Del

OK 2023: DTL-A's formand forventer skrappe lønkrav

Til næste år skal transportoverenskomsten genforhandles, og DTL's arbejdsgiverforenings formand Martin Danielsen mener ikke, at der er plads til store lønløft. Det sagde han bl.a. på DTL-A’s generalforsamling i Kolding lørdag den 21. maj.

Overenskomstforhandlingerne i 2023 var et af hovedpunkterne i formand Martin Danielsens beretning til DTL’s arbejdsgiverforenings generalforsamling i Kolding sidst i maj. Han forsøgte med det samme at dæmpe fagforbundenes forventninger om store lønstigninger.

- Der er næppe tvivl om, at mange lønmodtagere har en forventning om markante lønstigninger, der matcher inflationen. Endnu hører vi ikke så meget fra fagforbundene. Vi må håbe, at de er ansvarlige og ikke giver udtryk for, at der plads til store lønløft, sagde han og udtrykte håb om, at fagbevægelsen kan se det nødvendige i at vise tilbageholdenhed, og jeg håber også de vil gøre dette klart overfor deres medlemmer.

- Det er der nemlig ikke og slet ikke i transportbranchen med den situation og usikkerhed, vi står i lige nu. Selvom vi fortsat har svært ved at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede chauffører, og dette i sig selv fører til lønpres, skal vi være yderst varsomme med at øge omkostningsniveauet, fortsatte han og appellerede til ikke at få skruet forventningerne urealistisk op.

- For så kan de i forvejen vanskelige forhandlinger blive endnu sværere, sagde han.

Kontrol af arbejdstid
Martin Danielsen kom også ind på et af tidens hotte emner i transportbranchen.

- Lige netop i dag er loven om kontrol af arbejdstid for mobile lønmodtagere – vejpakken – trådt i kraft. Den har været længe undervejs. Vi vil nu se vejsidekontroller og virksomhedskontroller, hvor politiet og Færdselsstyrelsen vil tjekke om reglerne for gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde er overholdt, sagde han.

- I princippet ser vi frem til øget kontrol i håb om at få forbedret den generelle færdselssikkerhed og skabt bedre og mere ensartede konkurrencevilkår. Altså komme nogle af de brodne kar til livs, så vi alle spiller på den samme bane, og overholder det samme sæt af spilleregler. Men vi holder øje med, at kontrollen på landevejen sker på en rimelig og smidig måde. Enhver kontrol på landevejen koster produktionstid – og tid er penge, understregede han og udtrykte tilfredshed med, at Folketinget i sidste øjeblik vedtog et bødeloft.

- Det er vi selvfølgelig tilfredse med, ligesom vi kun finder det rimeligt, at vi undgår et dobbelt sanktionssystem, hvor en arbejdsgiver ved overtrædelserne af reglerne kunne blive pålagt både en bøde og samtidig kunne blive mødt med krav om en godtgørelse til chaufføren. Ved fælles indsats var DTL, Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening med til at få fjernet denne urimelighed overfor arbejdsgiverne, så der nu alene er bødestraf, hvis reglerne ikke er overholdt, sagde Martin Danielsen.

Svært at rekruttere
Formanden kom også ind på branchens rekrutteringsproblemer og konstaterede, at efter Job i transport-kampagnen nu igen kører på fuld kraft efter en pause under COVID-19-epidemien.

- Det er ikke blevet lettere at rekruttere medarbejdere, og vi er i konkurrence med mange andre erhverv. Vi vil derfor fortsætte kampagnen for til stadighed at sikre branchens synlighed blandt unge, der står foran valg af uddannelse, og voksne, der ønsker at skifte karriere, sagde han.