Del

Formand Martin Danielsen: Vognmændene er under pres

Vi skal forberede os på hårde tider. Det sagde formand Martin Danielsen bl.a. da han aflagde beretning til DTL’s generalforsamling den 21. maj i Kolding.

DTL’s formand Martin Danielsen trådte for første gang i tre år efter coronaens nedlukninger op på talerstolen for at afgive sin beretning til lørdagens generalforsamling på Hotel Comwell i Kolding. Det skete med ros til erhvervet og de forsamlede medlemmer. 

- Samfundet fandt ud af, at var der noget, der kørte, så var det lastbilerne og varebilerne. Vi vognmænd kan være stolte af at have været med til at bidrage mest muligt til, at Danmark kunne opretholde en nogenlunde normal hverdag på næsten alle områder, lød det fra formanden til medlemmerne.  

Formand Martin Danielsen konstaterede, at efterdønningerne af COVID-19-pandemien er afløst af inflation og stigende brændstofpriser, og at situationen for erhvervet fortoner sig i krise og krav til grøn omstilling uden realisme.  

Under pres fra alle sider
- Kort fortalt er vi under pres fra alle sider i øjeblikket: regeringen, de folkevalgte, myndighederne, kunderne, forbrugerne, transporten. Alle som en har en udtrykt erkendelse af, at den grønne omstilling skal realiseres, ikke mindst på grund af krisen og krigen, sagde Martin Danielsen med henvisning til de fortsatte krigshandlinger i Ukraine. 

 - Vi kan først og fremmest se, at krisen kommer til at påvirke den grønne omstilling. Det bliver vi nødt til at forholde os til, for søgelyset fra det omgivende samfund er i høj grad rettet mod transportsektorens CO2-udledning. Det har vi allerede erfaret med regeringens planer om indførelse af en kilometerbaseret kørselsafgift fra 2025, sagde han og kom så med en kraftig formaning:    

- Men det virker som om, at det med at betale for omstillingen er noget, der tilkommer andre end én selv. Og det er vel dybest set dér, vi er. For jeg kan i al fald sige på transportens vegne, at godt nok kommer vi til at bære nogle byrder, som vi sjældent har set før. Men vi kan ikke præstere de grønne ydelser, hvis ikke betalingsvilligheden er til stede i alle led. Det kommer til at koste! Og da slet ikke, hvis politikerne anser grøn omstilling på uregulerede markedsbetingelser samt yderligere skatteopkrævninger for vejen frem.  

Køretøjer bliver jaget vildt 
Martin Danielsen advarede i den anledning også mod, at politikerne presser transportbranchen i hidtil uset grad for at skubbe på den grønne omstilling. 

- Erhvervskøretøjerne vil blive jaget vildt, og de tunge lastbiler vil blive forsøgt udstødt i endnu højere grad fra bestemte områder i form af nul-emissionszoner og andre kreative tiltag. Samtidig vil vognmændene ikke ane deres levende råd om, hvilken form for alternativt brændstof, der vil være både økonomisk og forsyningssikkert at investere i, sagde han, der pointerede, at vognmændene ikke skal miste modet: 

- Vi skal tværtimod kæmpe og forberede os på hårde tider. 

Næstformand: Vi skal råbe op 
Næstformand Jens H. Petersen adresserede også fra podiet den grønne omstilling, som han kaldte uomgængelig, mens han dog forholdt sig kritisk til manglen på realitetssans hos nogle af de mest ivrige fortalere. Derfor glædede han sig bl.a. over, at de nordiske vognmænds samarbejde under NLA-flaget i Bruxelles har medvirket til også at fremme DTL’s og danske vognmænds syn på den grønne omstilling i EU.  

- Vores organisation skal være som det lille barn i H.C. Andersens eventyr om Kejserens nye klæder, der råber op, når der ikke er nogen mening med galskaben, og når sagen ikke har noget tøj på. 

Han understregede også betydningen af NLA-samarbejdet og fælleskontoret med de tyske og franske kollegaer om EU’s vejpakke, som har skabt bedre konkurrencevilkår for danske vognmænd.       

- Vi ville sætte spørgsmålstegn ved, om total liberalisering på uens vilkår er vejen ud af den krise, som verden dengang var på vej ind i som følge af finanskrisen. Og vi ville have, at transporterne har fokus på kvalitet, lovlighed, færdselssikkerhed, arbejdsmiljø og bæredygtighed. I dag har NLA været med til at skabe vejpakken. NLA er sat i verden for at bekæmpe den negative spiral mod bunden, med social dumping, ulovligheder og nomadetilværelse. NLA har bevist sit værd og er en del af vores DNA. Alliancen er også vores fremtid i et stadigt mere indflydelsesrigt EU, sagde Jens H. Petersen.