Del

GENERALFORSAMLINGER FØR CORONAENS TID

Hvor en række vognmandsforeninger har måttet udskyde årets generalforsamlinger på grund af coronakrisen, nåede en stribe vognmandsforeninger tidligt på året at få afviklet deres.

Fælles for foreningernes generalforsamlinger og beretninger var fokus på foreningernes liv, medlemstal, aktiviteter i året og lokale udfordringer suppleret med iagttagelser og konstateringer af nationale og europæiske regler og lovgivning med betydning for vognmændene.

Holstebro Vognmandsforening
Foreningen har haft et uforandret medlemstal og et uændret aktivitetsniveau sammenlignet med tidligere år. Men særligt 112-dagen foran Musikteatret i Holstebro med deltagelse af omkring 600 børn fra kommunens skoler samt et fællesarrangement med Vestjyllands Vognmandsforening på Østergårds Hotel i Videbæk, bør fremhæves fra beretningen. Af større politiske sager var der debat om de vanskelige og urimelige betingelser for dyretransportører, både hvad angår klippekortsordningen og vurdering af transportegnethed.

Vestjyllands Vognmandsforening
Foreningen konstaterede, at antallet af nye medlemmer og medlemmer, der havde forladt foreningen af andre årsager end ophør, går lige op. Formandens beretning gav en fyldig vurdering af godstransportmarkedet og konjunkturerne, som de så ud inden coronakrisen. Derudover konstateredes det, at DTL var kommet igennem med højere hastighed for lastbiler på motortrafikveje og ud for tættere bebyggede områder. Formandens beretning noterede sig også nye regler for højden på lastbiler, der er blevet hævet fra 4 meter til 4,10 meter. Kapacitetsproblemerne på rastepladserne, overhalingsforbuddet og særtransportbekendtgørelsen var også blandt emnerne for dagen.

Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening
Foreningen har haft en mindre afgang af medlemmer, men har også budt velkommen til et ny ansigt i foreningen, der har haft et stort aktivitetsniveau med både egne arrangementer, faglige som sociale, og flittig deltagelse ved en række DTL-arrangementer. Politisk lagde beretningen vægt på problemerne med for få rastepladser og manglende faciliteter, samt udfordringerne med lavtlønschauffører.
Skørping-Arden Vognmandsforening
Foreningen har afholdt gode arrangementer med stor tilslutning, både fagligt og socialt. Politisk lagde formandens beretning vægt på DTL’s arbejde for at dæmme op for social dumping og kampen med at reducere skadevirkningerne af de skærpede bødestørrelser for sikkerhedskritiske fejl.

Sønderjyllands Vognmandsforening
På generalforsamlingen fyldte balladen om Toldpladsen i Padborg fortsat. Det samme gjorde et farceagtigt forløb i Sønderborg Kommune, hvor man måtte gennem hele tre licitationsrunder om renovationsindsamlingen på grund af regnefejl i kommunen. Der var stor tilfredshed med, at DTL nu huserer alene på regionskontoret i Vejle, og der var tilslutning til det fortsatte arbejde i både EU og Folketinget med at dæmme op for unfair konkurrence.

Thy Vognmandsforening
Hos foreningen har det i 2019 skortet på bygge- og infrastrukturprojekter. Der var stadig et håb om, at Hanstholm Havn i lighed med projekterne i Skagen, Hirtshals og Thyborøn vil skabe øget aktivitet for vognmandsbranchen i området. Men nedgang i fiskeriet i Hanstholm dæmper forventningerne. Vognmandsforeningen har haft et beskedent tab på medlemssiden, men en øget flåde af biler og øget lønsum. Af politiske emner fyldte særligt særtransportbekendtgørelsen, men også lokalt trafiksikkerhedsarbejde med børn og bedre lokale løsninger, fx rundkørslen med plads til særtransporter til og fra Hanstholm Havn fyldte.

Østjyllands Vognmandsforening
Bestyrelse og forening har haft et højt aktivitetsniveau, og der foreligger allerede en liste over kommende arrangementer for foreningens medlemmer. Beretningen konstaterede blandt andet, at transportuddannelserne oplever øget efterspørgsel ikke mindst på grund af ”Job i Transport”. Der efterlystes klarere og mere håndfaste sigtelinjer fra politikerne på den grønne dagsorden, og der blev udtrykt håb om effekten af varebilslovgivningen, så der kan komme ordnede forhold i den del af branchen.

Læs om generalforsamlingerne i bladet

DANSKE VOGNMÆND nr. 5 Maj 2020