Del

Ny lov: Sejr til fair konkurrence

Lige inden sommerferien vedtog et bredt folketingsflertal henover midten et lovforslag, der betyder, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark skal aflønnes, så lønnen ikke afviger entydigt og væsentligt fra de mest repræsentative overenskomster. En vigtig sejr i kampen mod social dumping, mener DTL. Læs nedenfor, hvad den nye lov indebærer.

Den 9. juni vedtog et bredt flertal i Folketinget lovforslag L 185, ”Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.”

Med vedtagelsen er nok et kapitel skrevet i Kurt Beier-sagen og skandalehistorien om slum-lejren i Padborg, der en overgang sidst i 2018 satte social dumping og transportbranchen allerøverst på den politiske dagsorden og fik politikere fra højre til venstre i Folketinget til at love bod og bedring.

Loven er blevet til på grundlag af en aftale mellem arbejdsmarkedets parter, DA og FH, og en efterfølgende politisk aftale om at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet mellem næsten alle partier i Folketinget.

Siden har Konservative Folkeparti trukket støtten. Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte også imod, da loven blev tredjebehandlet den 9. juni. Alle andre partier stemte for.

Foreløbigt sidste kapitel, retssagen mod Kurt Beier, er endnu ikke afsluttet.

 

HVAD ER FORMÅLET MED DEN NYE LOV?

 

  • At skabe samme rammevilkår når det gælder løn- vilkår, når danske og udenlandske virksomheder udfører kørsler på danske landeveje,

  • at fastlægge et omkostningsniveau for vogn- mænd, der opererer i henhold til en dansk tilladelse til gods- eller buskørsel, eller som udstationerer chauffører til Danmark i forbindelse medcabotagekørsel eller kombineret transport,

  • at bidrage til udviklingen af sunde konkurrence- vilkår og lige arbejdsvilkår for chauffører.

 

HVAD BESTEMMER LOVEN?

Danske vognmænd skal som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse enten følge et omkostningsniveau, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter.

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at udføre cabotagekørsel eller kombineret transport (vejdelen) i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en omregnet timesats, som bliver fastlagt på baggrund af samme omkostningsniveau, som følger de mest repræsentative overenskomster på transportområdet.

Til brug for myndighedernes kontrol bliver der indført en ny registerløsning, hvor udenlandske vognmænd skal anmelde en række oplysninger, når deres chauffører kører kombineret transport eller bus- og godscabotagekørsel i Danmark. Udenlandske vognmænd bliver underlagt en række dokumentationskrav til brug for myndighedernes kontrol på området.

 

HVORNÅR TRÆDER LOVEN I KRAFT?

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2021.

 

HVEM SKAL HÅNDHÆVE LOVEN?

Færdselsstyrelsen i samarbejde med politiet.

 

HVEM GRÆDER OVER DE NYE REGLER?

 

  • Speditører og vognmænd, hvis forretningsmodel helt eller delvist bygger på lavtlønnet udenlandsk arbejdskraft. Hvis de fortsat ønsker at anvende udenlandske chauffører til kørsel i Danmark, skal de nemlig fremover hæve lønnen, så den matcher lønnen for chauffører i Danmark. Dermed har de mistet den konkurrencefordel, de hidtil har haft i kraft af den billige udenlandske arbejdskraft.

  • Vognmænd og vognmandsorganisationer, fx ITD, der har knyttet sig til alternative arbejdsgiverorganisationer såsom Kristelig Arbejdsgiverforening, Det Faglige Hus eller andre, hvis overenskomster indtil videre ikke er toneangivende på det danske arbejdsmarked. ITD har såledesindrykket dyre helsidesannoncer i landsdækkende aviser mod loven.

 

HVEM JUBLER OVER DE NYE REGLER?

 

  • DTL - Danske Vognmænd der i årevis har haft kampen mod social dumping og ordnede forhold øverst på den politiske dagsorden.

  • Danske vognmænd der nu alt andet lige får forbedret mulighederne for igen at vinde kontrakter på indenlandsk kørsel. De har hidtil lidt alvorligt under svære konkurrencebetingelser med vognmænd, hvis arbejdsstyrke helt eller delvist bestod af billig udenlandsk arbejdskraft/underleverandører.

  • DA og FH hvis fælles forslag til løsning af udfordringerne med godskørsel, cabotage og kombinerede transporter i Danmark ligger til grund for loven.

  • 3F Transport hvis medlemmer har været udfordret af konkurrencen fra lavt betalt udenlandsk arbejdskraft.

Se oversigten over, hvad den nye lov betyder, i bladet

Danske Vognmænd nr. 6/7, juni-juli 2020