Del

Vognmandskursus: Varebil

Her kan du læse om DTL's varebilsvognmandskursus

Kursets forløb

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve

Kursets indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

Pris

 • 5.995 kr. + moms.
 • 4.995 kr. + moms for medlemmer af DTL-Danske Vognmænd.

Prisen er inkl. materialer og forplejning

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om DTL's varebilsvognmandskursus?

Så kan du ringe ringe til vores uddannelsesleder, konsulent og underviser Kurt Rinhack på 7015 9555.

Om DTL's kurser

Tag dit kursus hos DTL

Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag. Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.

Vi ved, at flere kursister ikke har let ved at sidde på skolebænken. Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.

DTL er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.