Del

Et skridt nærmere en ny ansvarsfordeling for transportegnethed hos dyr

Torsdag den 2. december blev en skelsættende dag for danske dyretransportører. Europa-Parlamentets undersøgelsesudvalg for dyretransport (Anit-udvalget) har nemlig efter en række høringer, der skulle belyse problemerne med den gældende transportforordning, stemt for, at ansvarsfordelingen for transportegnethed ændres.

CPE

- Parlamentet sender et meget kraftigt signal til Kommissionen om, at reglerne bør ændres, så man får en mere logisk ansvarsfordeling, hvor aktørerne får ansvar for det, som de i praksis har indflydelse på og kan kontrollere. Det er enormt positivt med så entydig en opbakning fra Anit-udvalget, og det giver et godt rygstød for det videre arbejde med at påvirke Kommissionen, udtaler direktør i Nordic Logistics Association (NLA) Torsten Laksafoss Holbek. NLA – direktøren har gennem hele rapport- og forhandlingsforløbet sammen med DTL Dyrs sekretær, Søren Büchmann Petersen, haft intensiv dialog med de danske Europa-parlamentarikere i udvalget Asger Christensen og Niels Fuglsang.

1.233 ændringsforslag

Dagen før - onsdag den 1. december - havde parlamentarikerne i udvalget deres afsluttende debat om de vigtigste resultater om påståede overtrædelser af anvendelsen af EU's regler om beskyttelse af dyr under transport, inden for og uden for EU. Der var var her stillet hele 1.233 ændringsforslag, og der er undervejs indgået mange kompromisser om den endelige rapport og henstillingerne.

- Jeg synes, at der under debatten er blevet sagt mange fornuftige ting. Bl.a. fremhævede flere, at det især handler om implementering og håndhævelse, Derudover blev der også rettet kritik af Kommissionens laden stå til og manglende forståelse og initiativ. Den stemning har man kunnet fornemme hele vejen igennem forløbet, udtaler Torsten Laksafoss Holbek.

Ny kamp om køretid kan forventes

DTL har sammen med de andre vognmandsorganisationer påpeget problemerne med den nuværende ansvarsfordeling for transportegnethed og efterspurgt en ændring, så det bliver besætningsejer, der skal være eneansvarlig for, at dyrene er transportegnede forud for transporten.

Næste skridt er, at rapporten skal behandles af hele parlamentet i januar – det man kalder plenarforsamlingen – hvorefter rapporten overgives til Europa-Kommissionen, hvor den skal danne grundlag for Kommissionens udarbejdelse af forslag til en ny transportforordning. - Udvalget er stadig ret delt i spørgsmål som grænser for køretid. Forslaget om et generelt 8 timers forbud blev således snævert nedstemt med kun én stemme. Så en ny kamp om dette kan forventes frem mod plenarafstemningen, fastslår NLA’s direktør.

DTL Dyr på hårdt arbejde

Parallelt med processen i Parlamentet har specialforeningen DTL Dyr på sin side arbejdet hårdt på at få opbakning fra regeringen og Fødevarestyrelsen til ønskerne om visse ændringer af transportforordningen, når ministerrådet på et tidspunkt kommer ind i billedet. Det var også DTL Dyr, der var medarrangør af besøget fra Anit-udvalget i Danmark og dialogen med parlamentarikerne ude hos vognmændene. – Uden DTL Dyr vil det være svært at fastholde det sigte, som branchen har lagt for forbedringer og forhåbentlig ændringer af forordningen. Mange stemmer har talt i denne sag, men specialforeningen har gjort noget ved det, understreger Torsten Laksafoss Holbek.

I dag holder medordførerne i udvalget Daniel Buda (EPP, RO) og Isabel Carvalhais (S&D, PT) en pressekonference for at præsentere resultatet af afstemningen. Pressekonferencen vil blive livestreamet fra Parlamentet

Pressekonference EP