Del

Nordic Logistics Association (NLA) søger administrerende direktør/top-lobbyist til Bruxelles

Transportpolitik og godstransport i EU er højt på dagsordenen. NLA søger ny top-lobbyist og administrerende direktør til at varetage de nordiske vognmænds interesser i Bruxelles.

Vi søger en erfaren lobbyist, helst med solidt kendskab til transportpolitikken i EU og i Norden, og som med base i Bruxelles kan fastholde, opbygge og udvikle NLA’s netværk, indflydelse og gennemslagskraft i EU på vegne af ca. 17.000 nordiske vognmænd, herunder i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med søsterorganisationer i en række andre centrale EU-lande.

Du skal have dokumenteret Bruxelles-erfaring og indgående erfaring med såvel EU-systemets formelle som uformelle arbejdsgange. Du kan tænke strategisk og langsigtet i fht. både dagsordner og alliancer, og kunne overskue og formidle komplekse sager i ofte langstrakte forløb til relevante interessenter - medlemmer, politikere, organisationer og medier.

Du skal være klar til at operere en stor del af tiden på egen hånd i Bruxelles, men med daglig inddragelse, sparring og koordinering med de nordiske organisationers ledelser og medarbejdere. Du vil ofte være vært for de nordiske organisationers besøg i Bruxelles og Strasbourg, være en helt central aktør i det internationale samarbejde om godstransport med den dertil hørende rejseaktivitet, og du vil jævnligt skulle deltage i koordinering og møder i de nordiske lande.

Vi forventer, at du uden problemer kan gebærde dig på de skandinaviske sprog, samt mestrer ét eller flere europæiske hovedsprog.

Du vil referere til NLA’s bestyrelse, der består af de administrerende direktører fra DTL - Danske Vognmænd (DTL), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

NLA består af de 3 store nordiske vognmandsorganisationer. Finske SKAL er associeret medlem. NLA har kontor centralt i Bruxelles, og for nyligt i et udvidet kontorfællesskab med søsterorganisationerne fra Frankrig og Tyskland. NLA-kontoret har kontinuerligt en nordisk akademisk praktikant tilknyttet ét semester ad gangen, hvorfor det også påhviler NLA-direktøren at skabe et indholdsrigt, relevant og fagligt udviklende forløb for den studerende.

Danske og ikke-skandinaviske ansøgere bedes sende deres ansøgning samt CV til:

DTL-direktør Erik Østergaard på mail: eoe@dtl.eu

Svenske ansøgere bedes sende deres ansøgning samt CV til:

SÅ-direktør Rickard Gegö på mail: rickard.gego@akeri.se

Norske ansøgere bedes sende deres ansøgning samt CV til:

NLF-direktør Geir Mo på mail: gam@lastebil.no

 

Ansøgningsfrist er mandag den 21. oktober kl. 12.

Samtaler forventes afviklet i uge 44.