Del

Tysk/fransk samarbejde med de nordiske vognmænd er nu oppe at køre

Den nordiske sammenslutning af vognmandsorganisationer, NLA, markerede i går officielt det nye samarbejde med søsterorganisationerne FNTR fra Frankrig og BGL fra Tyskland.

Det skete ved et frokostmøde i Bruxelles, hvor ambassadører og transportattachéer fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig var inviteret til en præsentation af det fælles kontor i EU-hovedstaden og en gennemgang af dagens udfordringer i transporterhvervet. Bagefter var der en åben og uformel drøftelse mellem organisationerne og de officielle repræsentanter for regeringerne. Senere på dagen var der reception samt ”sættemøde” på det nye kontor mellem NLA, FNTR og BGL, hvor det fremtidige tættere samarbejde blev drøftet.

Styrker erhvervets budskaber

NLA formand og direktør i DTL Erik Østergaard ser dialogmødet med ambassadører og attachéer som en frugtbar måde at have en helt uformel kontakt til regeringsrepræsentanterne. – Det er godt og frugtbart, at vi kan have sådanne dialoger forud for fx ministerrådsmøder, så de respektive ministre har et billede af, hvordan erhvervets repræsentanter evner at samle sig om fælles synspunkter. Det gør det også lettere at manøvrere i det politiske farvand, der til tider kan være fyldt af klippeskær, når det gælder vejtransportens rammevilkår. Vi håber på at kunne gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

Erik Østergaard peger på, at åbningen af det fælles kontor i Bruxelles er en markering af organisationernes tætte samarbejde i de senere år. Et samarbejde, der gerne skal blive endnu stærkere og dermed til fordel for vognmændene: – I denne for vejtransporterhvervet så afgørende tid, med de mange udfordringer i form af fx bæredygtighed, chaufførmangel, mobilitetspakker, vil vi sammen styrke erhvervets budskaber, så vi kan fastholde erhvervets konkurrenceevne i en verden under forandring.”

Nordmand fungerende direktør

Arbejdet med at skabe de fælles rammer for de nordiske, franske og tyske vognmænd tilskrives ifølge NLA formanden det store arbejde, som nu afdøde direktør for NLA, Søren Hyldstrup Larsen, lagde i den daglige dialog med FNTR og BGL – Søren havde i mange år et løbende og godt samarbejde med vores franske og tyske venner, og han var til stede på organisationernes årsmøder hvert gang. Vi skylder ham derfor tak for, hvad vi har opnået. Nu har vi sat en proces i gang med at finde en ny direktør, der skal udvikle på det videre samarbejde. Indtil da er fungerende direktør Jan-Terje Mentzoni fra NLF. Så NLA er i den grad oppe at køre og klar til at fortsætte i sporet, slutter Erik Østergaard.

FNTR er den førende organisation for vejtransport i Frankrig med 5.000 medlemsvirksomheder.

BGL er brancheorganisation for vejtransport og logistik i Tyskland med 7.000 tilknyttede medlemmer.

NLA er den fælles alliance mellem vognmandsorganisationerne i Sverige (Sveriges Åkeriföretag (SÅ)), Danmark (DTL-Danske Vognmænd (DTL)), og Norge (Norges Lastebileier-forbund (NLF)) i et tæt samarbejde med Finsk Transport og Logistik (SKAL).

NLA repræsenterer 16.000 medlemsvirksomheder.