Del

Arla: Tilskud ville hjælpe på omstillingen fra diesel

Den dansk-svenske mælkegigant Arla har nu både el-­ og gas-lastbiler i flåden. Bilerne fungerer fint og er anskaffet til testning, men de er alt for dyre til at lave en holdbar businesscase, mener Uffe Sonne Pedersen, direktør for terminaler og distribution i Arla.

Både el-lastbiler og gas-lastbiler fungerer upåklageligt i de funktioner, som de egner sig til: distribution og regional transport. Det er erfaringerne fra de forsøg, som mælkegiganten Arla har med indtil videre en el-lastbil og to gaslastbiler. Men skulle bilerne fungere i stor skala, så skal priserne ned og tankningsinfrastrukturen på plads.

Det mener Uffe Sonne Pedersen, direktør for terminaler og distribution i Arla. Han ville ikke betænke sig og anskaffe flere el-lastbiler, hvis priserne var rigtige. Men det er de ikke. Arlas el-lastbil fra MAN er meget dyrere end den diesellastbil, den afløser på distributionsruten på Amager.

Positive erfaringer
- El-bilen har været i drift siden sidst i september 2020. Vi har rigtigt positive erfaringer sagt på jysk. Bilen har løst opgaverne 1:1 og gør det lige så godt som en traditionel bil, siger han, der er overrasket over, at der ikke har været kritiske issues.

- Det er jo en ny teknologi. Det er sådan, at vi tænker, at det er alligevel ok, at den kører, siger han.

Også bilens faste chauffør Jack Hansen er tilfreds med den nye arbejdsplads.

- Det er jo som at køre en personbil. Den er lydløs, og så følger den meget bedre end dieselbilen med resten af trafikken i byen. Når bilen er til service, kan jeg næsten ikke vente med at få den tilbage igen, siger han.

Desværre er bilen alt for dyr til at kunne indgå i en normal forretning, mener Uffe Sonne Pedersen.

- I Arla har vi 100 trækkende enheder til indsamling og 200 enheder til distribution, så vi kan arbejde med det her uden at sætte forretningen på spil. Men det kan godt være svært for en mindre vognmand, siger han.

Den høje pris skyldes, at bilen bare findes i 15 eksemplarer og derfor praktisk talt er en prototype. Arla’s erfaringer med el-lastbilen indgår i MAN’s produktudvikling, og det kommer nye købere til at nyde godt af.

To biogasbiler
Arla har også to biogastrækkere fra Scania, som kom i drift efteråret 2019. Hele vogntoget, bil, traileren og kølesystemet bliver alt sammen drevet af trækkeren. Også de biler har Arla anskaffet for at teste teknologien i praktisk brug.

- De kører upåklageligt og løser opgaverne som traditionelle dieselbiler. Merprisen, som en gasbaseret trækker koster, er meget mindre end ved en el-bil. Måske 10-15 procent i forhold til en dieselbil.

Barrieren er, at infrastrukturen til tankning ikke er på plads, siger Uffe Sonne Pedersen, der mener, at biogas er et interessant alternativ til diesel, hvis vi på den korte bane skulle gøre noget ved CO2- udslippene.

- Gassen bliver produceret, men udfordringen er distributionen. Gastankene skal helst ligge så tæt på vores garager, som det kan lade sig gøre, siger han.

Forskellige teknologier i brug om ti år
Uffe Sonne Pedersen forudser, at transporten i Danmark om ti år vil blive udført af forskellige teknologier alt efter, hvilken transport, der skal udføres.

- Når det gælder indsamlingen af mælken ude ved landmændene, så kører vi med 56 tons vogntog. Og i dag er der ikke nogen, som kan levere stærke nok motorer som alternativ til diesel. Men til distributionen er der allerede i dag tilgængelige teknologier såsom elektriske lastbiler. Gasbilerne er på markedet, og de er velegnede til længere ruter. Men vi er nok først henne sidst i det her årti, før priserne begynder at rette sig, når masseproduktionen kommer i gang, anslår han.

Skal der ske noget for alvor inden da, skal politikerne komme på banen og ændre rammebetingelserne for overgangen til klimavenlige teknologier.

- Ser vi på rammebetingelserne i Danmark, er det meget begrænset, hvad der er af support. Der er ikke rigtig noget incitament til at skifte væk fra dieselbilerne. Rigtig mange virksomheder vil gerne gøre noget, men mange holder sig tilbage, fordi det er svært at lave en holdbar businesscase. En pulje eller tilskud eller hjælp til infrastrukturen ville givet hjælpe, siger Uffe Sonne Pedersen.

Læs historien i dtl-magasinet danske vognmænd nr. 6-7, 2021