Del

Øgede arealkrav giver store udfordringer for dyretransportører

En ny forordning for dyretransport skal indeholde større arealkrav til dyrene, mener EU-Kommissionen. DTL Dyr ser store økonomiske og klimamæssige udfordringer ved forslaget.

DTL’s specialforening for dyretransportører, DTL Dyr, slår sig i tøjret ved udsigten til dele af indholdet i en ny transportforordning. 

Det gælder ikke mindst EU-Kommissionens forslag om at hæve kravet til det areal, som dyrene har til rådighed i forbindelse med transporten fra stald til slagteri. For svin stiger arealkravet med omkring 40 procent og for kreaturer med op til 70 procent. Krav, som kommer til at give væsentlige økonomiske og miljø- og klimamæssige udfordringer, mener DTL Dyr. 

- Der er nogle voldsomme stigninger i kravene til arealet til dyrene i Kommissionens forslag. Det er meget drastisk og vil gøre dyretransport mindre produktiv, dyrere og medføre højere miljø- og klimabelastning, siger sekretær for DTL Dyr og chefkonsulent i DTL – Danske Vognmænd, Søren Büchmann Petersen. 

Håndhævelse er nøglen til bedre dyrevelfærd 

DTL anslår, at de forøgede arealkrav på hhv. 40 procent for svin og 70 procent for kreaturer vil medføre en tilsvarende forøgelse af antallet af transporter med afledte negative effekter på trængsel, energiforbrug og CO2-udslip. Det fremgår af DTL’s høringssvar til transportforordningen. Heraf fremgår det også, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at de forøgede arealkrav skulle føre til bedre dyrevelfærd, men derimod vurderer DTL Dyr, at kravene bl.a. kan gøre køretøjet mere ustabilt og forøge risikoen for at køretøjet vælter, idet vægten på ladet kan forskydes 

Søren Büchmann Petersen mener, der er en oplagt mulighed for at forbedre dyrevelfærden, som transportforordningen ikke berører, nemlig spørgsmålet om håndhævelse af de eksisterende regler. 

- Høringerne i Europa-Parlamentets særlige udvalg for dyretransport, ANIT, har vist, at de største dyrevelfærdsproblemer under transport skyldes overtrædelse af eksisterende regler, og bedre håndhævelse af reglerne i hele EU er afgørende. Dyrevelfærden ville kunne få et stort løft, hvis man blot sørgede for, at eksisterende regler overholdes fremfor at opfinde nye skærpelser, siger han. 

Fremskridt i ansvarsspørgsmål 

I DTL Dyr hæfter man sig dog ved en tilsyneladende lydhørhed overfor dyretransportører i spørgsmålet om ansvarsfordeling og transportegnethed. Under de gældende regler og deres fortolkning har vognmænd og chauffører gennem årene oplevet at blive holdt ansvarlige for at have transporteret dyr, som på grund af gamle og i nogle tilfælde skjulte skader ikke har været transportegnede. 

En formulering i udkastet til den nye forordning indikerer, at chaufføren og transportøren ikke holdes ansvarlig for skader, der er opstået inden pålæsningen. Det vil være en klar forbedring og logisk, hvis det er landmanden, der kender dyrene og har truffet beslutning om at sende dem, som bærer ansvaret for at sikre, at dyr er transportegnede, siger Søren Buchmann Petersen. 

- Transportørens ansvar skal starte ved rampen, og DTL Dyr er glad for, at der er positive tegn på, at Kommissionen har lyttet til branchens ønske om en mere klar og logisk fordeling af ansvaret for transportegnethed. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2024