Del

Thortrans A/S har styr på klimaet

Hos Thortrans A/S i Randers har man netop lagt sidste hånd på virksomhedens første ESG-rapport.

Thortrans A/S i Randers vægter at have styr på miljøet mere end de fleste. Og ifølge medejer Lars Thomas Kristensen af en god grund. 

- Det kommer til at betyde noget for forretningen, at vi kan dokumentere vores CO2e-udledning. Hvis vi ikke kan det, vil kunderne vælge os fra. Vi ville miste kunder, hvis vi ikke handler på det her, siger han. 

Det er ikke nyt, at virksomheden arbejder med grøn omstilling. 

- Vi har i en årrække arbejdet med mange af begreberne indenfor bæredygtighed. Og vi har arbejdet med grøn omstilling, inden den slags blev et faktisk begreb. Vi føler, at vi er blevet gode til data, og vi har haft efterspørgsel på CO2e-data i flere år fra nogle store udenlandske kunder. Vi lavede den første CO2e-beregner tilbage i 2010. Og i dag har vi udviklet en ny CO2e-beregner, som vi bruger til vores kunder, siger han, der nu også kan sætte kryds ved virksomhedens første ESG-rapport for 2022-2023. 

- Det første af 2024 er gået med at rapportere og dokumentere vores CO2e-udledning overfor kunderne. Den første ESG-rapport for 2022-2023 er skrevet ind i ledelsesberetningen i årsregnskabet. Man skal være klar over, at når man bevæger sig ind i det her ESG-land, så skal man gøre det, man siger, man gør. Og så skal man lige bevise det.  

CO2-kompensering 

Overblikket over virksomhedens CO2e-udledning har givet Thortrans A/S mulighed for at sælge såkaldt CO2e-kompenserings produkter til kunderne via CO2e-reduktioner, som virksomheden har oparbejdet internt.  

- Tag fx en palle af jomfrueligtræ. Den har en CO2e-udledning baseret på kiloværdien på træ. Tager vi en palle, som vi har fremstillet af 100 procent genbrugstræ, har træet brugt sin CO2e-udledning en gang. Genbrugstræets CO2e-udledning i forhold til Jomfrueligt træ er derfor nul. Kører man sin transport på paller fremstillet af genbrugs træ, så kan man sænke den totale CO2e-udledning på forsendelsen. Transporten med paller fremstillet i genbrugstræ er derfor mere klimavenlig, forklarer Lars Thomas Kristensen. 

- Kunderne får mulighed for at vælge en mere grøn transport via paller fremstillet af genbrugstræ. Det hjælper kunderne på deres klimaregnskab, at de har valgt paller fremstillet af genbrugstræ. En genbrugspalle og en palle fremstillet af genbrugstræ er 2 forskellige ting. Pallen fremstillet af genbrugstræ har været bragt i proces og deri ligger forskellen. 

Via Thortrans A/S’ CO2e-beregner kan kunderne se, hvor meget CO2e-udslip en given transport giver, og vælge CO2e-kompensering ind i beregneren og se, hvordan det påvirker det samlede CO2e-udslip. 

Andre grønne tiltag 

Thortrans A/S har en afdeling, som oparbejder alle affaldsfraktioner, og det betyder, at virksomheden er 99 procent affaldsneutral.  

- Alt, som ellers ville have tilgået affaldsstrømmen, genanvender vi og bruger i en eller anden form. Fx består en stor del af vores affald af træ. Det laver vi om til en række forskellige produkter, bl.a. laver vi paller, træflis til haver og transportkasser. Det arbejde har ført til, at vi er kommet i Erhvervsstyrelsens anbefalingsguide til, hvordan man reducerer udledningen af CO2e med cirkulære tiltag. I afdelingen presser vi også flamingo og pap samt granulerer plastik.  

Elektriske lastbiler er det endnu ikke blevet til, men virksomhedens personbiler er eldrevne. 

- Vi er på udkig efter El lastbiler, der har en lang nok rækkevidde til vores brug, rækkevidden er en af de udfordringer, der er. Vi har installeret HVO-tankanlæg, så vi kan tilbyde næsten CO2e-neutral transport på HVO til de kunder, der ønsker det. HVO er næsten dobbelt så dyrt som traditionel diesel. Alligevel har der været nogle enkelte kunder, der har ønsket at betale ekstra for den mindre CO2e udledende transport, siger Lars Thomas Kristensen og fortsætter: 

- El-lastbilerne kommer vi alle til at forholde os til. Men der går jo tid. Den hurtige grønne omstilling er at bruge HVO i stedet for diesel. Du skal ikke omstille flåden, fordi alle lastbiler kan køre på HVO. Kompenseringseffekterne gør, at HVO på sigt kan blive attraktivt, når flere bliver forpligtet til at dokumentere deres CO2e-udslip. 

Alle lastbiler kører på regummierede dæk, og bilparken er så ny som muligt – sidste år indkøbte man således 50 nye lastbiler – ud af en samlet flåde på lidt over 100 biler.  

I bestræbelserne på at komme yderligere ned i dieselforbrug og deraf følgende CO2e-udledning har Thortrans A/S investeret i en ny elektronisk ruteplanlægning. Og det har allerede givet pote. 

- De kørte kilometer er reduceret med lidt under fem procent. 

Nyt forretningsområde 

Fokusset på rapportering og dokumentation af CO2e-udledninger og -reduktioner fører nu til, at Thortrans A/S vil tilbyde et værktøj, som kan lette de opgaver for andre virksomheder, også uden for transportbranchen. Virksomheden har udviklet en såkaldt CEMS-platform, der kan beregne CO2e-udledninger og -reduktioner til brug for CO2e-regnskab og ESG-rapportering.  

- Platformen er designet til, at alle typer virksomheder kan købe sig ind som brugere. CEMS platformen er lavet på baggrund af det grønne arbejde, vi har lavet gennem mange år. Man kan beregne CO2e-reduktion, CO2e-udledning, lave LCA beregninger og danne et ESG-dokument til hjælp for ESG-rapportering. Der er kildehenvisninger på alt som CEMS kan beregne, brugeren skal uploade sin dokumentation i CEMS. Herefter kan virksomhedens revisor revidere og trække en Excel, der er bygget op efter Navision-princippet, og som dokumenterer virksomhedens CO2e-udledning og reduktioner mm. Tanken er, at alle typer erhvervsvirksomheder også udenfor transportbranchen køber en licens og bruger platformen til deres årsregnskab og ESG-rapportering, fortæller Lars Thomas Kristensen. 

Hvad er ESG?

ESG står for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (Environmental, Social, and Governance) kriterier. Disse kriterier bruges som en ramme for at evaluere og vurdere bæredygtigheden og etisk styring af en virksomhed eller en investering. 

INDSTILLET TIL DEN GRØNNE TRANSPORTPRIS

Thortrans A/S er indstillet til Den Grønne Transportpris 2025, som DTL og Jyske Finans står bag. Vinderen kåres på Transport 2025 i Herning. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2024