Del

Adm. direktør Erik Østergaard: Myndighederne kan ikke administrere deres egne regler

Adm. direktør Erik Østergaard rettede en skarp kritik af myndighederne på transportområdet, da han aflagde sin beretning til DTL’s generalforsamling lørdag formiddag.

Men en henvisning til de uforklarlige skibs- og flyforsvindinger i det vestlige Atlanterhav, sagde Erik Østergaard, at der eksisterer en “Bermuda-firkant" mellem Færdselsstyrelsen, Motorstyrelsen, Vejdirektoratet og politiet.  

- Sager, hvor der er regler, der går på tværs af disse tre styrelser, forsvinder i dybet og bliver helt væk i kompliceret kontroltænkning. Enhver fornuftig tanke forsvinder, og vognmændene står tilbage som tabere, sagde han og gav et konkret indblik i vognmændenes oplevelser med myndighederne, sagde han bl.a. i sin beretning til DTL’s generalforsamling lørdag formiddag i Kolding. 

- Et grelt eksempel er det paradoks, at et nyt køretøj, ikke kan blive indregistreret til godskørsel for fremmed regning, hvis vognmanden ikke er i besiddelse af en godskørselstilladelse til bilen. Det bestemmer Motorstyrelsen. Men Færdselsstyrelsen udsteder ikke vognmandstilladelser, medmindre køretøjet er indregistreret på forhånd. Voila. Vognmanden må derefter fæstne lid til sin egen kreative tænkning. Det er ikke godt nok, sagde DTL-bossen.

Højaktuelt eksempel
Et højaktuelt eksempel på myndighedernes mangel på forståelse for vognmændenes vilkår og hverdag er spørgsmålet om vintertjeneste, herunder prisregulering og den dramatiske prisudvikling på brændstof.  

- I starten af marts trak Vejdirektoratet sit udbud for den kommende vintertjeneste på statsvejene tilbage. Det skete alene fordi, branchen påpegede, at det er uafklaret fx, hvilke af arbejdstidsreglerne, der er gældende før, under og efter udførelsen af vintertjenesten. DTL gjorde også opmærksom på, at der manglede kvartalsvis prisregulering efter indeks for lastbilkørsel, og med en månedlig regulering efter olieprisindekset mellem hvert kvartal. Det sidste er blevet indarbejdet i det reviderede udbud, som Vejdirektoratet udsendte to dage før påske og med en frist til 27. maj, sagde Erik Østergaard og kaldte sagen et trist eksempel på, hvordan myndighederne har opstillet spilleregler for transporterhvervet, som de ikke en gang selv kan finde ud af at håndtere i praksis.  

- Det er efterhånden blevet sådan, at vognmændene har deres hyr med at få dagligdagen til at fungere bare nogenlunde i overensstemmelse med virkeligheden. For det skal ofte ske på trods af offentlig regulering for at give mening, sagde han. 

Giv os et politisk pejlemærke
På den længere bane har DTL en forventning om, at politikerne udstikker en retning for den grønne omstilling, der ikke belæsser erhvervet med omkostninger.        

- Transportsektoren er en af de mest besværlige og tunge erhvervsgrene at rykke rundt på. Og der skal investeres rigtig mange penge, før det for alvor rykker. Det kræver, at der ligger en plan, en forsyningsstrategi. Vi kan ikke leve med hovsaløsninger, som det nu er set i flere tilfælde, sagde han.    

- Vores erhverv skal ikke være forsøgskaniner, og samfundet risikerer også i sidste ende at tabe en masse penge på fejlskud. Derfor kan man ikke blot overlade det til markedet at omstille sig. Der skal være et politisk pejlemærke. Strategien skal indeholde et svar på, hvordan man opnår mest mulig omstilling med mindst mulige omkostninger for erhvervet, sagde Erik Østergaard og forsikrede forsamlingen om, at DTL ufortrødent fortsætter arbejdet med at skabe de bedste rammer for danske vognmænd.