Del

Et kig ned i NLA's maskinrum

DTL’s og NLA’s mand i Bruxelles giver her et indblik i det benarbejde, som organisationen har i gang i forbindelse med den store klima-lovpakke, Fit for 55.

Den 14. juli i år mens de fleste af os havde det ene ben ude af døren og tankerne indstillet på sommerferie, landede EU-Kommissionens enorme Fit for 55-lovpakke på NLA og DTL’s bord.

Hvad gik forud? Og hvad sker der egentlig i NLA’s maskinrum efter lanceringen af pakken? Hvordan planlægger vi vores arbejde med at påvirke lovgivning- en i de kommende måneder?

I månederne op til publiceringen af lovpakken forsøgte alle, som havde en aktie i EU-Kommissionens udspil, at gøre sig til. I NLA gav vi vores input til embedsmændene i Kommissionen på de enkelte dele af lovpakken, som påvirker transportsektoren.

Klar med politisk reaktion
Da pakken så endelig blev publiceret, havde vi vores politiske reaktion klar sammen med de tyske og franske kolleger fra fælleskontoret i Bruxelles. NLA meldte klart ud, at vi hjertens gerne vil være en del af den grønne omstilling. Men ikke for enhver pris og slet ikke, hvis vi kan se frem til dobbelt- og sågar trippelbeskatning.

Nu er vi så i gang med en ny del af arbejdet, hvor bolden så at sige er givet op, og Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande i Rådet skal arbejde med forslag- ene. Og med politik og i særdeleshed EU-politikken

er det sådan, at det forslag, der kommer ind i den ene ende, ændrer sig markant, når det kommer ud på den anden side, og skal implementeres som lovgivning i EU-landene.

Fra NLA’s side er vi nu i gang med et analysearbejde, hvor vi sammen med de danske, norske, svenske og finske kolleger dykker ned i de hundredvis af sider lovgivning, som bl.a. handler om energibeskatning, en udvidelse af CO2-kvotehandelssystemet til også at omfatte vejtransport og det store forslag om at udrulle mere grøn infrastruktur i Europa for at nævne de tre hovedprioriteter, vi ser på.

Her koordinerer vi den nordiske holdning, så vi kan give et samlet indspil til den internationale transport- organisation IRU, hvor man også har nedsat en arbejdsgruppe til at analysere Fit for 55-pakken. Alt dette skal så munde ud i positionspapirer, så vi er bevæbnet med klare holdninger og forslag, når vi mødes med politikere og embedsmænd.

Følger debatterne
Før vi gør det, skal der dog indhentes informationer. Hvordan stiller Parlamentet sig til forslaget om at udvide CO2-kvotehandelssystemet til vejtransport? Og hvilke tanker gør EU’s medlemslande sig om dette? Er der særlige nordiske hensyn, vi skal være opmærksomme på? Og er der andre store aktører, som vi skal koordinere med, fx shipping eller lastbilproducenterne?

For at blive klogere på dette følger NLA debatterne i Europa-Parlamentets transport-, energi og klima-, og miljøudvalg. Vi taler med europaparlamentarikerne og deres assistenter. Og vi taler med embedsmændene på de nordiske EU-repræsentationer i Bruxelles, foruden de mange andre transportlobbyister her i byen, som er en del af informations-basaren, hvor man deler betragtninger og viden med hinanden.

Vi er stadig på et tidligt stadie, men når forhandlingerne bliver mere konkrete, skal parlamentets fagudvalg stemme om de enkelte forslag. Her vil NLA komme med anbefalinger til europaparlamentarikerne og så vidt muligt sikre os, at vognmændenes interesse bliver hørt i arbejdet med Fit for 55-pakken.

Det kommer vi til at fortælle meget mere om i DANSKE VOGNMÆND.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 10, oktober 2021