Del

Klima: Transport bliver dyrere

Den grønne omstilling af hele den europæiske transport­ branche kommer ikke til at ske “over night” og vil kræve voldsomme investeringer. Vi kommer til at kræve bedre in­citamenter for de nordiske vognmænds langsigtede investeringer, skriver vores mand i Bruxelles i denne kommentar.

NLA og vores tyske og franske kollegaer på fælleskontoret i Bruxelles var i slutningen af maj arrangør af et webinar for at sætte den grønne omstilling af transporten til debat.

Her havde vi bl.a. deltagelse af dr. Manfred Schuckert, som er Head of Emmissions & Safety hos Daimler AG. Og budskabet fra Daimler er endog meget klart: Den grønne omstilling kommer til at koste penge. Transport- en bliver ganske enkelt dyrere.

Paneldeltagerne var dog enige om, at der er behov for tid. Det svenske socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Johan Danielsson leverede et stærkt budskab om, at omstillingen skal ske, så det er muligt for de små og mellemstore virksomheder at være med. Vognmændene er som bekendt dybt afhængige af producenterne og energibranchen, når det drejer sig om de nye teknologier. Så køretøjer skal så at sige være tilgængelige til konkurrencedygtige priser.

Som vores kollega Florence Berthelot fra den franske vognmandsorganisation FNTR understregede, er vognmandsorganisationerne dog allerede i fuld gang med initiativer, som skal nedbringe CO2-udledninger.

Det drejer sig fx om bedre vedligeholdelse af køretøjer, mindskning af vindmodstand, uddannelse af chauffører i miljørigtig kørsel, bedre flådestyring af vognparken og anvendelse af alternativer til fossil diesel som biogas og biobrændsel.

Langsigtede investeringer kræver incitamenter
Samtidig har vi selvfølgelig mere end et øje på det øverste politiske niveau, som udstikker de fremtidige rammer for vores branche.

EU-Kommissionen har lagt sig i selen for at levere på de ambitiøse mål med EU’s klimalov, hvor man forpligter sig til at reducere drivhusgas-emissioner med 55 procent inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2050. Et flertal i Europa-Parlamentet er endda villig til at gå endnu længere. Men som de fleste andre steder kræver det også to til en tango i Bruxelles - i det her tilfælde parlamentet og EU’s medlemslande. Sidstnævnte har sat en grænse ved 55 procent reduktioner.

Hvad betyder det så for godstransporten?

Helt konkret vil man fra Bruxelles fremsætte en lang række lovforslag, kaldet “Fit for 55”-pakken, som skal sætte skub på den grønne omstilling af transportsektoren. Det forlyder, at pakken offentliggøres den 14. juli, og herefter starter arbejdet med at behandle lovforslagene, når Europa-Parlamentet og EU’s ministerråd sætter sig til bordet.

På vores nylige webinar påtog NLA’s bestyrelses- formand, DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, sig at minde om, at vognmandsbranchen har behov for klare incitamenter fra EU, så vores medlemmer kan planlægge og foretage langsigtede investeringer.

Når vi over de næste par måneder får vished om Kommissionens planer, kommer NLA sammen med vores tyske og franske kollegaer til at gøre vores for at påvirke processen for, at det behov står klart for alle, der har en finger på knapperne til maskineriet.

Læs klummen i DTL-Magasinet Danske Vognmænd nr. 6-7, 2021