistik og kunden: Fx samarbejder med kollegaer.

 • Politiske initiativer: Fx gennemførelse af lokale forbedringer af infrastruktur fx adgang for modulvogntog, deltager i den politiske debat, ved at stille op med eksempler fra egen vognmandsvirksomhed og dermed deltage aktivt i debatten lokalt eller på Christiansborg.

 • Indførelse af klimaregnskab og -rapportering

 • Skovrejsning og anden form for certificeret klimakompensation

Årets jury

Modtagerne af Den Grønne Transportpris udpeges af en jury på seks medlemmer udpeget af DTL og Jyske Finans.

 • Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark

 • Thomas Jensen, MF og transportordfører for Socialdemokratiet

 • Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark

 • Rune Grøndahl, CEO og Senior Lead Advisor hos SAKUI ApS

 • Finn Bjerremand, teknisk konsulent og testkører hos DTL-Danske Vognmænd,

Indstil din kandidat til Den Grønne Transportpris 2025

Virksomhedens navn
Se bl.a. listen af kriterier ovenfor og nævn gerne andre grunde