Del

Dyretransport: Europa-Parlamentet opfordrer til en klar ansvarsfordeling

Europa-Parlamentet vedtog i dag sin betænkning om dyretransport, og sender dermed en liste med anbefalinger til EU-Kommissionen, som i øjeblikket er ved at gennemgå reglerne om dyretransport.

CPE

NLA i Bruxelles mener, at branchen kun kan være tilfreds med, at Parlamentet efterlyser en mere klar ansvarsfordeling mellem landmand og transportør. Det vil sikre, at kun dyr, der er egnede til transport, rent faktisk bliver transporteret, og dermed vil dyrevelfærden blive forbedret. NLA har efterlyst den ændring, siden ANIT-udvalget startede sit arbejde, og opfordrer nu Kommissionen til at lytte til MEP'erne og medtage det konkrete forslag.

- Dette er et meget vigtigt skridt i retning af at forbedre velfærden for transporterede dyr, forklarer direktør i NLA, Torsten Laksafoss Holbek. – Vognmænd og dyretransportører har i årevis stået i vanskelige situationer, hvor chaufføren og vognmændene blev holdt ansvarlige for eksisterende blå mærker eller skader, der skete på bedriften forud for transporten. Det er naturligvis uacceptabelt for alle og skadeligt for dyrevelfærden

Dialog med Kommissionen

 - Indførelse af en mere logisk ansvarsfordeling vil i høj grad hjælpe til med at undgå disse tilfælde. Den landmand, der kender dyrenes historie, og har reel mulighed for at observere dem, får – hvis det står til Parlamentet – ansvaret for at sikre, at dyrene rent faktisk er transportegnede.

Transportøren bør på sin side bære det fulde ansvar for læsning og aflæsning af dyrene. Det samme gælder med hensyn til køretøjets stand og lovlighed, den korrekte træning og instruktion af føreren og kvaliteten af ​​kørslen, fastslår NLA-direktøren. – Vi ser nu frem til dialogen med Kommissionen, så vi kan sikre, at Parlamentets anbefaling bliver taget med i de reviderede regler.

Parlamentet afviste samtidig et forslag om generelt at begrænse transporten af ​​alle dyr til 8 timer.

NLA pressemeddelelse