Del

Mesterflyt A/S efterlyser grønne krav fra det offentlige

Elektriske lastbiler er der ikke råd til endnu, men på de fleste øvrige punkter herunder genanvendelse af affald og flyttekasser forsøger flyttevirksomheden Mesterflyt A/S i Holbæk at rykke på den grønne dagsorden. Desværre har de endnu ikke kunderne især fra det offentlige med på ideen.

Hvor er de grønne krav til flytninger fra kunderne blandt især kommuner og andre offentlige instanser? Det spørger adm. dir. Victor Helgogaard fra Mesterflyt A/S i Holbæk, der løser opgaver for en lang række sjællandske kommuner, men stort set ikke oplever miljøkrav fra nogen af dem.

- Kommunerne er gode til at gå ud og sige, vi vil gerne have grøn omstilling som hovedmål for jer, men de kigger stadig kun på prisen og ikke på kvalitet og miljømæssig påvirkning. Hvis kommunen eller staten ikke er med til at løfte her, så kommer vi ikke videre, siger han til DANSKE VOGNMÆND.

Ikke både billigst og mest miljørigtige

Virksomheden har de seneste par år arbejdet målrettet på at formindske aftrykket på klima og miljø. Chaufførerne har været på kursus i energi- rigtig køreteknik, tomkørslen er blevet reduceret, et nyt flådestyringssystem er taget i brug og pap- kasserne, som virksomheden er storforbruger af, bliver produceret, så de belaster klimaet mindst muligt. Og i januar 2023 udkommer Mesterflyt A/S med sit første klimaregnskab, som dokumenterer fremskridtene på miljøområdet. Et regnskab som går tilbage til 2020 og viser udviklingen igennem de sidste tre år.

Men når pris og ikke grønne løsninger vægter højest, når kunderne skal vælge flytteleverandør, er Mesterflyt’s grønne profil ikke en ubetinget konkurrencemæssig fordel. Som virksomhedens driftschef René Hauge formulerer det:

- Vi kan ikke både være de billigste og de mest miljørigtige. Det hænger desværre ikke sammen. Der sidder folk i regeringen og Folketinget, som vil have os til at lave alle mulige grønne tiltag. Men hvis de ikke banker dem, som skal lave udbud, oven i hovedet, er vi lige vidt, siger han og henviser til et helt aktuelt udbud fra en betydelig offentlig instans, hvor grønne hensyn nok er et ønske, men ikke et krav.

Køretekniske kurser sparer 11 procent

Virksomhedens første grønne regnskab var under udarbejdelse, da DANSKE VOGNMÆND efter nytår lagde vejen forbi Holbæk. Den største klimasynder i regnskabet, kørslen, er det dog begrænset, hvad virksomheden kan gøre ved. Ellastbiler, som ville kunne reducere Mesterflyt A/S’ klimapåvirkning drastisk, er nemlig endnu ikke tilgængelige, hverken når det gælder pris eller rækkevidde.

- Det her med at købe elbiler er forbeholdt nogle lidt større virksomheder, som gerne vil ud med et statement. Vi holder hele tiden øje med den nye teknologi. Men vi er slet ikke der endnu, hvor vi kan gå ud og investere mere end to millioner i en elektrisk lastbil, som formentlig ikke engang kan dække vores kørselsbehov, siger Victor Helgogaard.

- Derfor er vi nødt til at overveje, hvad vi så kan gøre. Vi kan reducere noget af den kørsel, vi i forvejen har fx ved at minimere vores tomkørsel. Det har vi gjort ved at oprette en afdeling inde i Albertslund, hvortil vi har flyttet biler og de fleste af medarbejderne, så de kommer tættere på vores kunder. Nogle chauffører har bilerne med hjem efter fyraften, så de ikke skal køre ud til lageret i Holbæk eller Albertslund, hvis ikke det giver mening. På den måde sparer vi en del på vores forbrug af brændstof og dermed vores CO2-udledning, siger han.

Der har også vist sig at være meget at hente, når det gælder at få chaufførerne til at lette foden fra speederen i dagligdagen.

- Vi har fx sendt vores chauffører på Eco Driving-kursus. Chaufførerne har derudover lært lidt om grøn kørsel i forbindelse med kørekortet, og varebilschaufførbeviset har givet chaufførerne et vist kendskab til grøn kørsel, siger René Hauge, der anslår, at gevinsten ved kurserne bliver en besparelse på dieselforbruget og dermed på klimaet på 11 procent.

Genanvendelse og CO2

Det er ikke kun kørslen, som vægter i Mesterflyt A/S’ grønne strategi. Firmaet arbejder også med de CO2-gevinster, der fx ligger i øget genanvendelse.

- Meget kan nås, hvis vi kan genanvende så mange materialer som muligt. Specielt smider vores mange erhvervskunder mere end 300 tons kontorinventar ud hvert år. Det er langt fra alt, der bør smides ud. Derfor arbejder vi målrettet med at donere virksomheders affald til andre institutioner, der kunne have gavn af det. Vi vil elske at kunne være foregangsfirma og inspirere andre firmaer til ikke kun at tænke brændstof og biler, men faktisk tænke hele kæden igennem og fokusere på at holde affaldsprodukter i et loop og genanvende så mange materialer som muligt, siger Victor Helgogaard.

Grønt regnskab på vej

Som skrevet ovenfor barsler Mesterflyt A/S med et grønt regnskab allerede i foråret 2023. Det skal bl.a. tjene til at kontrollere, om de forskellige grønne indsatser bærer frugt.

- Vi ønsker et overblik over, hvor vi skal gøre en indsats og tjekke, om vores CO2-udledning falder. Så vil vi gerne vise vores omverden, at vi arbejder med den grønne omstilling. Vi ser desværre ikke så mange af vennerne i branchen følge vores eksempel. Vi kan også gøre nogle bevidste om, at de faktisk kan stille miljøkrav til os, siger Victor Helgogaard.

Sker det, kan det være en fordel for Mesterflyt A/S, fordi virksomheden allerede er langt i forberedelserne af en mere klimavenlig fremtid.

MESTERFLYT A/S’ KLIMATILTAG

  • Uddanner løbende chaufførerne i at køre på den mest miljømæssigt forsvarlige måde.

  • Arbejder målrettet på at reducere kørslen med tomme biler og har derfor bl.a. implementeret flådestyringssystemet Eco Fleet.

  • Har i forbindelse med oversøiske flytninger valgt at udnytte de danske containerhavne fremfor at losse i fx Hamborg og sparer derved diesel/CO2.

  • Får produceret alle emballage- materialer på en måde, der udleder mindst muligt CO2.

INDSTILLET TIL DEN GRØNNE TRANSPORTPRIS

Mesterflyt A/S er indstillet til Den Grønne Transportpris, som DTL og Jyske Finans står bag.

Vinderen kåres på Transport 2023 i Herning til april.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2023