Del

Kursusbeskrivelse: Varebilsvognmandskursus

Her kan du læse om DTL's varebilsvognmandskursus

Forløb, indhold og pris

Kursets forløb

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve

Kursets indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler, herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik
 • Farligt gods
 • Lastsikring
 • Fødevarelovgivning
 • Affaldshåndtering
 • Levende dyr

Pris

 • Ikke-medlemmer: kr. 6.995,- ekskl. moms
 • Medlemmer af DTL - Danske Vognmænd: kr. 5.995,- ekskl. moms
 • Ved evt. reeksamen kr. 1.000,00

Prisen er inkl. materialer og forplejning

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om DTL's varebilsvognmandskursus?

Så kan du ringe ringe til vores uddannelsesleder, konsulent og underviser Kurt Rinhack på 7015 9555.

Tag dit kursus hos DTL

Vi rådgiver og hjælper de danske vognmænd hver dag. Vores undervisere har uddannet vognmænd i mange år.

Vi ved, at flere kursister ikke har let ved at sidde på skolebænken. Du kan tage dit kursus flere steder i landet på forskellige tider af året.

DTL er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at holde vognmandskurser.